bog bogom bogu bog 2015-06-04 00:00:00

  Ti
  si

  408821

  pupoljak

  4. jun

  ja sam noć pred dugo očekivanu kišu

  1981

  ti tu ništa ne možeš čoveče reče mi jedan čovek. i tako je

  1991

  ja sam jebanje čestitost središta eros i bios

  jebem pognuća mi potoci će poteći

  jebem da mi i sutrašnji dan jebanje porodi

  jebem snagom koja mi se preliva u mozgu

  jebem oslobađam reč jebanje od svega što nije je­banje

  jebem draž liznem je gorka je pronađoh nevinost na vrhu jezika

  jebem polni organi nam se približavaju trljamo se usijali od odanosti

  jebem kao konj moju kobilu koja je raširila krila i nosi nas velikim talasima

  2001

  ja sam bog

  milino moja

  kupaj se u

  meni

  2011