bog bogom bogu bog 2015-05-18 00:00:00

  Ti
  si

  407479

  pupoljak

  18. maj

  ja sam zaboravljeno neugašeno svetlo što svetli po tihoj sobi i licu zaspalog mladića

  1981

  suprotnost koja diše rekla je ona. a on je zapisao suprotnosti koja dišeš. bilo je

  popodne sunčano sa vetrom. nije bilo ljudi bilo je razgovora. i malo prolivene kafe po podu

  1991

  ja sam kurva ja sam da

  kurvam se ljubeći skrivene želje

  kurvam se moja duša sazreva u dubinama

  kurvam se svako novorođenče mi je makro

  kurvam se podavanje poslušanju je moja priča

  kurvam se sve radim za jednog jedinog čoveka

  kurvam se javni radnik u javnom rasadniku sam

  kurvam se da se izlečim od sopstvene samovažnosti

  2001

  ja sam bog

  seks obožuje

  seksom sam bog

  jedan jedini seks

  u svim mojim

  bićima

  2011