bog bogom bogu bog 2015-07-25 00:00:00

  Ti
  si

  408821

  pupoljak

  25. jul

  ja sam jasna manjulov. na mojoj beloj majici ispisala sam crvenim

  slovima bobby sands. francis hughes. raymond mccreesh. patsy o’hara

  1981

  kako bole uši od govora. pričanje koje vrti celo telo u jeziku jeziku koji hoće da iskoči iz sebe

  1991

  ja sam usredsređenost prekoračim svoje talente da zapeva ova knjiga ljubavna

  usredsredim se da univerzum može malo da odahne

  usredsredim se kako je zanosno osvetliti svoje zanose

  usredsredim se sa mnom su ulice uljudne i polja prisebna

  usredsredim se samo sam travčica iz teških ob­laka će se

  uskoro izliti nebo po meni da me na­hrani vodenim dijamantima

  usredsredim se vlasništvo je sazrelo u meni i otpalo kao plod

  usredsredim se niko me ne primećuje osim zelenila i ovog pesnika

  usredsredim se na novi društveni ugovor koji uklju­čuje drugi obraz svih bića u svemiru

  2001

  ja sam bog

  ljubav me je moja stvorila

  vera me je tvoja održala

  odanost me naša čuva

  2011