RUŽA PUPOLJAK BOG

2021-2031 ili do moje smrti
24/7/365

ruža pupoljak bog je prvi put treće desetogodišnje hodanje

hodanje u srcu svemira
hodanje u svemiru tvog srca
hodanje srcima svih bića svemira

ruža pupoljak bog su javljanja sa trećeg desetogodišnjeg hodanja

ruža pupoljak bog su istetovirane reči jesam i bog na mojim potkolenicama

ruža pupoljak bog su hodanja večne umetnosti

ruža pupoljak bog su hodanja za ekonomiju savesti

ruža pupoljak bog su hleb vino postelja put ruža preduzeće hram svim bićima svemira

 

  Ti
  si

  332115

  pupoljak

  107. HODANJE RUŽE PUPOLJKA BOGA

  5. maj 2021.

   

   

  2223

  preseljavam

  se

  u

  tebe

  jer

  ti

  me

  želiš

  jesti

   

   

  2224

  preseljavam

  se

  u

  tebe

  jer

  ti

  me

  želiš

  piti

   

   

  2225

  preseljavam

  se

  u

  tebe

  jer

  ti

  me

  želiš

  u

  postelji

   

   

  2226

  preseljavam

  se

  u

  tebe

  jer

  ti

  me

  želiš

  u

  putu

   

   

  2227

  preseljavam

  se

  u

  tebe

  jer

  ti

  me

  želiš

  u

  ruži

   

   

  2228

  preseljavam

  se

  u

  tebe

  jer

  ti

  me

  želiš

  u

  preduzeću

   

   

  2229

  preseljavam

  se

  u

  tebe

  jer

  ti

  me

  želiš

  u

  hramu

   

   

  2230

  preseljavam

  se

  u

  tebe

  jer

  ti

  me

  želiš

  u

  sebi

   

   

  2231

  preseljavam

  se

  u

  tebe

  jer

  ti

  me

  želiš

  u

  svakom

   

   

  2232

  preseljavam

  se

  u

  tebe

  jer

  ti

  me

  želiš

  u

  svim

  bićima

   

   

  2234

  preseljavam

  se

  u

  tebe

  jer

  ti

  me

  želiš

  u

  svemiru

   

   

  2235

  preseljavam

  se

  u

  tebe

  jer

  ti

  želiš

  da

  si

  boginja

  moja

   

   

  2236

  boginja

  boga

  boa

  mia

  boamiamaaboa

  maa

  boa

   

   

  2237

  ja

  se

  uskoro

  preseljavam

  na

  moju

  večnu

  adresu

  u

  tvom

  srcu

   

  na

  moju

  adresu

  u

  svemiru

  svemir

  broj

  1

   

  i

  na

  moju

  novu

  adresu

  jurija

  gagarina

  35

   

   

  2238

  u

  podstanarski

  stan

  u

  tvojoj

  pički

   

  jer

   

  sve

  je

  u

  tvojoj

  pički

   

  pa

  i

  budući

  muzej

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

   

  u

  tvojoj

  pički

  koja

  je

  svemir

   

  svemir

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  muzeja

   

   

  2239

  12:56

  napustio

  sam

  stan

  u

  teodora

  hercla

  22

   

   

  2240

  marko

  mirela

  aleksa

  maja

  vesna

  branko

  iđa

  su

  utovarili

  sve

  stvari

  u

  kamion

  i

  odneli

  ih

  u

  moj

  novi

  stan

   

   

  2241

  hodam

  ka

  novom

  stanu

  prvi

  put

  ću

  ući

  u

  njega

  za

  dva

  sata

  kad

  do

  njega

  dohodam

   

   

  2242

  uskoro

  će

  mi

  se

  pridružiti

  kaja

   

   

  2243

  prošla

  je

  već

  i

  ponoć

  sat

  posle

  ponoći

  drugog

  dana

  je

   

  u

  novom

  stanu

  sam

   

  svi

  su

  otišli

   

  iđa

  je

  još

  tu

   

  sve

  su

  stvari

  na

  svom

  mestu

  i

  kompjuter

  mi

  je

  povezan

  sa

  internetom

  tojest

  sa

  celim

  svetom

   

  televizor

  mi

  je

  priključen

  na

  kablovsku

   

   

  2244

  i

  kao

  i

  uvek

  zahvalnost

  samo

  zahvalnost

   

   

  2245

  zahvalnost

  bogu

  samo

  zahvalnost

  bogu

   

   

  2246

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  zahvalnost

  tebi

  ti

  ko

  god

  da

  si

  ti

   

   

   

   

  106. HODANJERUŽE PUPOLJKA BOGA

  4. maj 2021.

   

   

  2202

  volim

  džulijana

  asanža

   

   

  2203

  nadam

  se

  da

  će

  džulijan

  asanž

  biti

  prvi

  dobitnik

  nobelove

  nagrade

  za

  slobodu

  koja

  još

  ne

  postoji

   

   

  2204

  pevam

  stvaram

  hodam

  ljubav

  slobodu

  istinu

  da

  bi

  svako

  bio

  ljubav

  sloboda

  istina

  i

  da

  bi

  džulijan

  asanž

  bio

  oslobođen

  i

  bio

  prvi

  dobitnik

  nobelove

  nagrade

  za

  slobodu

   

   

  2205

  zaista

  od

  jednog

  bića

  zavisi

  sve

  i

  sva

  bića

   

   

  2206

  poslednja

  šetnja

  zemunskim

  kejom

  pored

  dunava

  pred

  sutrašnje

  preseljenje

  na

  novi

  beograd

  u

  blok

  70

   

   

  2207

  volim

  novosadski

  kej

  volim

  zemunski

  kej

  a

  volim

  i

  novobeogradski

  kej

  pored

  save

  po

  kome

  ću

  od

  sutra

  hodati

   

   

  2208

  hodajući

  uvek

  sam

  u

  okeanu

  hodanja

   

  hodajući

  okeanom

  hodanja

  uvek

  sam

  u

  vazduhu

  hodanja

   

  hodajući

  vazduhom

  hodanja

  uvek

  sam

  u

  svetlosti

  hodanja

   

   

  2209

  zemljom

  zemlja

   

  vodom

  voda

   

  vazduhom

  vazduh

   

  svetlošću

  svetlost

   

   

  2210

  želeći

  slobodu

  džulijanu

  asanžu

  i

  nobelovu

  nagradu

  za

  slobodu

  želim

  da

  se

  suština

  slobode

  produbi

  i

  uveća

  za

  svako

  i

  sva

  bića

   

   

  2211

  samo

  kad

  želim

  drugima

  dobro

  osećam

  da

  imam

  pravo

  da

  živim

   

   

  2212

  uvek

  kad

  želim

  svima

  i

  svakome

  dobro

  osećam

  radost

  života

   

   

  2213

  hvala

  svakom

  ko

  postoji

  jer

  mi

  omogućava

  da

  mu

  želim

  dobro

   

   

  2214

  svako

  ko

  postoji

  mi

  omogućava

  da

  postojim

  i

  ja

   

   

  2215

  samo

  mi

  bog

  omogućava

  da

  sam

  i

  sam

  bog

   

   

  2216

  samo

  mi

  bog

  omogućava

  da

  sam

  i

  sam

  niko

  i

  ništa

   

   

  2217

  samo

  mi

  bog

  omogućava

  da

  sam

  i

  sam

  niko

  i

  ništa

  koji

  je

  sve

  baš

  zato

  što

  je

  niko

  i

  ništa

   

   

  2218

  kao

  leptir

   

   

  2219

  kao

  kap

   

   

  2220

  kao

  pupoljak

   

   

  2221

  kao

  pahulja

   

   

  2222

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  kao

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

   

   

   

   

  105. HODANJE RUŽE PUPOLJKA BOGA

  3. maj 2021.

