bog bogom bogu bog 2015-09-08 00:00:00

  Ti
  si

  409764

  pupoljak

  8. septembar

  ja sam dve slovakinje na biciklovima u staroj pazovi. snažnim

  zamasima naših nogu osmišljavamo i vaš put u autobusima

  1981

  prevodnica na kanalu. plove ljudi vodom. dečaci odrastaju. kupine na suncu

  vesna marko i ja. sakrivam patike u žbunje. pričam svašta. sunčam telo. gazim bos

  nikad kraja. stvar života je da prolazi. trnje i kamenje. dve patike. pokupim ih u povratku

  1991

  ja sam trčanje geografija telesne raskošnosti

  trčim da putu dah ugrejem

  trčim ka jarani trčim lepom biću

  trčim raspevalo me je lice dobrote

  trčim zarumenim se od vesele krvi koja sve hrani

  trčim zagrevam zglobove sveta čistim hram mirisom detinjstva

  trčim snagom kojom sam u mladosti pobegao od ljudskog društva

  i pretvorio je u umetnost hodanja taj svemirski ples usred društva

  trčim svuda i tamo i ovamo i brzo i polako iznenada zastanem još

  iznenadnije opet potrčim poskočim svom snagom se okrećem u letu

  (zamisli da to traje beskonačno)

  2001

  ja sam bog

  u svakom razgovoru

  sa tobom bože otkrivam

  jezik kojim ti jesi

  2011