bog bogom bogu bog 2015-11-14 00:00:00

  Ti
  si

  408820

  pupoljak

  14. novembar

  ja sam dah. kroz moju levu stranu struji stid. u delu stida je zrno straha. u

  delu straha je majka. u delu majke je rođenje. u rođenju ako nema boga šta je

  1981

  ja sam bogzna šta. to jesam i neka tako bude iako mi baš i nije

  1991

  ja sam pokoravanje polagano ulaženje u ritmoliko

  pokorim se vetar mi nosi kosu

  pokorim se sivilu pokislih krovova

  pokorim se ideji koja me stvara svojom lepotom

  pokorim se smirenjem posle nepravednog napada

  pokorim se silovitosti primicanja i još nedogo­đenog

  pokorim se orgazmima dobrodušne žene nestajući u blaženstvu njenih očiju

  pokorim se žrtvujući se samome sebi tako me je savetovao prijatelj slobodan tišma

  2001

  ja sam bog

  moja nina tarbuk

  pucketanje prstima

  pred svačijim

  očima 

  2011