   

   

  2188

  koristim

  pamet

  za

  pamet

  a

  ne

  za

  sujetu

   

  pamet

  za

  pamet

  je

  podavanje

  i

  ljubav

   

  pamet

  za

  sujetu

  je

  kultura

  i

  civilizacija

   

   

  2189

  a

  to

  zašto

  sam

  ja

  prvi

  pesnik

  svakog

  bića

  i

  poslednji

  pesnik

  svih

  bića

  peva

  moja

  pesma

   

   

  2190

  a

  to

  zašto

  sam

  ja

  jedan

  jedini

  umetnik

  svemira

  i

  svaki

  umetnik

  bića

  stvara

  moja

  umetnost

   

   

  2191

  a

  to

  zašto

  sam

  ja

  najbolji

  hodač

  boga

  i

  najgori

  hodač

  boga

  hoda

  moja

  muzika

   

   

  2192

  a

  to

  zašto

  sam

  ja

  najskuplji

  pesnik

  umetnik

  hodač

  govori

  moja

  besplatnost

   

   

  2193

  a

  to

  zašto

  sam

  ja

  najbogatiji

  govori

  moje

  bezvlasništvo

   

   

  2194

  a

  to

  zašto

  sam

  ja

  najkorisniji

  govori

  moja

  beskorisnost

   

   

  2195

  a

  to

  zašto

  sam

  ja

  najvažniji

  govori

  moja

  nevažnost

   

   

  2196

  a

  to

  zašto

  sam

  ja

  najbolji

  jebač

  govori

  moje

  divljenje

  svakom

  jebaču

   

   

  2197

  a

  to

  zašto

  sam

  ja

  najbolja

  jebačica

  govori

  moje

  divljenje

  svakoj

  jebačici

   

   

  2198

  a

  to

  zašto

  sam

  ja

  suvo

  zlato

  govori

  to

  što

  sam

  samo

  jedna

  jedina

  čestica

  čestitosti

  svake

  čestice

   

   

  2199

  a

  to

  kad

  si

  u

  sistemu

  uvek

  paziš

  da

  ne

  povrediš

  onog

  iznad

  sebe

  a

  pogotovo

  glavnog

  u

  sistemu

   

   

  2200

  a

  to

  kad

  sam

  van

  sistema

  samo

  želim

  da

  se

  bogu

  podam

   

   

  2201

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  ti

  si

  moj

  ručak

  boga

  svakog

  dana

   

   

   

   

  18. NEDELJA

  2. maj 2021.

   

   

  18

  nedelja

  ili

  122/3530

  dan

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  pesma

  umetnost

  hodanje

  2021-2031

  ili

  do

  moje

  smrti

  24/7/365

   

   

  kažu

  da

  ću

  se

  5

  maja

  2021

  preseliti

  u

  novi

  bolji

  ali

  nažalost

  opet

  u

  podstanarski

  stan

   

   

  hvala

  kaji

  zorici

  draganu

  marku

  iđi

  sunu

  vladimiru

  na

  preseljenju

   

   

  hvala

  ako

  mi

  još

  neko

  pomogne

  u

  preseljenju

  5

  maja

  2021

   

   

  preseljenje

  u

  slavu

  svih

  ptica

  selica

   

   

  volim

  da

  se

  selim

  kad

  se

  preselim

  iz

  sebe

  u

  tebe

   

  iz

  sebe

  u

  boga

   

  iz

  boga

  u

  svakog

   

  iz

  znanja

  u

  oblak

  neznanja

   

   

  kažu

  da

  je

  zlo

  ustvari

  samo

  neznanje

   

   

  za

  mene

  su

  reklame

  zlo

  a

  pošto

  ih

  prave

  ljudi

  od

  znanja

  ispada

  da

  je

  znanje

  zlo

   

   

  za

  mene

  je

  oružje

  zlo

  jer

  ubija

  drugog

  a

  pošto

  najbolje

  oružje

  prave

  oni

  koji

  imaju

  najviše

  znanja

  opet

  ispada

  da

  je

  znanje

  zlo

   

   

  znanje

  je

  sigurno

  korisno

  ali

  korist

  je

  uvek

  neukusna

  i

  vulgarna

  pa

  ispada

  da

  je

  znanje

  kič

  vulgarno

  i

  zlo

   

   

  znanje

  moje

  oprosti

  ako

  te

  povređujem

  ali

  verujem

  da

  i

  ti

  težiš

  bogu

   

   

  znanje

  ja

  volim

  znanje

  koje

  se

  divi

  ljubavi

  slobodi

  istini

   

   

  volim

  znanje

  koje

  služi

  slabijima

  potlačenima

  zabranjenima

  beskućnicima

  siromašnima

  izbeglicama

  nevoljenima

  odbačenima

  nemoćnima

  bednima

   

   

  znanje

  i

  jeste

  samo

  u

  srcima

  slabijih

  potlačenih

  zabranjenih

  beskućnika

  siromašnih

  izbeglica

  nevoljenih

  odbačenih

  nemoćnih

  bednih

   

   

  budućnost

  bilo

  koga

  i

  bilo

  čega

  pa

  i

  nauke

  pa

  i

  ekonomije

  pa

  i

  ekologije

  pa

  i

  života

  je

  u

  podavanju

  bogu

   

  podavanju

  drugom

  pogotovo

  u

  služenju

  drugom

  i

  podavanju

  slabijima

  potlačenima

  zabranjenima

  beskućnicima

  siromašnima

  izbeglicama

  nevoljenima

  odbačenima

  nemoćnima

  bednima

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  sunce

  mi

  suši

  jutros

  opranu

  jastučnicu

  mirisaće

  na

  čisto

  i

  tvoja

  podavanja

   

   

   

   

  104. HODANJE RUŽE PUPOLJKA BOGA

  1. maj 2021.

   

   

  2164

  sporo

  približavanje

  usana

  usnama

  i

  eto

  pesme

   

   

  2165

  sporo

  približavanje

  srca

  besmrtnosti

  i

  eto

  umetnosti

   

   

  2166

  sporo

  približavanje

  kurca

  pički

  i

  eto

  čednosti

   

   

  2167

  sporo

  približavanje

  jezika

  jeziku

  i

  eto

  rođenja

  odanosti

   

   

  2168

  sporo

  približavanje

  jezika

  bogu

  i

  eto

  vaskrsenja

   

   

  2169

  sporo

  približavanje

  mozga

  bogu

  i

  eto

  muzike

  vaskrsenja

   

   

  2170

  sporo

  približavanje

  uma

  bogu

  i

  eto

  vaskrsenja

  boga

  u

  bogu

   

   

  2171

  sporo

  vaskrsenje

  boga

  u

  bogu

  i

  eto

  vaskrsenja

  boga

  u

  svakom

  i

  svim

  bićima

   

   

  2172

  svo

  moje

  učenje

  je

  u

  služenju

  bogu

   

   

  2173

  svo

  moje

  služenje

  bogu

  je

  i

  ljubljenju

  boga

   

   

  2174

  svo

  moje

  ljubljenje

  boga

  je

  u

  podavanju

  bogu

   

   

  2175

  svo

  moje

  podavanje

  bogu

  je

  jebanje

  s

  bogom

  u

  bogu

   

   

  2176

  svo

  moje

  jebanje

  s

  bogom

  u

  bogu

  je

  igranje

  s

  bogom

  u

  svakom

  i

  svim

  bićima

   

   

  2177

  svo

  moje

  igranje

  s

  bogom

  je

  orgazam

  svakog

  bića

  u

  svim

  bićima

  i

  svih

  bića

  u

  svakom

  biću

   

   

  2178

  svako

  i

  sva

  bića

  su

  venčani

   

   

  2179

  svako

  i

  sva

  bića

  su

  venčani

  orgazmom

  boga

   

   

  2180

  bog

  orgazam

  boga

  je

  bog

  orgazam

  bog

   

   

  2181

  uživam

  u

  rečima

   

  uživam

  u

  bogu

   

   

  2182

  uživanje

  u

  rečima

  i

  uživanje

  u

  bogu

  je

  isto

  uživanje

  jer

  je

  reč

  bog

  a

  bog

  reč

   

   

  2183

  reč

  bog

  reč

  je

  bog

  reč

  bog

   

   

  2184

  reč

  bog

  reč

  je

  bog

  reč

  bog

  je

  bog

  bog

  bog

   

   

  2185

  bog

  bog

  bog

  je

  bog

   

   

  2186

  napijaj

  me

  se

  bože

  napijaj

  napijam

  te

  se

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  napijam

   

   

  2187

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  napijanje

  bogom

  je

  bog

   

   

   

   

  103. HODANJE RUŽE PUPOLJKA BOGA

  30. april 2021.

