Testament

  Ti
  si

  411572

  pupoljak

   

   

  OVO TEBI

  pevam testament

  verzija od 15. oktobra 2018

   

   

  bogu

  tebi

  svim bićima

   

   

   

  1

   

  posle operacije srca u maju 2013. nekoliko puta

  sam osećao tegobe. u avgustu sam shvatio da mi je

  najveći problem to što sam sam i što nema nikoga

  kome bih mogao ostaviti svoje delo i reći svoju

  poslednju želju. tada sam odlučio da

  napišem testament

   

  testament koji

  će mi pomoći da te

  pronađem ili da me

  ti otkriješ

   

  ti

   

  kome ću predati svoje telo i ko

  će razvejati moj pepeo svim bićima

  kome ću predati svoje delo koje zovem

  pupoljak pahulja i ko će pupoljak

  pahulju predati svim bićima

   

  ti

   

  sa kim ću

  pre svoje smrti

  dovršiti pupoljak

  pahulju

   

   

  testament

  ovo tebi nastavak je

  zaveštanja sunu mandiću

   

  sune

  ja sam bog

  peva ja

  peva bog

  peva pesma

  peva tebi sune duša moja

  to je moje zaveštanje tebi mili moj sune

  sva moja dela su moja deca

  ona pripadaju bogu i svim bićima

   

  o mom delu će se najbolje brinuti osobe

  koje će mu se posvetiti srcem božijim

   

  moje delo ne podleže i ne pripada

  postojećim ljudskim običajima i

  zakonima pogotovo ne krvnim

   

  pišem ti sa radošću jer znam da ti

  ovo razumeš i slažeš se sa mnom

  kada umrem sune moj želeo bih

  da osetiš radost i ti i svako ko

  me je poznavao jer živim radim

  i stvaram u slavu svih bića

  besmrtan sam

   

  smrtnost potvrđuje

  moju besmrtnost

   

  jedan život

  jedna radost

  jedna ljubav

  na lionu u beogradu 21. decembra 2009.

   

   

  2

   

  želeo bih da sa osmehom napustim ovaj svet

   

  ako do tada ne bude tebe onda molim tebe

  da se moji organi doniraju kome su potrebni

  da se moje telo kremira. isprati što skromnije

  bez crkvenih ili bilo kakvih drugih obreda i

  govora samo sa radošću i slavom boga

   

  da se moj pepeo razveje sa

  titelskog brega sa mesta gde sam

  obišao planetu zemlju i počeo hodanje

  svemirom. u dunav sa železničkog mosta 

  u novom sadu i u savu sa brankovog mosta

   

   

  3

   

  ja

  bog miroslav mandić bog

   

  adresa: u tvom srcu

   

  narod: život svih bića

   

  država: svemir

   

  bračno stanje: muž svim bićima

   

  deca: sva bića

   

  religija: bog

   

  članstvo: sam za sve

   

  svojstvo: dete božije

   

  profesija: pesnik umetnik hodač

   

  rođen od krvi katice oprin i krvi milomira mandića

   

  miroslav mandić koji se preobrazio u bog miroslav mandić bog

   

  bog miroslav mandić bog prvi pesnik svakog bića i poslednji pesnik svih bića

   

  bog miroslav mandić bog jedan jedini umetnik svemira i svaki umetnik bića

   

  bog miroslav mandić bog najbolji hodač boga i najgori hodač boga

   

