bog bogom bogu bog 2015-06-21 00:00:00

  Ti
  si

  411570

  pupoljak

  21. jun

  ja sam kopanje zemlje

  1981

  ja sam ona prednja noga koja je još u vazduhu. ponekad

  pomislim da smo svi mi samo teške ptice koje padaju na tlo

  1991

  ja sam masaža otkrovenje dremežom

  masiram čoveka da bih preživeo

  masiram nagoveštaj vest o neumrlosti

  masiram leđa polegloj priljubio sam stomak uz nju

  masiram matematiku i što bih više želeo da jedno

  sa drugim zbrojim u meni se samo jedna ljubav rađa

  masiram svoja poklonjenja da mi uvećaju obožavanje

  masiram besprizorne da zavole i bolna mesta da praštaju

  masiram svoje gospodstvo da se preda stvaranju bez prestiža

  2001

  ja sam bog

  otac čestica u

  majci vibracija

  2011