bog bogom bogu bog 2016-01-11 00:00:00

  Ti
  si

  411570

  pupoljak

  11. januar

  ja sam stanka. živci mi već — nisam to mogla odagnati —  

  pričaju o mojim pedesetogodišnjim seksualnim željama koje

  jedva da sam ostvarila u ovim brdima i šumama tare

  1982

  kada bih mogao da sada napišem nešto što će me osvežiti obradovati

  bio bih srećan. ne dolazi mi ništa. hleb. nožić. sir. simeon novi bogoslov. i

  bah možda. cipele. mala penkala. mekana sveska. uma gulsum možda

  duboka stara učenja. kaput. brojanica. public enemi možda

  1992

  ja sam oduševljenje uzbuđenje koje jurne u udove

  oduševim se sestrinstvom glagola

  oduševim se leteći sporo za stid ni ne znam

  oduševim se šakom kojom se milujem po čelu

  oduševim se dečakom čiji um leprša slično mom

  oduševim se onima koji ljube bez razloga i razlike

  oduševim se uzajamnošću koju osećam dok hodam

  oduševim se borbom sa samim sobom daje mi snagu da slobodno živim

  2002

  ja sam bog

  ćijukanje vrapčića

  u krošnji drveta

  2012