bog bogom bogu bog 2016-01-13 00:00:00

  Ti
  si

  411572

  pupoljak

  13. januar

  ja sam kozje govno. bistra svest mi je mati

  1982

  taman mislim da sam prošao kad ono opet

  prepreka. i opet ista. i onaj isti ja koji sebe prekoračuje

  1992

  ja sam sapatnja dužnost radosti

  sapatim sa onima koji ne uživaju u meni

  sapatim sa ptićem koji je ispao iz gnezda

  sapatim sa onima koji nisu potrčali na vreme

  sapatim sa onima koji nikada nisu doživeli radost

  u plesanju zato i ne bih voleo da ovo pročitaju

  sapatim sa onima koji ne znaju sami sebe da uteše

  sapatim sa detetom koje se prvi put suočava sa smrću

  sapatim sa starim drvoredom kojeg su posekli poštanskim markicama i pocepanim pismima

  2002

  ja sam bog

  krompir šargarepa

  paprika u suncokretovom

  ulju i tvoja neprestana

  glad za mnom

  2012