   

   

  2142

  podižem

  glavu

  ka

  tebi

  da

  mi

  grlo

  ispuniš

  pesmom

  umetnosti

  moja

   

   

  2143

  bože

  ja

  sam

  tvoj

  bog

  jesi

  jer

  ti

  si

  moja

  nežnost

   

   

  2144

  nežnosti

  dete

  boga

  si

   

   

  2145

  volim

  te

  sunce

   

   

  2146

  i

  suncu

  je

  lepo

  kad

  mu

  neko

  kaže

  volim

  te

  sunce

   

   

  2147

  volim

  te

  je

  sunčev

  zrak

   

   

  2148

  kad

  ti

  kažem

  volim

  te

  sunce

  te

  obasja

   

   

  2149

  sporim

  hodanjem

  milujem

  sve

  i

  sve

  miluje

  mene

   

   

  2150

  dečaci

  posle

  fudbala

  piju

  vodu

  na

  česmi

   

  jedan

  od

  njih

  kaže

  mene

  će

  ubiti

  mama

   

   

  2151

  pesma

  je

  jedina

  istina

  sveta

  baš

  zato

  što

  je

  samo

  pesma

   

   

  2152

  hej

  žuti

  maslačci

  u

  zelenoj

  travi

   

   

  2153

  hej

  moji

  koraci

  u

  vinarskoj

  ulici

   

   

  2154

  hej

  ženo

  preko

  puta

  ulice

  koja

  si

  zadržala

  pogled

  na

  meni

   

   

  2155

  u

  ulici

  mozerovoj

  verujem

  u

  živu

  ljubav

  koja

  je

  mnogo

  više

  ljubav

  od

  svih

  koncepata

  ljubavi

   

   

  2156

  živa

  ljubav

  ljubi

  neprestano

   

  ljubi

  sve

  i

  svkog

   

  ljubi

  jer

  ne

  može

  da

  ne

  ljubi

   

  ljubi

  jer

  je

  ljubav

   

   

  2157

  volim

  da

  ljubim

  ljubav

  da

  bi

  ljubav

  ljubila

  još

  više

   

   

  2158

  ljubim

  te

  ljubavi

  moja

  ti

  si

  ljubav

  svačija

   

   

  2159

  ljubim

  te

  ljubavi

  moja

  ti

  si

  sloboda

  svačija

   

   

  2160

  ljubim

  te

  ljubavi

  moja

  ti

  si

  istina

  svačija

   

   

  2161

  kad

  ljubim

  ljubav

  sva

  su

  bića

  ljubljena

   

   

  2162

  kad

  ljubim

  ljubav

  svako

  biće

  ljubi

   

   

  2163

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  svako

  biće

  ljubi

  sva

  su

  bića

  ljubljena

   

  sva

  bića

  ljube

  svako

  biće

  je

  ljubljeno

   

   

   

   

  102. HODANJE RUŽE PUPOLJKA BOGA

  29. april 2021.

   

   

  2126

  da

  sam

  u

  životu

  brinuo

  o

  zdravlju

  zaposlenju

  kupovini

  stana

  stvaranju

  porodice

  zdravstvenom

  i

  socijalnom

  osiguranju

  bankovnom

  računu

  mestu

  boravka

  ugledu

  u

  društvu

  duhu

  vremena

  ne

  bih

  postao

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

   

  prvi

  pesnik

  svakog

  bića

  i

  poslednji

  pesnik

  svih

  bića

   

  jedan

  jedini

  umetnik

  svemira

  i

  svaki

  umetnik

  bića

   

  najbolji

  hodač

  boga

  i

  najgori

  hodač

  boga

   

   

  2127

  ne

  bih

  poverovao

  dam

  sam

  bog

  i

  bio

  bog

   

   

  2128

  biti

  bog

  je

  bog

   

   

  2129

  ne

  bih

  bio

  ljubav

  sloboda

  istina

  za

  svako

  i

  sva

  bića

   

   

  2130

  niti

  bi

  pupoljak

  pahulja

  moje

  ukupno

  delo

  bilo

  hleb

  vino

  postelja

  put

  ruža

  preduzeće

  hram

  za

  svako

  i

  sva

  bića

   

   

  2131

  svakom

  biću

  sam

  sestra

  i

  brat

  po

  krhkosti

   

   

  2132

  sva

  bića

  su

  mi

  sestra

   

   

  2133

  svako

  biće

  mi

  je

  brat

   

   

  2134

  jedno

  jedino

  venčanje

  svih

  sestara

  sa

  svom

  braćom

  svojom

  sam

   

   

  2135

  usred

  venčanja

  priznajem

  mnogo

  je

  nagomilanog

  besa

  u

  meni

  i

  zato

  ću

  do

  večnosti

  pevati

   

  nežno

  te

  volim

   

  nežno

  te

  volim

   

  nežno

  te

  volim

   

  nežno

  te

  volim

   

  nežno

  te

  volim

   

  nežno

  te

  volim

   

  nežno

  te

  volim

   

   

  2136

  moj

  bes

  je

  moja

  žudnja

  da

  ti

  i

  ja

  budemo

  sveljubav

  svima

  i

  svakom

   

   

  2137

  moj

  bes

  je

  odanost

  krhkosti

  koja

  je

  hram

  najslabijih

  koji

  su

  dah

  boga

   

   

  2138

  moj

  bes

  je

  žudnja

  da

  sve

  i

  svačije

  besove

  iskupim

  i

  sve

  ih

  preobrazim

  u

  jednu

  jedinu

  jebačinu

  miline

   

   

  2139

  uvek

  sam

  osećao

  da

  volim

  sve

  i

  svakog

  jer

  sam

  se

  stideo

  da

  volim

  samo

  nekog

   

   

  2140

  sad

  u

  72

  ti

  pevam

  volim

  samo

  tebe

  baš

  kao

  što

  volim

  sve

  i

  svakog

   

   

  2141

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  ja

  tebe

  toliko

  jebem

  da

  ti

  ne

  možeš

  biti

  niko

  drugi

  nego

  boginja

  uvek

  kažem

  mojoj

  boginji

   

   

   

   

  101. HODANJE RUŽE PUPOLJKA BOGA

  28. april 2021.

