bog bogom bogu bog 2016-02-03 00:00:00

  Ti
  si

  411570

  pupoljak

  3. februar

  ja sam tamno plava svilena marama na crvenoj kosi. autobuske impresije

  sve je tako sladostrasno u prolazu. u brzom prolazu. naslućivanju. magno...

  1982

  na zlatnom pejsažu velikog bilborda za cigare cambinet napišem the rose of wandering

  1992

  ja sam vežba sve tehnike venčavanja sa dahom svakoga dana

  vežbam kičmu da bude uvek u listanju

  vežbam sporost sa njom sam uvek prvi

  vežbam da zaćutim i sve kažem tišinom

  vežbam odlaganja veselim se samim sobom

  vežbam sve ono što me čini da ne bih mislio nego bio

  vežbam tako da uvek mogu sve da uradim prvi put i to bez vežbanja

  vežbam oslobađanje od besa bivam šala mačka i miš ritam kontrabasa

  2002

  ja sam bog

  veje beli se

  meki sneg

  2012