bog bogom bogu bog 2015-06-07 00:00:00

  Ti
  si

  408821

  pupoljak

  7. jun

  ja sam okrunjeni malter na zelenoj cokli kuće broj 22

  1981

  ljubav ništa neće. samo njene grudi i njene bokove

  1991

  ja sam dočaravanje niko ne zna koliko tek prosla­vljam

  dočaravam neumrlost u svemu

  dočaravam očima budućnosti se posmatram

  dočaravam sneg koji veje na otvorenom moru i

  je­dan brodić koji se propinje i propada u talasima

  dočaravam izumrle jezike koji mi očaraju mozak

  dočaravam šake seljaka koje liče na strpljive pa­njeve

  dočaravam zvižducima prijatnost od tabana do temena

  dočaravam ženu za čijim sam licem i savršenim no­som krenuo a umesto nje otkrio lice sveta

  2001

  ja sam bog

  pupoljak stvoren

  mojom utrobom

  2011