   

   

  2102

  voljena

  moja

  samo

  da

  znaš

  pobuna

  je

  najnežniji

  oblik

  podavanja

   

   

  2103

  voljeni

  moj

  samo

  da

  znaš

  podavanje

  je

  najodaniji

  način

  pobune

   

   

  2104

  pobuna

  i

  podavanje

  su

  jedno

   

   

  2105

  žena

  i

  muškarac

  su

  jedno

   

  dečavojčica

  je

  oboje

   

   

  2106

  jin

  i

  jang

  su

  jedno

   

  tao

  je

  oboje

   

   

  2107

  divno

  je

  što

  je

  sve

  pesma

  pa

  i

  ova

  divna

  pesma

   

   

  2108

  divno

  je

  što

  je

  sve

  umetnost

  pa

  i

  ova

  divna

  umetnost

   

   

  2109

  divno

  je

  što

  je

  sve

  hodanje

  pa

  i

  ovo

  divno

  101

  hodanje

   

   

  2110

  divno

  je

  što

  je

  sve

  slaganje

  i

  život

  i

  pored

  sukoba

  i

  smrti

   

   

  2111

  divno

  je

  što

  te

  volim

  ti

  ko

  god

  da

  si

  ti

   

   

  2112

  divno

  je

  što

  su

  samo

  dobri

  znaci

  na

  putu

  put

   

   

  2113

  svi

  ostali

  znaci

  na

  putu

  nisu

  put

  nego

  savest

  na

  putu

  koja

  svakog

  čuva

  na

  putu

   

  i

   

  čuva

  put

  da

  bude

  svakom

  put

   

   

  2114

  put

  je

  u

  krajnjoj

  liniji

  ruža

  boga

   

   

  2115

  volim

  oboženje

  ali

  još

  mnogo

  više

  volim

  boga

   

   

  2116

  verujem

  u

  oboženje

  ali

  još

  mogo

  više

  verujem

  da

  sam

  i

  sam

  bog

   

   

  2117

  bog

  je

  meni

  sve

   

   

  2118

  bog

  je

  meni

  svako

   

   

  2119

  bog

  je

  meni

  pesma

  moja

   

   

  2120

  bog

  je

  meni

  umetnost

  moja

   

   

  2121

  bog

  je

  meni

  hodanje

  moje

   

   

  2122

  bog

  su

  meni

  tvoje

  gaćice

  koje

  su

  ti

  se

  uvukle

  među

  guzeve

   

   

  2123

  bog

  je

  meni

  svako

  ko

  je

  nekom

  bog

  i

  sve

  ono

  što

  je

  nekom

  bog

   

   

  2124

  bog

  je

  meni

  bog

   

   

  2125

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  ja

  tebe

  toliko

  volim

  da

  ti

  ne

  možeš

  biti

  niko

  drugi

  nego

  bog

  uvek

  mi

  kaže

  moja

  boginja

   

   

   

   

  100. HODANJE RUŽE PUPOLJKA BOGA

  27. april 2021.

   

   

  2080

  stoto

  hodanje

  još

  3000

  hodanja

  preda

  mnom

  daće

  bog

   

   

   

  2081

  promiče

  kišica

   

  hladan

  vetar

  mi

  duva

  u

  lice

   

  stoto

  hodanje

  sam

   

   

  2082

  stoto

  hodanje

  ruže

  pupoljka

  boga

   

   

  2083

  sto

  hodanja

  su

  sto

  pevanja

  mojih

   

  sto

  hodanja

  su

  sto

  stvaranja

  mojih

   

  sto

  hodanja

  su

  sto

  muzika

  mojih

   

   

  2084

  uživam

  u

  sporim

  blagim

  mekim

  koracima

   

   

  2085

  uzbuđuje

  me

  ovo

  svetlo

  tamno

  mlado

  zelenilo

   

   

  2086

  uživam

  u

  busenu

  trave

  koji

  se

  njiše

  na

  vetru

   

   

  2087

  pesma

  je

  vino

  i

  hleb

  bivanja

   

   

  2088

  nežno

  mislim

  na

  svaki

  korak

   

  svaki

  korak

  je

  ceo

  svemir

   

  svakim

  korakom

  ljubim

  sva

  bića

  svemira

   

   

  2089

  pevaj

  stoto

  hodanje

  pevaj

   

   

  2090

  sva

  ja

  postoje

  u

  biću

  jednog

  jedino

  ja

   

   

  2091

  jedno

  jedino

  ja

  jeste

  da

  bi

  svako

  ja

   postojalo

   

   

  2092

  ja

  sam

  i

  moje

  ja

   

  ja

  sam

  i

  tvoje

  ja

   

  ja

  sam

  i

  svačije

  ja

   

  ja

  sam

  jedno

  jedino

  ja

   

   

  2093

  ja

  boga

  ja

   

   

  2094

  bog

  samo

  bog

   

   

  2095

  bog

  pesma

   

  bog

  umetnost

   

  bog

  hodanje

   

   

  2096

  razvedrava

  se

  i

  odmah

  je

  toplije

   

   

  2097

  kad

  jesam

  sve

  sam

   

  kad

  jesam

  svakog

  ljubim

   

   

  2098

  jesam

  jer

  ljubim

   

  ljubim

  jer

  jesam

   

   

  2099

  biti

  je

  važnije

  nego

  bilo

  šta

  činiti

  jer

  biti

  ljubi

  svakog

   

   

  2100

  sto

  hodanja

  sto

  lica

   

  sto

  hodanja

  sto

  svemirskih

  hodača

   

  sto

  hodanja

  sto

  vaskrsenja

   

  sto

  hodanja

  2100

  pupljenja

  do

  ovog

  trena

   

   

  2101

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  blagim

  zagrljajem

  svakog

  bića

  proslavljam

  boga

  i

  ime

  bog

  i

  reč

  bog

  koja

  je

  bog

   

   

   

   

  99. HODANJE RUŽE PUPOLJKA BOGA

  26. april 2021.

   

   

  2065

  danas

  je

  99

  hodanje

  ruže

  pupoljka

  boga

   

   

  2066

  kad

  sam

  se

  prošle

  godine

  pripremao

  za

  ružu

  pupoljak

  boga

  treće

  deesetogodišnje

  hodanje

  nisam

  mogao

  znati

  da

  ću

  već

  na

  58

  hodanju

  izgubiti

  svest

  i

  pasti

   

  povrediti

  kičmu

   

   

  2067

  zašto

  sam

  pao

  šta

  mi

  se

  to

  desilo

   

   

  2068

  nisam

  bio

  kod

  lekara

   

   

  2069

  nisam

  pre

  toga

  bio

  ni

  na

  redovnom

  lekarskom

  pregledu

  koji

  sam

  odložio

  da

  bih

  imao

  snage

  da

  započnem

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  pevanje

  stvaranje

  hodanje

  2021-2031

  ili

  do

  moje

  smrti

  7/24/365

   

   

  2070

  uvek

  pokušavam

  da

  se

  prvo

  oporavaim

  sam

  jer

  verujem

  u

  samoozdravljenje

  i

  verujem

  da

  me

  bližnji

  može

  ne

  samo

  razboleti

  nego

  i

  lečiti

  i

  izlečiti

   

   

  2071

  uvek

  kad

  sa

  nekim

  razgovaram

  osećam

  se

  bolje

   

   

  2072

  kičma

  me

  i

  dalje

  boli

  ali

  kako

  je

  bilo

  sad

  je

  predivno

   

   

  2073

  sa

  glavom

  mi

  nije

  u

  redu

   

  noge

  su

  mi

  jako

  slabe

  i

  podrhtavaju

  stalno

  se

  bojim

  da

  ću

  pasti

  ili

  izgubiti

  svest

   

   

  2074

  povremeno

  neugodne

  senzacije

  po

  celom

  telu

  me

  plaše

   

   

  2075

  čeka

  me

  preselje

   

  čekaju

  me

  lekarski

  pregledi

   

  trauma

  i

  strepnja

  od

  pregleda

   

  osećaj

  krivice

   

   

  2076

  lekarski

  pregledi

  mi

  pomažu

  ali

  me

  prvo

  razbole

   

  plaše

  me

   

  ponižavaju

  me

   

  osećam

  se

  potpunim

  strancem

   

   

  2077

  nečije

  prepoznavanje

  da

  sam

  bog

  bi

  mi

  mnogo

  više

  pomoglo

  od

  bilo

  čega

  drugog

   

   

  2078

  hej

  ženo

  koja

  spavaš

  po

  klupama

  ti

  najmekše

  i

  najlepše

  hodaš

  u

  zemunu

  ženo

  koja

  spavaš

  po

  klupama

  divim

  ti

  se

   

   

  2079

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  baš

  to

  što

  sam

  bog

  me

  čini

  uplašenim

  dečakom

  od

  72

  godine

   

   

   

   

  17. NEDELJA

  25. april 2021.

