bog bogom bogu bog 2015-07-10 00:00:00

  Ti
  si

  409764

  pupoljak

  10. jul

  ja sam brazilski gaminez

  1981

  ima u tome nešto. još kad se podeli na tri i savije na pola. pusti u vodu i zamiriše na lavandu

  1991

  ja sam spoj dve duše u jednoj slobodi

  spojim plamenom spajanja

  spojim magare u polju sa magarcem u sebi

  spojim drevno i prolazno i eto me začudnog

  spojim dalekosežnost sa svakim postupkom

  spojim stolicu sa stolom ne ostavljam ih same

  spojim nežnost usana sa idejom koju izgovaram

  spojim svoju razdraganost sa čemerom preostalim u mojim grudima

  2001

  ja sam bog

  jebena jebežljivost

  kosmogonijske

  običnosti

  žar

  2011