bog bogom bogu bog 2015-07-05 00:00:00

  Ti
  si

  411570

  pupoljak

  5. jul

  ja sam nevidljiva slika boga iznad ulaznih vrata u njihovu kolibu

  u daljoj okolini ne cvetaju ruže. đavo se razigrao po tim pustarama

  1981

  opet jedan vrapčić

  1991

  ja sam naslon moj posao je da volim iako je ljubav među nama nestala

  naslonim se na lepo koje nikada ne umire

  naslonim se na one u kojima još živi odbeglo dete

  naslonim se na nepokolebljivost tu izdašnu maši­nu

  naslonim se na drvo života da drvo znanja iskupim

  naslonim se na sve ono što treba da uradim i to uradim

  naslonim se samom sebi na ruku ja sam onaj koji leči nežnošću

  naslonim hodački štap nežno i polako samo da se dodirne sa velikim drvetom

  2001

  ja sam bog

  što manje o meni

  kažeš više me

  pevaš

  2011