bog bogom bogu bog 2016-02-26 00:00:00

  Ti
  si

  411570

  pupoljak

  26. februar

  ja sam otvorena šaka

  1982

  odmah i znači isto

  1992

  ja sam pripitomljavanje uvek počinjem iznova

  pripitomljavam se disanjem

  pripitomljavam svoje besove dugim hodanjima

  u kojima jelen njuši njušku tigra u mojim venama

  pripitomljavam se hodočasteći puteve drugačijih koji

  su se usudili da budu i čine ono što drugi ne smeju

  pripitomljavam se podavanjem majka sam svih davanja

  pripitomljavam se noćnim buđenjima u kojima se pitam da li sam

  nekog povredio i kakav sam ja to onda čovek ako želim da spavam

  pripitomljavam se vežbam pažljivost tako i nepažljivost u meni uživa

  pripitomljavam se odan tački koja me obujmi sa kojom sve smirujem

  2002

  ja sam bog

  dudić vojislav

  2012