bog bogom bogu bog 2016-03-11 00:00:00

  Ti
  si

  408821

  pupoljak

  11. mart

  ja sam jasam jasam jasam jasam jasam jasam

  jasam jasam jasam jasam jasam jasam jasam

  jasam jasam jasam jasam jasam jasam jasam

  jasam jasam jasam jasam jasam jasam jasam

  jasam jasam jasam jasam jasam jasam jasam

  jasam jasam jasam jasam jasam jasam jasam

  jasam jasam jasam jasam jasam jasam jasam

  jasam jasam jasam jasam jasam jasam jasam

  jasam jasam jasam jasam jasam jasam jasam

  jasam jasam jasam jasam jasam jasam jasam

  jasam jasam jasam jasam jasam jasam jasam

  jasam jasam jasam jasam jasam jasam jasam

  jasam jasam jasam jasam jasam jasam jasam

  jasam jasam jasam jasam jasam jasam jasam

  jasam jasam jasam jasam jasam jasam jasam

  jasam jasam jasam jasam jasam jasam jasam

  jasam jasam jasam jasam jasam jasam jasam

  jasam jasam jasam jasam jasam jasam jasam

  jasam jasam jasam jasam jasam jasam jasam

  jasam jasam jasam jasam jasam jasam jasam

  jasam jasam jasam jasam jasam jasam jasam

  jasam jasam jasam jasam jasam jasam jasam

  jasam jasam jasam jasam jasam jasam jasam

  jasam jasam jasam jasam jasam jasam jasam

  jasam jasam jasam jasam jasam jasam jasam

  jasam jasam jasam jasam jasam jasam jasam

  jasam jasam jasam jasam jasam jasam jasam

  jasam jasam jasam jasam jasam jasam jasam

  jasam jasam jasam jasam jasam jasam jasam

  jasam jasam jasam jasam jasam jasam jasam

  jasam jasam jasam jasam jasam jasam jasam

  jasam jasam jasam jasam jasam jasam jasam

  jasam jasam jasam jasam jasam jasam jasam

  1982

  planinarenje po detinjstvu. i susret u planini sa čovekom koji lovi veliku zmiju. zmiju

  porekla. slojeve i naslage u mozgu uvijene i isprepletane kao zmijski čvor. paganstvo na delu

  1992

  ja sam uzvik nestao sam u naježenosti kada sam čuo svoj

  glas prošaraću se ovim danom i tako mi je sve što jeste već dato

  uzviknem ahoj ohoj sazrevam u urliku

  uzviknem moj hleb je da neprestano vičem

  uzviknem ihaaaj i sve prostranstvo mi se daje

  uzviknem hop da bih bio mladić nelson mendela svakoga dana

  uzviknem tras bum tras i produžim već čujem korake kako dolaze za mnom

  uzviknem jeaaa kada vidim kako stvari žive čineći dobra dela jedne drugima

  uzviknem bibapariba od svakog deteta stvorim mudraca pristalicu radovanja

  uzviknem jer ne želim da tišini bilo šta kažem a želim da joj otplešem sve

  uzviknem vaauuu na početku kada priča tek počinje da joj dam snagu da izdrži do kraja

  uzviknem jupi za galebove koji kruže oko gradske kanalizacije mili moji svoji smo na svom

  2002

  ja sam bog

  zadrhte mi grudi

  zubi i vilice se stegnu

  suze i pesma mi poteku

  predajem se svima

  ja sam bog

  2012