bog bogom bogu bog 2015-05-12 00:00:00

  Ti
  si

  409764

  pupoljak

  12. maj

  ja sam odsjaj svetiljki na obali dunava. pružio sam se dužinom od

  obale do obale. po sredini reke svetlucam po talasima vodene matice

  1981

  nekome vazduh miriše na biber. nekome nije ni do čega. neko nekome u glasu prepoznaje

  da je voljen. nekoliko golubova sleće na bačene mrvice hleba. neko je. ja sam pak soba u

  kojoj tri žene sede pred nedeljni ručak i ćute. u mene ulazi jedan muškarac njega su čekale

  1991

  ja sam plivanje leteće uživanje u vodi

  plivam u bilju

  plivam u moru zajedničke duše

  plivam u mistici koja u sebi nosi reku

  plivam po bokovima žene koja ih njiše za mene

  plivam sredinom dunava preleće me jedna ptica

  plivam kupam se kao velika riba da odmorim sve one koji uživaju u meni

  plivam nomadski sve pliva sa mnom i odeća i hrana plivam u vodi za život vode

  2001

  ja sam bog

  tvojom ljubavlju

  ljubim se

  2011