bog bogom bogu bog 2015-07-14 00:00:00

  Ti
  si

  409764

  pupoljak

  14. jul

  ja sam prisustvo lepota razočaranih bića

  1981

  usred nevolje sprema se da procveta smiraj

  1991

  ja sam okrepljenost danas je trideset godina kako miroslav mandić

  stvara rad jedan čovek. začeo ga je u veneciji ni ne sluteći žudnju za njim

  okrepim se bestelesnim dodirima

  okrepim se golim stopalima zemlje se napijam

  okrepim se mirisom krave pored koje prolazim

  okrepim se jagnjetom koje trčkara u savršenoj slici

  okrepim se uspinjanjem uvek me podigne iz sebi­čnosti

  okrepim se čistoćom nogu koje u noći bujaju kao mladice

  okrepim se vodom koju sam sejao znojeći se u svom znoju

  2001

  ja sam bog

  četrdeset godina

  fotografija lica boga

  jednog čoveka

  2011