bog bogom bogu bog 2015-06-05 00:00:00

  Ti
  si

  408821

  pupoljak

  5. jun

  ja sam u niskom letu. ližući asfalt uzane ulice. pred pljusak. plava lasta

  1981

  ja sam već danima o zid naslonjena armatura

  prolazeći jedan dečak otire o mene veliko g. iz nosa

  1991

  ja sam izliv obilne šume koje lete ptici

  izlivam isijavajući nevinost

  izlivam blage reči trpeljive bake

  izlivam se preko svojih ograničenja

  izlivam se u osušeno plave me oči gledaju

  izlivam se kukuruzni hleb mi disciplinuje ukus

  izlivam se u stalnoj sam živahnosti sa svojim genijem

  izlivam se naplavljujući ponavljanjem sve vreme ovoga sveta

  2001

  ja sam bog

  paun labud

  dlan oblutak

  istovetnošću

  pevaju

  me

  2011