   

   

  17

  nedelja

  ili

  115/3537

  dan

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  pesma

  umetnost

  hodanje

  2021-2031

  ili

  do

  moje

  smrti

  24/7/365

   

   

  17

  nedelja

  ili

  115/3537

  dan

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  pesma

  umetnost

  hodanje

  2021-2031

  ili

  do

  moje

  smrti

  24/7/365

  je

  sedamnaesta

  pesma

  moja

   

   

  volim

  kad

  sve

  ono

  što

  jeste

  proglasim

  pesmom

  proglašavanje

  je

  najnežnija

  vrsta

  pevanja

   

   

  sve

  što

  jeste

  je

  pesma

  moja

  baš

  kao

  i

  pička

  tvoja

   

   

  pesmo

  moja

  samo

  me

  pevaj

   

   

  sam

  si

  za

  svakog

  si

   

  sam

  si

  za

  sve

  si

   

  sam

  si

  sve

  si

   

  peva

  me

  pesma

  moja

   

   

  ližem

  ti

  ranu

  koju

  sam

  ti

  naneo

  pičko

  moja

   

   

  ližem

  ti

  ranu

  kojom

  sam

  te

  povredio

  kurče

  moj

   

   

  rana

  je

  trag

  ljubavi

   

   

  šljiva

  na

  vratu

   

   

  iscelenje

  je

  trag

  boga

   

   

  šljiva

  u

  cvatu

   

   

  nalet

  radosti

  mi

  je

  upravo

  prostrujio

  celim

  telom

   

   

  odsustvo

  potpunog

  slaganja

  sjedinjenja

  i

  ježenja

  me

  boli

  i

  povređuje

   

   

  sjedinjenje

  je

  potpuno

  primanje

  i

  davanje

   

   

  kamenje

  moje

  ljubim

  te

   

   

  trave

  moje

  ljubim

  vas

   

   

  drveće

  moje

  ljubim

  te

   

   

  vrapci

  moji

  ljubim

  vas

   

   

  pute

  moj

  ljubim

  te

   

   

  ružo

  moja

  ljubim

  te

   

   

  ti

  ko

  god

  da

  si

  ti

  ljubim

  te

   

   

  jedno

  smo

  za

  svakog

  smo

   

  jedno

  smo

  za

  sve

  smo

   

  jedno

  smo

  sve

  smo

   

  pesmi

  mojoj

  pevam

  pesmu

  našu

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  ti

  ko

  god

  da

  si

  ti

  opij

  me

  tvojom

  pesmom

  opij

  me

  sama

  sobom

   

   

   

   

  98. HODANJE RUŽE PUPOLJKA BOGA

  24. april 2021.

   

   

  2045

  nenasilje

  koje

  umesto

  moje

  krvi

  tečeš

  u

  mojim

  žilama

  čuvaj

  me

   

   

  2046

  bog

  je

  bog

  pa

  je

  bog

   

  boginja

  je

  šansa

  ovog

  sveta

   

   

  2047

  sve

  je

  važnije

  da

  još

  više

  pevam

  stvaram

  hodam

  boga

   

   

  2048

  još

  je

  važnije

  da

  sam

  i

  sam

  sve

  više

  bog

   

   

  2049

  najbolji

  način

  da

  sam

  bog

  je

  da

  sve

  češće

  govorim

  ja

  sam

  bog

   

  zato

  neprestano

  pevam

  ja

  sam

  bog

   

   

  2050

  ljudi

  koji

  ne

  veruju

  u

  boga

  stalno

  ga

  zamenjuju

  nečim

  drugim

  glumeći

  boga

   

   

  2051

  biti

  bog

  znači

  biti

  bog

  a

  ne

  nešto

  drugo

   

  biti

  bog

  znači

  da

  se

  bog

  ne

  glumi

  niti

  imitira

  nego

  samo

  da

  se

  bude

  bog

   

   

  2052

  pitaš

  me

  kako

   

  pa

  samo

  reći

  ja

  sam

  bog

   

   

  2053

  ja

  sam

  bog

  je

  bog

   

   

  2054

  svako

  ko

  nema

  nikakve

  tajne

  razume

  i

  prihvata

  ja

  sam

  bog

   

  svako

  ko

  ima

  neke

  tajne

  optužuje

  i

  odbacuje

  ja

  sam

  bog

   

   

  2055

  ja

  sam

  bog

  ja

  sam

  bez

  tajne

   

   

  2056

  ja

  sam

  bog

  ja

  sam

  put

   

   

  2057

  ja

  sam

  bog

  ja

  sam

  ruža

   

   

   2058

  ja

  sam

  bog

  ja

  uživam

  u

  slaganju

  a

  ne

  u

  borbi

  jedinstvo

  melodije

  harmonije

  ritma

  umesto

  borbe

   

   

  2059

  ja

  sam

  bog

  odbačenih

  zabranjenih

  nevoljenih

   

   

  2060

  ja

  sam

  bog

  čednih

  i

  odanih

   

   

  2061

  ja

  sam

  bog

  jedne

  jedine

  pobune

  biti

  a

  ne

  imati

   

   

  2062

  ja

  sam

  bog

  poslednje

  pobune

  ljubiti

  a

  ne

  biti

   

   

  2063

  nenasilje

  koje

  umesto

  moje

  krvi

  tečeš

  u

  mojim

  žilama

  ozdravi

  me

  i

  isceli

  me

   

   

  2064

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  poslednjim

  gutljajem

  boga

  bog

  je

  bog

  svačijeg

  prvog

  gutljaja

  boga

   

   

   

   

  97. HODANJE RUŽE PUPOLJKA BOGA

  23. april 2021.

   

   

  2022

  na

  ovaj

  ili

  onaj

  način

  umetnost

  je

  davanje

  umetnosti

  životu

   

   

  2023

  na

  ovaj

  ili

  onaj

  način

  život

  je

  davanje

  života

  umetnosti

   

   

  2024

  divno

  je

  kad

  mi

  krenu

  u

  isto

  vreme

  plač

  i

  smeh

  ne

  samo

  zato

  što

  sam

  živ

  nego

  zato

  što

  beskrajno

  uživam

  u

  životu

   

   

  2025

  na

  ovom

  mestu

  gugutke

  uvek

  guguču

   

   

  2026

  pored

  ograde

  uvek

  se

  uspinje

  trava

   

   

  2027

  često

  mi

  neko

  na

  ulici

  na

  nekog

  liči

   

   

  2028

  uvek

  kad

  kažem

  život

  kažem

  svemir

   

   

  2029

  svemir

  života

  je

  život

  svemira

   

   

  2030

  na

  život

  me

  inspirišu

  čudesni

  ljudi

  odbačeni

  cigani

  nadam

  se

  da

  će

  jednog

  dana

  svi

  ljudi

  biti

  cigani

  a

  ne

  da

  će

  cigani

  jednog

  dana

  postati

  kao

  svi

  ljudi

   

   

  2031

  najveći

  posao

  u

  životu

  je

  biti

  uzbuđen

  životom

   

   

  2032

  uzbuđenje

  životom

  vodi

  odricanju

  od

  života

   

