bog bogom bogu bog 2016-01-31 00:00:00

  Ti
  si

  408821

  pupoljak

  31. januar

  ja sam prut. ivica tatić me je u đubretu kuvao. đura tišma me je

  okovao na jednom kraju. osim ivice i đure bio sam još u rukama vase

  miloša i steve. gotovo sve znam o njihovim rukama i hodu. čak i to kako misli onaj

  koji me drži saznao sam za ovo vreme. ja sam prut. gotovo cela mudrost ravnoteže

  1982

  kasirka sa polomljenom rukom u gipsu u motelu na autoputu za

  berlin. devojka sa istim farmericama kao i ja na ž. stanici u lerte. četiri sata

  kasnije pijem kapućino u hanoveru. a ulazi voz za berlin. a u njega ulazim ja

  1992

  ja sam tok i rast u jutarnjem vozu sa pticama koje poleću niz reku

  tečem i rastem ozaren svetlošću

  tečem i rastem radostan krugom

  tečem i rastem solidarnošću i radošću

  tečem i rastem svakim licem u ovoj jutarnjoj šetnji

  tečem i rastem u protivrečnostima dešavanja

  tečem i rastem zima je mislim na vodenu slast u

  voćkama i gledam preostali sneg na mladoj pšenici

  tečem i rastem nadražajem na jednoj nam koži

  2002

  ja sam bog

  ovom lakoćom

  te pevam i ljubim

  bože jedini

  2012