bog bogom bogu bog 2016-03-08 00:00:00

  Ti
  si

  409764

  pupoljak

  8. mart

  ja sam obrva i ćelava glava onog što zamiče na stepenicama podzemnog

  prolaza. ko je danas imao da jede i pije nije ni u mojoj ni u njegovoj glavi

  1982

  da li si nekad strpljivo gledao asfalt. a. reci. da li si

  ga gledao. da li si gledao. asfalt. znaš ga. naš asfalt

  1992

  ja sam raspeće kad ludilom voleše oni koji su srca drugih budili

  raspinjem se ja sam isti ritam budnosti

  raspinjem se detinjim očima gledam svet

  raspinjem se čarolijom našeg susreta nestaju svi moji grčevi

  raspinjem se samosavlađivanjem eto oproštaja eto humora blagog

  raspinjem se kako bi daleka svetlost kao čestitost življenja ušla u moje oči

  raspinjem se da stalno bude topline u jaslama u kojima se rodio ljubavnik i voljeni

  raspinjem se nadlećem reku života zar je celina tako mala da i izvor i ušće stanu na dlan

  2002

  ja sam bog

  tatu na leđima

  miroslava mandića

  svemirsko dremanje

  kojim pevam

  sebi

  2012