   

  2033

  odricanje

  od

  života

  vodi

  ljubavi

   

   

  2034

  odricanje

  od

  ljubavi

  vodi

  bogu

   

   

  2035

  kad

  se

  život

  odrekne

  života

  bog

  mu

  vraća

  božanstvo

  u

  život

   

  kad

  se

  ljubav

  odrekne

  ljubavi

  bog

  vraća

  božanstvo

  u

  ljubav

   

   

  2036

  bog

  je

  jedinstvo

  sa

  svakim

  ko

  je

  bog

   

   

  2037

  hej

  magnolije

  lepotice

  moje

   

   

  2038

  sve

  što

  vidim

  venčavam

  u

  svom

  srcu

   

   

  2039

  venčanje

  je

  vrsta

  vaskrsenja

   

   

  2040

  vaskrsenje

  je

  vrsta

  venčanja

   

   

  2041

  gledam

  decu

  kako

  se

  radosno

  igraju

  u

  parku

   

   

  2042

  deca

  bezgranično

  uživaju

  u

  životu

  a

  život

  besmrtno

  živi

  u

  deci

   

   

  2043

  mislim

  na

  moje

  svečane

  nedeljne

  ručkove

  i

  osećam

  kako

  sam

  uvek

  voleo

  da

  ne

  kažem

  ništa

  da

  bih

  pevao

  svakog

  i

  bio

  sve

   

   

  2044

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  jedino

  se

  svakim

  dobrim

  jebanjem

  sve

  i

  svako

  menja

  pa

  i

  sve

  ono

  što

  nije

  dobro

  u

  ljudskom

  društvu

   

   

   

   

  96. HODANJE RUŽE PUPOLJKA BOGA

  22. april 2021.

   

   

  2011

  kad

  bi

  majka

  i

  otac

  rekli

  svom

  malom

  detetu

  da

  smrt

  ne

  postoji

  i

  da

  ono

  nikad

  neće

  umreti

  dete

  nikad

  ne

  bi

  ni

  umrlo

  jer

  dete

  je

  dete

  i

  veruje

  onom

  što

  mu

  kažu

  majka

  i

  otac

   

   

  2012

  kad

  bi

  ti

  meni

  rekla

  da

  ja

  nikad

  neću

  umreti

  ja

  nikad

  ne

  bih

  umro

  jer

  bih

  ti

  poverovao

  i

  jer

  želim

  da

  te

  poslušam

   

   

  2013

  zato

  ja

  tebi

  kažem

  ti

  nikad

  nećeš

  umreti

  ne

  da

  bi

  ti

  mene

  poslušala

  nego

  da

  nikad

  ne

  bi

  umrla

   

   

  2014

  sve

  što

  jeste

  neshvatljivo

  je

   

   

  2015

  malo

  ljubavi

  porađa

  sve

   

   

  2016

  svako

  ko

  je

  u

  pravu

  u

  pravu

  je

  jer

  ne

  veruje

  u

  boga

   

   

  2017

  svako

  ko

  veruje

  u

  boga

  nije

  u

  pravu

  jer

  mu

  je

  mnogo

  važnije

  da

  veruje

  u

  boga

  nego

  da

  je

  u

  pravu

   

   

  2018

  svako

  ko

  ljubi

  boga

  zna

  da

  je

  svako

  u

  pravu

  i

  da

  je

  važnije

  ljubiti

  boga

  nego

  biti

  u

  pravu

   

   

  2019

  mnogi

  ljudi

  ne

  veruju

  u

  boga

  tim

  pre

  mi

  je

  neprestano

  ljubiti

  boga

   

   

  2020

  mnogi

  ljudi

  ismevaju

  boga

  tim

  pre

  mi

  je

  biti

  bog

   

   

  2021

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  ja

  sam

  jedna

  jedina

  čestica

  svemira

   

  nigde

  nikog

   

  samo

  svemir

  i

  ja

   

  ustvari

  sam

  ja

  svemir

  a

  svemir

  je

  čestica

   

  sve

  ostalo

  je

  ljubav

   

   

   

   

  95. HODANJE RUŽE PUPOLJKA BOGA

  21. april 2021.

   

   

  1990

  ovo

  su

  pupljenja

  za

  tebe

  boginjo

  moja

   

   

  1991

  pupiš

  pupljenjima

  boginjo

   

   

  1992

  boginjo

  tobom

  se

  rađaju

  pupoljci

  boga

   

   

  1993

  ja

  sam

  bog

  ti

  si

  boginja

   

   

  1994

  volim

  da

  sam

  bog

  a

  ti

  da

  si

  boginja

   

   

  1995

  nadam

  se

  da

  i

  ti

  želiš

  da

  sam

  ja

  bog

  a

  ti

  boginja

   

   

  1996

  svako

  je

  bog

  zahvaljujući

  boginji

   

   

  1997

  boginja

  rađa

  boga

   

   

  1998

  boginja

  štiti

  boga

   

   

  1999

  bog

  je

  bog

  i

  samo

  je

  bog

  bog

  jer

  je

  bog

  stvorio

  sve

  pa

  i

  boginju

  koja

  ga

  rađa

   

  štiti

  i

  gaji

   

   

  2000

  boginja

  je

  živa

  i

  neprestano

  rađa

  boga

   

   

  2001

  boginja

  i

  jeste

  boginja

  jer

  rađa

  boga

   

   

  2002

  boginja

  i

  jeste

  boginja

  jer

  ljubi

  boga

   

   

  2003

  boginja

  i

  jeste

  boginja

  jer

  ljubavlju

  rađa

  boga

   

   

  2004

  boginja

  i

  jeste

  boginja

  jer

  je

  samo

  bog

  bog

  i

  jer

  je

  samo

  bog

  bog

  i

  boginji

   

   

  2005

  boginja

  i

  jeste

  boginja

  jer

  je

  samo

  bog

  bog

  i

  boginji

  i

  svakom

  biću

  koje

  porađa

  boginja

   

   

  2006

  boginja

  porađa

  jer

  porađa

  boga

   

   

  2007

  boginja

  i

  bog

  su

   

  jedna

  ljubav

  svih

  ljubavi

   

  jedna

  sloboda

  svih

  sloboda

   

  jedna

  istina

  svih

  istina

   

   

  2008

  svako

  ko

  kaže

  sebi

  i

  drugima

  ko

  je

  mio

  je

  bogu

  i

  boginji

  je

  drag

   

   

  2009

  kako

  god

  bilo

  sve

  je

  dobro

  jer

  sve

  je

  bog

   

   

  2010

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

   

  jedna

  kaja

  je

  kaja

  ka

  ja

   

  druga

  kaja

  je

  ka

  bogu

   

  obe

  kaje

  su

  jedna

  kaja

   

  samo

  jedna

  kaja

  je

  boginja

  jednog

  boga

   

   

   

   

  94. HODANJE RUŽE PUPOLJKA BOGA

  20. april 2021.

