bog bogom bogu bog 2015-11-15 00:00:00

  Ti
  si

  407479

  pupoljak

  15. novembar

  ja sam pogled praznog stomaka u hladnoj sobi

  1981

  to nisu prljava košulja i prljave čarape. to je ukupna nemoć. od krvavog žulja do snažnog

  bola u leđima. do punih šaka peska u očima. do izgorele gordosti koja još tinja i peče

  1991

  ja sam žudnja kaja žena koja me je rodila kaja žena koja mi se na putu pridružila

  žudim za pravim putevima

  žudim za jabukama u deset do pet popodne

  žudim za dolinom grudi koju sam celu noć sanjao

  žudim za rasuđivanjem koje svaki tren pretvori u svesnost

  žudim za leđima koja proizvode ogromne količine strpljivosti

  žudim za odlaganjem koje zaustavi sve ono što bi želelo samo sebe da uništi

  žudim za nastruganom crvenom cveklom i prelivenom belom pavlakom prepodne

  2001

  ja sam bog

  sve ono što će

  se tek dogoditi

  u ovoj maloj

  pesmi je

  2011