bog bogom bogu bog 2015-07-27 00:00:00

  Ti
  si

  409764

  pupoljak

  27. jul

  ja sam smrt druga. i patetično zašto zašto zašto ponavljam po hiljadu puta

  1981

  čovečanstvo je isto. oduvek zauvek. ma šta kažeš

  nemoj mi reći. čovečanstvo nemoj da ti dođem tamo

  1991

  ja sam premašivanje i kada mi se neće ja bih

  premašim bliskost strpljivošću

  premašim cilj i nazovem ga blažena

  premašim navike grleći svet kao novorođenče

  premašim svoje godine razdragan kao vrapčić

  premašim svoje potrebe uživajući u nestajanju

  premašim pšenicu u hranljivosti i ludu u žrtvo­vanju

  premašim se da li već rekoh da me javna želja oslobađa od skrivajućeg bluda

  2001

  ja sam bog

  crvene bubice

  fleke opalog ringlova

  na asfaltu

  2011