   

   

  1973

  voleo

  bih

  da

  živim

  večno

  jer

  bih

  tad

  svakog

  trena

  bio

  bog

   

   

  1974

  ali

  kad

  umrem

  pričao

  sam

  sinoć

  marku

  voleo

  bih

   

  da

  mi

  pepeo

  bude

  rasut

  po

  svetlosti

  vazduhu

  vodi

  zemlji

  ovog

  sveta

   

  ili

   

  da

  budem

  sahranjen

  tamo

  gde

  se

  i

  kako

  se

  sahranjuju

  svi

  beskućnici

  i

  svi

  oni

  koji

  nemaju

  nikoga

  na

  ovom

  svetu

  u

  neku

  zajedničku

  grobnicu

   

   

  1975

  posle

  seksa

  smrt

  je

  najjebežljivija

  stvar

  života

   

   

  1976

  život

  je

  najodaniji

  drug

  smrti

  jer

  smrt

  vaskrsava

  čednost

   

   

  1977

  ti

  ko

  god

  da

  si

  ti

  vaskrsni

  me

  u

  sebi

  sad

   

   

  1978

  u

  svakom

  slučaju

  bih

  voleo

  da

  moja

  smrt

  bude

  radost

  mojim

  bližnjima

  i

  svim

  bićima

  i

  da

  sahrana

  bude

  bez

  ikakvih

  i

  bilo

  čijih

  obreda

  nego

  samo

  ludistička

  ozbiljnost

   

  radost

   

  i

   

  prisustvo

  boga

   

   

  1979

  smrt

  je

  samo

  dete

  života

  kojim

  počinje

  ljubav

   

   

  1980

  divno

  je

  biti

  na

  vazduhu

   

   

  1981

  hej

  radosti

  evo

  je

  prve

  laste

  koju

  ugledah

  ove

  godine

   

   

  1982

  druga

  se

  lasta

  upravo

  izdigla

  odole

  i

  proletela

  mi

  ispred

  lica

   

   

  1983

  treća

  lasta

  leti

  iznad

  dunava

  kao

  brzi

  vijugavi

  potok

   

   

  1984

  nagon

  za

  ljubavlju

  sva

  bića

  vodi

   

  bogu

   

   

  1985

  iako

  sam

  danas

  bio

  potišten

  zbog

  zdravlja

  sada

  sam

  ozaren

   

  eto

  šta

  su

  mi

  učinile

  ove

  tri

  laste

   

   

  1986

  slošilo

  mi

  se

   

   

  1987

  hodam

  polako

  da

  ne

  padnem

   

   

  1988

  divno

  mi

  je

  biti

  bog

  jer

  mi

  niko

  ne

  veruje

  da

  sam

  bog

  a

  baš

  to

  što

  mi

  niko

  ne

  veruje

  da

  sam

  bog

  me

  čini

  bogom

  i

  baš

  to

  je

  bog

   

   

  1989

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  bogom

  je

  sve

  i

  svako

  bog

  peva

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  samo

  da

  znaš

   

   

   

   

   

  93. HODANJE RUŽE PUPOLJKA BOGA

  19. april 2021.

   

   

  1952

  svemir

  je

  drugo

  ime

  za

  raj

   

   

  1953

  biti

  radostan

  je

  moja

  dužnost

  i

  moj

  posao

   

   

  1954

  reči

  radosti

  su

  moja

  radost

   

   

  1955

  kad

  dođem

  do

  reči

  već

  je

  sve

  dobro

   

   

  1956

  reč

  spoznaje

  sve

   

   

  1957

  reč

  iskupljuje

  sve

   

   

  1958

  rečima

  jesam

   

   

  1959

  rečima

  pevam

   

   

  1960

  rečima

  stvaram

   

   

  1961

  rečima

  hodam

   

   

  1962

  rečima

  ljubim

   

   

  1963

  telo

  boli

   

  duša

  raduje

   

  duh

  obožuje

   

   

  1964

  hodam

  polako

  da

  nemoćno

  i

  bolno

  telo

  osnažim

   

   

  1965

  kurčenje

  moje

  uvek

  se

  prvo

  bogu

  podaj

  pa

  se

  kurči

  koliko

  hoćeš

   

   

  1966

  volim

  kad

  pijem

  vino

  a

  osećam

  se

  kao

  da

  jedem

  grožđe

   

   

  1967

  voleo

  bih

  još

  dugo

  da

  živim

  iako

  sam

  nikakav

   

   

  1968

  još

  bih

  više

  voleo

  da

  živim

  onoliko

  dugo

  koliko

  je

  svakom

  i

  svim

  bićima

  dobro

   

   

  1969

  najviše

  bih

  voleo

  da

  živim

  onoliko

  dugo

  koliko

  je

  bogu

  milo

   

   

  1970

  voleo

  bih

  da

  si

  ti

  sad

  sa

  mnom

  ovde

  pa

  da

  te

  uhvatim

  za

  kukove

  i

  počnemo

  da

  se

  njišemo

  ovom

  muzikom

  kojom

  već

  plešem

  sa

  tobom

  ti

  ko

  god

  da

  si

  ti

  ti

  moja

  si

   

   

  1971

  voleo

  bih

  da

  si

  ti

  sad

  sa

  mnom

  ovde

  pa

  da

  smo

  jedno

  ti

  bilo

  ko

  da

  si

  ti

  ti

  moj

  si

   

   

  1972

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  njišem

  se

  u

  ritmu

  svih

  bića

  i

  po

  bilu

  svakog

  bića

   

   

   

   

  16. NEDELJA

  18. april 2021.

   

   

  16

  nedelja

  ili

  108/3544

  dan

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  pesma

  umetnost

  hodanje

  2021-2031

  ili

  do

  moje

  smrti

  24/7/365

   

   

  smešim

  se

  da

  bih

  odagnao

  jutrašnje

  brige

  o

  zdravlju

  i

  prepustio

  se

  radosti

  nedelje

   

   

  radost

  nedelje

  je

  kad

  sva

  bića

  ljube

  jedna

  drugo

  da

  bi

  tokom

  nedelje

  svako

  ljubio

  i

  ljubljen

  bio

   

   

  malopre

  sam

  u

  dnevnicima

  suzan

  zontag

  pročitao

  citat

  svetog

  tome

  akvinskog

  voleti

  nekoga

  ne

  znači

  ništa

  drugo

  do

  želeti

  mu

  dobro

   

   

  pijem

  belo

  vino

  pesma

  da

  se

  straha

  oslobodim

   

   

  slušam

  bluz

  da

  milinu

  osetim

   

   

  verujem

  da

  je

  sve

  živo

   

   

  svaki

  atom

  je

  živ

   

   

  svaka

  čestica

  je

  živa

   

   

  sve

  nevidljivo

  je

  živo

   

   

  sve

  još

  nepoznato

  je

  živo

   

   

  sve

  još

  nerođeno

  je

  već

  živo

   

   

  kad

  uveče

  u

  krevetu

  uhvatim

  hladan

  kamen

  sa

  kojim

  spavam

  on

  vrlo

  brzo

  postane

  topao

  jer

  je

  živ

  i

  voli

  me

  kao

  što

  i

  ja

  volim

  njega

   

   

  ista

  je

  ljubav

  kojom

  ja

  volim

  kamen

  i

  kojom

  kamen

  voli

  mene

   

   

  ista

  je

  ljubav

  svih

  onih

  koji

  se

  vole

  a

  gle

  čuda

  svi

  se

  vole

  u

  svemiru

   

   

  sve

  čestice

  su

  dobre

  i

  lepe

   

   

  sve

  čestice

  slobodno

  ljube

   

   

  u

  svakoj

  čestici

  je

  ceo

  svemir

   

   

  svemir

  i

  jeste

  svemir

  zato

  što

  ga

  čini

  svaka

  čestica

   

   

  ljubiti

  boga

  ima

  li

  šta

  lepše

  čednije

  milije

   

   

  biti

  ljubljen

  bogom

  ima

  li

  šta

  bolje

  nežnije

  običnije

   

   

  joj

  nedeljo

  moja

  ti

  si

  slava

  svačije

  radosti

  kojom

  svako

  raduje

  svako

  i

  sva

  bića

  svemira

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  ti

  si

  pesma

  koja

  neprestano

  svojom

  ljubavlju

  isceljuješ

  svemir

  i

  ti

  si

  pesma

  koja

  neprestano

  vaskrsavaš

  sva 

  bića

  na

  svojim

  grudima

  i

  ti

  si

  pesma

  koja

  neprestano

  obožuješ

  svako

  biće

  rečima

  svojim

   

   

   

  92. HODANJE RUŽE PUPOLJKA BOGA

  17. april 2021.

