bog bogom bogu bog 2016-02-02 00:00:00

  Ti
  si

  409764

  pupoljak

  2. februar

  ja sam gavran. kljun gavrana. same oči

  1982

  kaja

  1992

  ja sam razgranavanje prazni džepovi puni radosti

  razgranavam usnama

  razgranavam oživljavajući nerve u kičmi

  razgranavam zatravljujući prostore vazduha

  razgranavam se istežući svaki pršljen laganim migo­ljenjem

  razgranavam okupano telo po čistoj posteljini pre nego što mi dođeš

  razgranavam se kao veliko usamljeno drvo koje je celom predelu nebeski dom

  razgranavam se kupeći bačeno voće i povrće na pijaci tek da bih bio dostojan svoje ishrane

  2002

  ja sam bog

  samim sobom

  jesam svima

  2012