bog bogom bogu bog 2016-01-12 00:00:00

  Ti
  si

  409764

  pupoljak

  12. januar

  ja sam led na drvenom koturu vodenice. ima me i na mahovini. na

  biljkama. na lišću. na uginuloj svraci. po prozorima. potok stalno dotiče i žubori

  1982

  drvoredi u magli. kapljice vode po granama. šuma je šuma

  koraci su koraci. lepo je pa neka kaplje. da sam kaplja kapao bih i ja

  1992

  ja sam odgovor most koji prelazim u dubokoj tišini noći

  odgovorim celinom

  odgovorim ja sam tako kako je

  odgovorim iznenada i sa žarom

  odgovorim svedočeći bilo šta da kažem

  odgovorim bezočno rešen da pevam falš i van ritma

  odgovorim lakim pranjem prozora tim mekim tepisima za oči

  odgovorim neočekivano podignem kragnu vetar je sve hladniji kako mi je samo malo dovoljno

  2002

  ja sam bog

  kafo hrabrosti

  preobrazi svet

  2012