bog bogom bogu bog 2015-06-22 00:00:00

  Ti
  si

  411570

  pupoljak

  22. jun

  ja sam stub za informacije. star sam i više me nijedna od njih ne interesuje

  1981

  da sam znao ko je ona znao bih ko sam ja

  1991

  ja sam saosećanje oči koje se daju svemu

  saosećam ja sam kuća svih vetrovitih oblika

  saosećam sa vedrima oni nikada ne odustaju

  saosećam sa onima koji sebe nikada nisu čuvali

  saosećam sa stomakom koji me moli za manju količinu hrane

  saosećam sa mladićem kome telo kipti od snage a oči mu se

  mute od kalkulisanja i sa starcem kome telo kopni a oči mu blistaju

  saosećam kao prednji i zadnji točak bicikla koji kretanjem sarađuju

  saosećam sa ženom koja je dobila cvet iako ne ose­ća da je otkinut za nju

  2001

  ja sam bog

  mirom u srcu

  prosim tvoju

  ljubav

  2011