bog bogom bogu bog 2015-06-06 00:00:00

  Ti
  si

  408821

  pupoljak

  6. jun

  ja sam muva na ruci dok piše o muvi na ruci. popnem se na vrh olovke

  i svojom težinom i sudbinom uslovim pokrete te ruke što piše o meni

  1981

  ja sam strašna budala što odjekuje u noći. ja sam prepun gluposti

  do vrha. ja sam malenkost i mizerija sentimentalne duše za vikend

  ja sam muškarac ni za k. jer živim sam kao magarac predvodnik. ja sam

  dosadni demagog sa tendencijom ka progresu. ja sam ljubomorni glavonja sa

  nadobudnim pogledom u stranu. ja sam smrdljivo g. zvanično. zvanično i začuđeno

  1991

  ja sam prezir otkrovenje nesačuvanih

  prezirem leče me čistači ulica đubretari perači

  javnih klozeta spremačice svi prezreni ovoga sveta

  prezirem samo dobrog čoveka jer on tako postaje još bolji

  prezirem nasilje svakog porekla jer su ona prepuna prezira

  prezirem osrednjost i pristojnost koja ubija poče­tak stvaralaštva

  prezirem kariririla jer ne postoji i moj prezir neće nikoga povrediti

  prezirem sve ono što je s ukusom ljubim ono što ne razumem i ne podnosim

  prezirem svoj bes kojim zarobljavam svoje telo u bolećivost i samosažaljenje

  2001

  ja sam bog

  jaruge pod selom

  vinogradi u pesku

  srećan sam jer

  i ti hoćeš da

  budeš bog

  2011