bog bogom bogu bog 2015-05-19 00:00:00

  Ti
  si

  411570

  pupoljak

  19. maj

  ja sam stari natruli ipak procvetali bagrem. dva

  vesela mladića ovog časa smejući se pišaju po meni

  1981

  jedan vrapčić doleti niz žute cvetove uz bele stolice. druga obala reke je

  tamnija. na trenutak mi krene očaj. prošao je. želeo bih da budem ravan kao reka

  1991

  ja sam odraz let ka slavi sada kada više za slavu ni ne marim

  odražavam se znojem

  odražavam se strelovito drevnim amin

  odražavam se bezmerjem da uzvratim

  odražavam se od ustalasale vere u mene

  odražavam se raskršćem ka putu jedinom

  odražavam se eno me spajam dalekosežnost sa svakim postupkom

  odražavam se mogu ono što ni ne mogu jesam ono što ni ne znam da jesam

  2001

  ja sam bog

  opraću podove

  bog nije dobro delo

  dobro delo je bog

  bog je bog

  2011