bog bogom bogu bog 2016-02-25 00:00:00

  Ti
  si

  409764

  pupoljak

  25. februar

  ja sam slavujeva glava

  1982

  tajna je u reči odmah

  1992

  ja sam priča promrzla devojčica na prigradskoj

  autobuskoj stanici sa osmehom tek pronađene se­ksualnosti

  pričam o hiljadama ja koja proslavljaju ja

  pričam mokra iscepana drva na plavom kamionetu

  su veličanstvena uteha onima koje će ugrejati

  pričam priču sa željom da pričanjem sve bude dobro

  pričam ne prodajem se ni priču ne prodajem zamenjujem

  rečenicu za krevet priču za zajedničko hodanje

  pričam naglas jer tu smo na hladnoći samo jedno štene i ja

  pričam o mladosti koja je uništena otrovom rodi­teljskih mržnji zbog

  koje izbezumljena deca sumanuto lutaju da bi otkrila ljubav a kada ljubav

  susretnu uplaše se i iskidaju je jer ona su samo bića navikla na nesreću

  pričam deci pred san da ih zanesem i ukradem im strahove u noći

  2002

  ja sam bog

  malene grudi

  svetle dlačice

  na krstima

  tvojim

  2012