bog bogom bogu bog 2016-03-10 00:00:00

  Ti
  si

  411572

  pupoljak

  10. mart

  ja sam krst patrijaršije nad krovovima kuća. jedan se mladić u ovom trenutku

  zagledao u mene. kao da gledajući me vidi ono što godinama niko u meni nije video

  1982

  ovde je protestni miting deviznih štediša izveštava radio-reporter iz stvarnosti

  1992

  ja sam rečca snaga mi je preostala još jedino u samoći

  reknem rečcu da vidim da li će mi nešto reći

  reknem rečcu govorim ono što želi da me izgovori

  reknem rečcu jer se ponekad jezik sakupi samo u njoj

  reknem rečcu zaturenu u jezičkom šipražju sa njom je

  najlepše da se šparta tom šikarom tek tako tek onako

  reknem rečcu drugi će je prećutati aman i zaman meni

  je sa njom lepo dobrostiva protuva u noći ona i ja

  reknem rečcu da zamiriše ringlov da se jasmin i dafina

  šire vazduhom da se otvorim svemu što za mene odlučuje

  reknem rečcu raspoloženja sećanje na ritmove svih stvari

  reknem rečcu žene koja prekrštenih ruku na grudima gleda reku

  reknem rečcu ja sam sve bore oko usana tragovi svih reči koje sam izgovorio

  reknem rečcu plućima dušnikom grkljanom glasnim žicama ždrelom nosom ustima

  jezikom prednjim i zadnjim nepcem zubima usnama treperavim bilom moga duha

  2002

  ja sam bog

  samo me dodirni

  biću to ja u tvom ja

  ruža bez zašto

  heroj put

  2012