bog bogom bogu bog 2015-12-10 00:00:00

  Ti
  si

  409764

  pupoljak

  10. decembar

  ja sam nežnost u hlebu i grubost u rečima

  1981

  hodam dan za danom. korak za korak. reč po reč. hodam. predeli su u magli

  mraz po svemu. ovce mirno pasu. hodam ko puž. kao sve što žudi za muzikom

  1991

  ja sam želja oslobađanje od sebe nestvorenost

  želim samo ono što stvorim

  želim da mi se na beskućničkim vratima pojaviš

  želim da majstorstvo življenja bude moje disanje

  želim da brineš o meni bivajući nežna prema sebi

  želim svih svetlosnih godina moja odapetost čeka

  želim da mi izrastu novi zubi kojima ću jesti svetlost

  želim da se ozari lice one koja misli da je odbačena hej tek odbačeni nešto vredimo

  2001

  ja sam bog

  toplota detinjstva

  borila se da mi vaskrsne

  oca koji se ubio da bih

  ja postao bog

  2011