   

  bog miroslav mandić bog ja

   

  bog miroslav mandić bog svih bića

   

  bog miroslav mandić bog svemira

   

  bog miroslav mandić bog tvoj

   

  bog miroslav mandić bog bog

   

  u

  ovom

  trenutku

  ostavljam

  tebi

  pupoljak pahulju

   

  da ga nisam nazvao

  pupoljak pahulja

  nazvao bih

  ga

  kamenčić

  srna

  beba

  čip

  bit

  bogić

   

  pupoljak pahulja

  pesma

  delo

  hodanje

   

  pupoljak pahulja

  bog

  ti

  sva bića

   

  pupoljak pahulja

  materijalno

  nematerijalno

  duhovno

  jedno

   

  pupoljak pahulja

  nezavisnost od postojećeg sistema

  sistem jednog jedinog sistema

  neprestano stvaranje

  preobražavanje

  obnavljanje

   

  pupoljak pahulja

  podržava te da budeš

  prvi

  jedan jedini

  najbolji

   

  pupoljak pahulja

  podstiče te da pomažeš

  prvom

  jednom jedinom

  najboljem

   

   

  4

   

  PUPOLJAK – MATERIJALNO DELO

   

  1969-1979

   

  radovi sa grupom kod – ideje i koncepti

   

   

  *

  miroslav mandić jebe svima mater – rečenica

   

   

  *

  jedan čovek – fotografije

   

   

  *

  crvena sveska – sveska

   

   

  *

  pesma o filmu – tekst

   

   

  *

  tekstovi ni za šta – tekstovi

   

   

  *

  lišće – drvo života – prva desetogodišnja slika

   

   

  *

  tekstovi na papirićima – tekstovi

   

   

  *

  krug vojvodinom – performans

   

   

  *

  nedeljni crteži – crteži

   

   

  *

  apsolutni crtež – crteži

   

   

  1979-1989

   

  ja sam asfalt i trava – tekst

   

   

  *

  pesme na pesmama – rad sa pesmama

   

   

  *

  nacrtah tri crte nikad nacrtane – tri linije

   

   

  *

  linija svakog dana – crteži

   

   

  *

  12 planina – slike

   

   

  *

  12 drveća – slike

   

   

  *

  ja sam ti je on – knjiga

   

   

  *

  kapljanje – performans i slike

   

   

  *

  put u ameriku – performans

   

   

  *

  pre-davanja – pre-davanja

   

   

  *

  varšava – knjiga

   

   

  *

  prvo hodanje za poeziju – hodanje

   

   

  *

  12 prepisanih romana – slike

   

   

  *

  ja sam bog miroslav mandić bog – pesme

   

   

  *

  muzički stub – performans

   

   

  *

  ne, ne verujem da se ova rečenica ne čuje – knjiga

   

   

  *

  drugo hodanje za poeziju – hodanje

   

   

  *

  hodanje za poeziju – knjiga

   

   

  *

  čovek koji piše – performans i tekstovi

   

   

  *

  treće hodanje za poeziju – hodanje

   

   

  *

  dete dečak – knjiga

   

   

  *

  javno čišćenje javnog klozeta u banjaluci – performans

   

   

  *

  rokovnici – rokovnici

   

   

  1989-1999

   

  kazna i sloboda – tv film

   

   

  *

  četvrto hodanje za poeziju – hodanje

   

   

  *

  nevini put – knjiga

   

   

  *

  kaja – knjiga

   

   

  *

  ruža lutanja – desetogodišnji projekat

   

   

  *

  ruža lutanja – desetogodišnje hodanje

   

   

  *

  ruža lutanja 1-10 – desetogodišnja knjiga

   

   

  *

  trave – druga desetogodišnja slika

   

   

  *

  spomenici anonimnim snagama ljubavi – spomenici

   

   

  *

  pasoš čoveka u kretanju – pasoš

   

   

  *

  sva sela – knjiga

   

   

  *

  tren – fotografije

   

   

  1999-2009

   

  gerda, hvala ti za tvoju nežnost – rad na novom novcu

   

   

  *

  plava ruža – slika plave ruže u svemiru

   

   

  *

  milomir – knjiga

   

   

  *

  svemirski ružičnjak – crteži

   

   

  *

  manastir vremena – jednogodišnji performans

   

   

  *

  plavi web – sajt

   

   

  *

  pogledajte ljiljane u polju – pre-davanja

   

   

  *

  pesma o večnoj umetnosti – teorija

   

   

  *

  bog miroslav mandić bog – knjiga

   

