bog bogom bogu bog 2016-01-30 00:00:00

  Ti
  si

  407479

  pupoljak

  30. januar

  ja sam veliki orah i kameni krst pored puta. tri žive

  snage. deterdženta nema da se kupi. drvo put i krst

  1982

  i u jednom trenutku stavljam penkalu na hartiju i počinjem da pišem. ne mogu

  više da čekam da mi nešto dođe. i kafa mi se već hladi. a i moram uskoro poći. i

  tako sam napisao prve tri rečenice penkalom koju mi je jutros kupio žarko radaković

  1992

  ja sam objava neprestano kucanje na vrata

  objavim davanje ne jenjava

  objavim prisustvo je moja ekstaza

  objavim svakoga dana biću bolji čovek

  objavim zvuk kašičice u kuhinji znači da si tu

  objavim postao sam umetnost stvarajući umetnost

  objavim svojim strahovima bližnji me zatvara i udaljuje od sveta

  objavim objavljujem svoje namere i kada nema ni­koga da ih čuje lepše je tako rumenije

  2002

  ja sam bog

  jedino me ti

  bože vidiš

  jer ti jedini

  vidiš sebe 

  2012