bog bogom bogu bog 2015-05-17 00:00:00

  Ti
  si

  407479

  pupoljak

  17. maj

  ja sam slika u kojoj pun mesec nad crkvenim krstom ženski

  simbol oformi. koračanjem u sledećem trenutku slika simbola nestaje

  1981

  padala je kiša i ja sam razgovarao sa davidom. istog dana i još

  je padala kiša razgovarao sam sa brankom. oba razgovora snimio je

  miša milošević. razgovor sa albaharijem nazvao sam david. razgovor sa

  vučićevićem nazvao sam branko. to je početak video rada pod nazivom prijatelji

  1991

  ja sam popunjavanje prazni džepovi napunjeni pu­stim drumovima

  popunjavam se prazninom kako prija

  popunjavam se vrlinama nevino osuđenih

  popunjavam se sa malo manje i odjednom

  popunjavam se rizikom gledajući neimenovanu

  popunjavam se redom vreme me moli da ga preobrazim

  popunjavam se okeanskim mišljenjem koje ću tek zavoleti

  popunjavam se besmislenim prkosima tako dragim svakom detetu

  2001

  ja sam bog

  neprestana žudnja

  boga za bogom

  u svakom biću

  2011