bog bogom bogu bog 2015-08-31 00:00:00

  Ti
  si

  407479

  pupoljak

  31. avgust

  ja sam tragovi ruku okasnele žene na mesinganoj kvaci

  1981

  poslao sam tri pisma

  1991

  ja sam poziv priljubljivanje

  pozovem čestite da im se lica nagledam

  pozovem usplahirenost da nastavi da priča

  pozovem ljubazne da mi opuste vilične mišiće

  pozovem žudnicu starim zviždukom našeg prijateljstva

  pozovem patike i zavežljaj koji nemam krenimo lju­bljeni moji

  pozovem se na svetost svesnost i svetlost onih koji su ljubili sve

  pozovem smešno da mi se pridruži i da sa uživanjem pomalo očajavamo

  2001

  ja sam bog

  u srcima ljudi

  u šarenilu cveća

  u naručju livada

  ja sam ti si ja

  2011