bog bogom bogu bog 2015-07-06 00:00:00

  Ti
  si

  409764

  pupoljak

  6. jul

  ja sam stari poslagani crep ostavljen za neku drugu priliku. kišu u piranu na primer

  1981

  sve je sa jutrom drugačije talasi reke rade svoj posao

  1991

  ja sam uspravnost vertikalni vazduh od peta do temena

  uspravim se miljem u očima

  uspravim se da bih sve primećivao

  uspravim se i sama materija mi je zahvalna

  uspravim se manastirom u sebi dok hodam

  uspravim se krećem sa mojom odanom obućom

  uspravim se mimo čamotinja i dosadnih spektakala

  uspravim se u progonstvima eto mog života za ži­vot sam

  2001

  ja sam bog

  rečima sve mladi

  govorim samog sebe

  tren u svakom trenu

  bog u svakom bogu

  2011