bog bogom bogu bog 2015-07-11 00:00:00

  Ti
  si

  411570

  pupoljak

  11. jul

  ja sam onaj koji priznaje svet. sam svet

  1981

  pruži mi ruku – pružiću ti ruku. jednom kada je padao sneg. uvek kada vetar duva

  jednom i uvek kada se čudo budi. čudo u meni. meni tebi. ja čudo. čuješ čujem čudo

  1991

  ja sam stanovanje bol za izgubljenim ocem pretvoren u trajanje

  stanujem pripijam telo uz vetar

  stanujem u fotografiji ove rečenice

  stanujem na stazi pesme sa kojom se uspinjem

  stanujem u ulici svog detinjstva bilo gde stano­vao

  stanujem saosećajući sa onima koji nemaju gde da stanuju

  stanujem u velikim šakama najvrednijeg radnika kojeg sam sreo u mladosti

  stanujem u vodi lubenice čauri maka ljusci graška koštici oraha ljuspici puža kožama slaganja

  2001

  ja sam bog

  i kad ti nisi bog

  kad izgubiš veru da

  si bog kad ni sam

  nisam bog tek

  onda smo

  bog

  2011