bog bogom bogu bog 2015-07-13 00:00:00

  Ti
  si

  409764

  pupoljak

  13. jul

  ja sam izuzetno vrstan stručnjak. jedino za sopstveno dupe

  1981

  danas je trinaesti jul. ovde sam i ja. šta bi drugo danas

  bio današnji dan nego trinaesti. reče tiho umetnuta rečenica

  1991

  ja sam izloženost ljudi koji skupljaju rosu za lek

  izložim se šakama da bih pomilovao sva tela

                          izložim se mirisu hleba pre nego što zarudi zora

  izložim se nezaštićenosti tako je slična kamenju i cveću

  izložim se izgladnelim očima koje me postiđuju kojima znam

  da je civilizacija u kojoj živim veliki koncentracioni logor smrti

  izložim se nerođenim sinovima koje rađam svojim stvaranjem

  izložim se dugim šetnjama približavanju u kome se ljube naše duše

  izložim se preskakanju jendeka u detinjstvu do­skocima kojima sam sticao samopouzdanje

  2001

  ja sam bog

  biti dobar do

  svoje smrti

  2011