bog bogom bogu bog 2015-08-30 00:00:00

  Ti
  si

  409765

  pupoljak

  30. avgust

  ja sam sasušene suze na licu. jedino zategnuta koža i

  zamorene oči jesu znaci našeg malopređašnjeg prisustva

  1981

  beli leptir je malopre preleteo preko crvenih ruža to je istina

  1991

  ja sam pomoć meko stišnjavanje

  pomažem sebi ne objašnjavajući više

  pomažem sebi da sve dam i da se podam

  pomažem jake i bogate da pomognu slabima i

  siro­mašnima da ni jedni ni drugi ne bi živeli u iluzijama

  pomažem darovito da osvesti kome pripada dar

  pomažem noći da se zarosi na jutarnjim ružama

  pomažem najboljima njima je pomoć jedino potre­bna

  pomažem se zalaskom sunca opčinjeno ga gledam sa terase

  2001

  ja sam bog

  kajo milomire

  bože jedno ste

  reči spojene

  pesmom

  2011