bog bogom bogu bog 2015-07-26 00:00:00

  Ti
  si

  407479

  pupoljak

  26. jul

  ja sam stara gospođa. za starim stolom. u staroj fotelji. pred

  otvorenim starim vratima. sa starim perom za pisanje u ruci. sa starim

  uspomenama zabeleženim na papiru. obasjanim starim uvek mladim suncem

  1981

  nezadovoljstvo pod kožom. nezadovoljstvo je telo koje se seća

  1991

  ja sam obraćanje uzgajivač postupnosti

  obratim se novim zadacima radosti

  obratim se nezaustavljivom nikad više neću izne­veriti

  obratim se odblescima u vodi moleći ih da ne pre­stanu

  obratim se rutini da mi pomogne da izdržim u milini koju iščekujem

  obratim se svima koji me zavode i kažem im da je njihova igra završena

  obratim se slabostima da me uspehom stvore u nji­ma je žudnja najveća

  obratim se kao čovek koji milionima godina čeka nekoga kome bi preneo svoj ukus

  2001

  ja sam bog

  kotrljajuće kamenje

  uglačano lizanjem

  ljubavno trljanje

  glatko i meko

  pčelinji roj

  2011