bog bogom bogu bog 2015-09-07 00:00:00

  Ti
  si

  411570

  pupoljak

  7. septembar

  ja sam dugačka i izdužena senka u kasnom noćnom povratku

  svojom veličinom umanjila sam to telo što umorno korača

  1981

  toliko je gavranovo perje crno da se zaplavi

  miroslave moralom i metaforom ti stvori tržište ugleda

  1991

  ja sam sastav nestao u nagosti

  sastavim se lepotom prvih prizora

  sastavim vrlinu i greh sam ponesem teret

  sastavim se veselom teorijom puta na putu

  sastavim se neshvatljivim i svečanošću bilo čega

  sastavim se sa svojom ljubomorom da se i ona ljubavi napoji

  sastavim romantičnu životinju u sebi sa matematikom neočekivanog

  sastavim tužnjikavost sa veselim krpežom tiknem maknem inatim se vrckam u zakrpi

  2001

  ja sam bog

  reči koje nas

  prepliću 

  2011