bog bogom bogu bog 2015-11-05 00:00:00

  Ti
  si

  408821

  pupoljak

  5. novembar

  ja sam sazrevanja marijinog tela  

  1981

  ja sam oblak ti čuješ nomad

  1991

  ja sam vraćanje u samu radost

  vratim se da bih krenuo ponovo

  vratim tri u jedan oh kako uživam

  vratim se uvek travama i vrapcima

  vratim se ja sam samom sebi drug koji me čeka

  vratim sve što sam dobio i tako to postane svetinja

  vratim se i osetim uvek ću moći da se vratim na početak po snagu

  vratim se do prstiju na stopalima kojima izvlačim sokove zemlje za svačije usne

  2001

  ja sam bog

  kada sam se rodio

  zaboravio sam da sam bog

  učili su me da sam čovek

  i zato sam čovekom

  postao bog

  2011