bog bogom bogu bog 2015-12-09 00:00:00

  Ti
  si

  408821

  pupoljak

  9. decembar

  ja sam čaša i čaša. jednom sam pitao višnju da li joj se čaša u mojoj ruci čini

  više čašom od one koju sam je zamolio da zamisli. višnja se zamislila gledala u

  prazno i rekla da joj se čaša koju je zamislila čini više čašom od one u mojoj ruci

  1981

  konju moj kažem konju koji mi prilazi izdaleka kada bih bio lep kao ti

  1991

  ja sam pobuda izluđuje me unutrašnja strana zimicine butine

  pobudim buđenja u saglasjima

  pobudim se prostiranjem kojim živim

  pobudim se posmatram betonsku ivicu keja ne liči ona

  na hleb ali me svojom prisutnošću u ovom trenutku hrani

  pobudim sveštenstvo u sebi ja sam odora ljubavi za materiju

  pobudim se svim tragovima koje sam ostavio da me dovedu do sebe

  pobudim se pticom koja poleće sa vode i doleće u malenu koja se stidi

  pobudim napetost mišića u vilici da priznaju koliko žude da ih nečiji osmeh dodirne

  2001

  ja sam bog

  umirem za tebe

  a pesme žive

  za tebe 

  2011