bog bogom bogu bog 2015-11-04 00:00:00

  Ti
  si

  411572

  pupoljak

  4. novembar

  ja sam nevinost. ljubim petu naivnosti

  1981

  mali delovi pate

  1991

  ja sam uređenost krv koja se sama očisti

  uredim svoje misli dok zviždućem sam na putu

  uredim jedno parče neba ono tamo i prekopavam ga

  ceo dan u predvečerje ću u njemu zasaditi sutrašnje nebo

  uredim bilo šta svojom prisutnošću i nepreduzimanjem

  uredim dobrodušno ja sam sveti magarac koji nosi ljudsko breme

  uredim se svečano jedem slatko grožđe kome ističu poslednji dani

  uredim sve sa prefinjenim stidom koji živi oko genitalija u svetom neznanju

  uredim dan služenjem sate poslažem jedan na drugi kao drva pa ih potrošim do večeri

  2001

  ja sam bog

  na jesenjem

  suncu rumeniš

  se moja ružo

  2011