bog bogom bogu bog 2016-03-09 00:00:00

  Ti
  si

  409764

  pupoljak

  9. mart

  ja sam težinina težina. nekada ne mogu da živim od sopstvene težine

  sada sam se privukla ovoj rečenici da se kroz nju olakšam i objasnim

  1982

  sreća je kao ovaj stub ovde. kao sva ova voda u savi kaže stari šetač starom šetaču

  1992

  ja sam preporod otkud ova knjiga u meni

  preporađam se radošću od koje i kosti postaju mla­de

  preporađam se toplinom u kolenima zdravljem u svemu

  preporađam se jutarnji vetrovi duvaju dolinama moje duše

  preporađam se vrištim od sreće na ovom svetu nisam sam

  preporađam zrnevlje iznenadnog humora na svakom delu puta

  preporađam se putujem u mali grad pred očima mi slika sreće

  ne ignorišem nikoga i ništa ponekad mi se učini da je običnost

  najveći poduhvat a podu­hvat jedina žrtva koja stvara ljubav ka gradiću

  preporađa me belina propupelih voćaka od kojih se ceo predeo zabeleo

  2002

  ja sam bog

  plešem plešem

  ponekad je magla

  ponekad je led

  uvek su oblaci

  najobičnije

  svečanosti

  2012