bog bogom bogu bog 2016-02-06 00:00:00

  Ti
  si

  407481

  pupoljak

  6. februar

  ja sam tečni griz u plavoj šerpi. da ne bih govorkao o vlasti postao sam tečni slatki griz

  1982

  i da se humorom i molitvom otvorim skroz jer sveta je tako mnogo i sve hoće u srce

  1992

  ja sam pronalazak osamdesetogodišnjak čisti cipele o mokru travu

  pronađem viškove života i vratim ih životu

  pronađem da je reč idem isto što i hrabrost

  pronađem da ima smisla pisati samo o pisanju jer

  ono najbolje govori o tome šta ja radim dok ljubim

  pronađem stazu na kojoj jedno godišnje doba ulazi u drugo

  pronađem se u najudaljenijoj budućnosti u osmehu vidim svoje lice

  pronađem sebe u očima ptica koje me gledaju dok ih gledam u letu

  pronađem negde u sećanju sebe kao dečaka kako na podnevnom prolećnom suncu čisti

  cipele svih uku­ćana i sada posle više od četrdeset godina radim to isto pišući jednu pesmu

  2002

  ja sam bog

  samo se bacim

  u tebe bože i

  pesma sam

  2012