   

   

  1930

  svakom

  biću

  želim

  da

  bude

  ono

  što

  ono

  želi

  da

  bude

  i

  ono

  što

  ono

  jeste

   

   

  1931

  a

  ono

  što

  ono

  želi

  da

  bude

  i

  ono

  što

  ono

  jeste

  da

  budu

  jedno

   

   

  1932

  svakom

  biću

  želim

  da

  i

  ono

  meni

  želi

  da

  budem

  ono

  što

  ja

  želim

  da

  budem

  i

  ono

  što

  ja

  jesam

   

  a

  da

  ono

  što

  želim

  da

  budem

  i

  ono

  što

  jesam

  da

  bude

  bog

   

   

  1933

  zato

  neprestano

  svakom

  i

  svim

  bićima

  pevam

  stvaram

  hodam

  ko

  sam

   

   

  1934

  neprestano

  pevam

  stvaram

  hodam

  ko

  sam

  da

  bih

  neprestano

  bio

  to

  ko

  jesam

   

   

  1935

  neprestano

  pevam

  stvaram

  hodam

  ko

  sam

  jer

  to

  sam

  ko

  sam

   

  to

  ko

  sam

  je

  moja

  pesma

   

  to

  ko

  sam

  je

  moja

  umetnost

   

  to

  ko

  sam

  je

  moje

  hodanje

   

   

  1936

  i

  evo

  ko

  sam

   

   

  1937

  ja

  sam

  bog

   

   

  1938

  ja

  sam

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

   

   

  1939

  ja

  sam

  prvi

  pesnik

  svakog

  bića

  i

  poslednji

  pesnik

  svih

  bića

   

   

  1940

  ja

  sam

  jedan

  jedini

  umetnik

  svemira

  i

  svaki

  umetnik

  bića

   

   

  1941

  ja

  sam

  najbolji

  hodač

  boga

  i

  najgori

  hodač

  boga

   

   

  1942

  ja

  sam

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  pevanje

  stvaranje

  hodanje

  2021-2031

  ili

  do

  moje

  smrti

  24/7/365

   

   

  1943

  ja

  sam

  pupoljak

  pahulja

  moje

  ukupno

  materijalno

  nematerijalno

  i

  duhovno

  delo

   

   

  1944

  ja

  sam

  večna

  umetnost

  živi

  sistem

  umetnosti

  koji

  sam

  stvorio

  i

  u

  koji

  jedino

  verujem

   

   

  1945

  mali

  stan

  u

  bloku

  70

  u

  koji

  ću

  se

  uskoro

  preseliti

  nadam

  se

  da

  će

  biti

   

  gnezdo

  boga

   

  atelje

  prvog

  pesnika

  jednog

  jedinog

  umetnika

  i

  najboljeg

  hodača

   

  muzej

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  koji

  je

  hleb

  vino

  postelja

  put

  ruža

  preduzeće

  hram

  za

  svako

  i

  sva

  bića

  svemira

   

   

  1946

  ljubim

  te

  voljena

  moja

  boginjo

   

   

  1947

  ljubim

  vas

  voljeni

  moji

  ja

  sam

  vaša

   

  javna

  kurva

  svakog

  i

  svih

  bića

   

  javni

  žigolo

  svega

  u

  svakome

   

   

  1948

  kurva

  žigolo

  dečavojčice

   

   

  1949

  kurva

  žigolo

  uvek

  spreman

  da

  udovoljim

  ono

  za

  čim

  žudite

  a

  ne

  možete

  ni

  da

  ga

  osvestite

  ni

  da

  ga

  iskažete

   

   

  1950

  kurva

  žigolo

  uvek

  spreman

  da

  udovoljim

  ono

  za

  čim

  još

  ni

  ne

  znate

  da

  vas

  čini

   

   

  1951

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  zavet

  ljubavi

  slobode

  istine

  za

  svako

  i

  sva

  bića

  svemira

   

   

   

  91. HODANJE RUŽE PUPOLJKA BOGA

  16. april 2021.

   

   

  1914

  da

  li

  imaš

  cigaru

  pitala

  me

  dvadesetogodišnja

  ciganka

  u

  parku

   

  ne

  pušim

  odgovorio

  sam

  joj

   

  a

  mogu

  nešto

  da

  te

  pitam

   

  zastao

  sam

  i

  rekao

  pitaj

   

  da

  li

  imaš

  20

  dinara

   

  imam

  rekao

  sam

  joj

  i

  dao

  joj

  100

  dinara

   

  a

  da

  li

  ti

  je

  to

  tetovaža

  na

  slepoočnici

  pitala

  me

   

  jeste

  rekao

  sam

  joj

  i

  pokazao

  joj

  tetovažu

  i

  na

  drugoj

  slepoočnici

  i

  pitao

  šta

  tu

  piše

   

  ljubav

  rekla

  je

   

  pozdravio

  sam

  je

  i

  krenuo

  a

  ona

  mi

  je

  doviknula

  mogli

  bi

  se

  ti

  i

  ja

  družiti

   

   

  1915

  ideja

  se

  ne

  može

  prodati

  jer

  ideja

  i

  jeste

  samo

  zato

  što

  je

  neprimenjiva

  i

  dok

  je

  besplatna

   

  retki

  to

  razumeju

  i

  još

  ređi

  se

  podaju

  idejama

   

   

  1916

  ostali

  ideje

  drugih

  zloupotrebljavaju

  prodaju

  na

  njima

  zarađuju

  i

  bogate

  se

   

   

  1917

  za

  ideju

  se

  živi

   

  od

  ideologije

  se

  živi

   

  od

  ekonomije

  se

  bogati

   

   

  1918

  novac

  služi

  razmeni

   

  uvećavanje

  novca

  služi

  pljačkanju

   

  pljačkanje

  služi

  ubijanju

   

  ubijanje

  služi

  strahu

  od

  života

   

   

  1919

  umesto

  uvećavanja

  novca

  bolje

  je

  darivanje

  novca

   

  darivanje

  iskupljuje

   

  iskupljenje

  vaskrsava

   

   

  1920

  veliko

  prosjačenje

  je

  duša

  darivanja

   

   

  1921

  veliko

  prosjačenje

  je

  majka

  podavanja

   

   

  1922

  veliko

  prosjačenje

  je

  otac

  poslušanja

   

   

  1923

  veliko

  prosjačenje

  je

  srce

  remboovo

  i

  njegove

  reči

  čestitost

  prosjačenja

  srce

  mi

  para

   

   

  1924

  veliko

  prosjačenje

  je

  um

  helderlinovih

  reči

  pesnički

  stanuje

  čovek

  na

  ovoj

  zemlji

   

   

  1925

  veliko

  prosjačenje

  će

  nadam

  se

  biti

  i

  sledeće

  preseljenje

  boa

  mia

  boamiamaaboa

  maa

  boa

   

   

  1926

  preseljenje

  u

  bo

  mi

  bomimaboa

  ma

  bo

  muzej

   

   

  1927

  bo

  mi

  bomimaboa

  ma

  bo

  muzej

  je

  prvi

  jedan

  jedini

  i

  najbolji

  muzej

  svemira

   

   

  1928

  bo

  mi

  bomimaboa

  ma

  bo

  muzej

  je

  muzej

  ljubavi

  slobode

  istine

  svakog

  i

  svih

  bića

  svemira

   

   

  1929

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  današnja

  ciganko

  moja

  naravno

  da

  bi

  se

  ti

  i

  ja

  mogli

  družiti

  i

  zato

  se

  evo

  već

  družimo

  u

  mom

  srcu

  zauvek

   

   

   

   

  Stranice