bog bogom bogu bog 2016-02-07 00:00:00

  Ti
  si

  409764

  pupoljak

  7. februar

  ja sam tri srne na putu. noć je. i danas su bacali so na put. i danas je tako ukusna

  1982

  gledam se sa jednom starom ženom u berlinskom u-banu. poljakinja je. prepoznajem je

  dok razgovara sa mužem a oči joj plove od tajnih pogledavanja. plove i počinju da svetlucaju

  1992

  ja sam podešavanje crni jutarnji hleb beskućništva

  podesim se na tihi plamen običnosti činim samo

  najneophodnije malo tu još manje tamo tek ovolicko a dovoljno

  podesim titraje monahinji koja bere poljsko cveće

  podesim srce da bude mirno i srećno sa samim sobom

  podesim se ne da nešto mogu da uradim nego da to uradim

  podesim tako da me niko ne primeti a svi osete radost od mene

  podesim prozor da mi veća količina noćne svežine pomaže snovima o

  gertrudi stejn ed rajhartu bili holidej ludvig vitgenštajnu majstor ekhartu

  podesim stvari tako da se sretnu oni koji čeznu jedno za drugim a da to ni ne znaju

  2002

  ja sam bog

  trčim ka tebi

  hodanjem

  mojim

  2012