bog bogom bogu bog 2015-11-16 00:00:00

  Ti
  si

  411570

  pupoljak

  16. novembar

  ja sam konj iz koga se pari konjska sudbina

  1981

  sâm sam u sobi kao vreme. praznina je a ipak postojim

  1991

  ja sam nečinjenje hladan stan neobrijanost

  ne činim učinio sam sve

  ne činim svršavam sam sebi u usta

  ne činim razmenjujem se sunce meni ja suncu

  ne činim usporio sam sada više ništa nije uzalud

  ne činim odmarajući instinkte te svete životinje života

  ne činim upravo sam došao do veličanstvenog otkrića

  sa kojim ljudi više neće moći otkrivati korisne pronalaske

  ne činim da bi mi molitve i tetive postale mekše i elastičnije

  2001

  ja sam bog

  pesmama

  ja sam bog

  drug

  2011