   

  *

  plave ruže – treća desetogodišnja slika

   

   

  *

  plavi film – desetogodišnji film

   

   

  *

  izgužvano zbog ljubavi – rad

   

   

  *

  na mostu u predvečerje – trogodišnji performans

   

   

  *

  miroslavmandic.name – sajt

   

   

  *

  svečani nedeljni ručkovi – video

   

   

  *

  autobiografija – kratka autobiografija za sajt miroslavmandic.name

   

   

  *

  pupoljak pahulja – moje ukupno delo

   

   

  *

  bog miroslav mandić bog jeste svima mater – rečenica

   

   

  2009-

   

  pupoljak hodanja – prvi put drugo desetogodišnje hodanje

   

   

  *

  drugi prvi korak – korak

   

   

  *

  dobri hodač – crteži

   

   

  *

  lice hodanja – fotografije

   

   

  *

   

  pupoljak dana – fotografije

   

   

  *

   

  64 pupoljka pevaju pupoljku svih bića – crteži

   

   

  *

  brojevi – crteži

   

   

  *

  86400 – dve slike

   

   

  *

  ja sam ti si ja sam bog – knjiga

   

   

  *

  ja sam bog miroslav mandić bog – pesme

   

   

  *

  kafe hrabrosti – rad na novom novcu

   

   

  *

  mala pesma veliko delo – pesme

   

   

  *

  pesme dame – pesme

   

   

  *

  pupoljak hodanja ili svakog trena bog – knjiga

   

   

  *

  pupoljak svih bića – novo biće

   

   

  *

  kosmos – rad na svemirskoj novčanici

   

   

  *

  tatui – tatui

   

   

  sve sam sačuvao

  sva moja dela su jedno delo

  moje delo potvrđuje da postoji samo

  jedno delo

  jedna pesma

  jedna ljubav

  trebalo bi da sva moja dela zauvek ostanu zajedno

  ovom spisku pripada i stotinak malih radova

   

  ideja

  koncept

  rečenica

  fotografija

  tekst

  slika

  performans

  rad

  knjiga

  pre-davanje

  hodanje

  pismo

  rokovnik

  video

  projekat

  novac

  promišljanje sebe

  sajt

  teorija

  skulptura

  film

  delo

  tatu

  autobiografija

  isto

  su

   

  rzanje konja u predelu

  ljubav svega

  osmeh boga

  ovaj spisak stalno dopunjavati i nastavljati

   

   

  5

   

  PUPOLJAK – NEMATERIJALNO DELO

   

  1964-1969

   

  prekid sa muškim društvom i vojskom – odluka

   

   

  *

  prekid sa socijalnim statusom – odluka

   

   

  *

  napor u ukusu – proces

   

   

  *

  odluka za umetnost – odluka

   

   

  *

  umetnost je uletela u mene – iskustvo

   

   

  1969-1979

   

  ozarenost umetnošću – otkriće

   

   

  *

  sistemi – rad

   

   

  *

  senzibilitet – prefinjavanje

   

   

  *

  ideja – ideja

   

   

  *

  nevidljivo – otkrovenje

   

   

  *

  tautologija – teorija

   

   

  *

  pobune umetnošću – preduzimanja

   

   

  *

  pobune u umetnosti – preobražavanja

   

   

  *

  proglašavanje – poetika

   

   

  *

  samoproglašavanje – pesma

   

   

  *

  otkriće ja – otkrovenje

   

   

  *

  ja umetnosti – prefinjavanje

   

   

  *

  ja u umetnosti – prefinjavanje

   

   

  *

  prekid sa umetnošću – žrtva

   

   

  *

  razilaženja – žrtva

   

   

  *

  krenuo sam za svojim genijem – poslušanje

   

   

  *

  veliko umetničko delo ni iz čega – vizija

   

   

  *

  čudesno delo – vizija

   

   

  *

  miroslav mandić jebe svima mater – otkrovenje

   

   

  *

  sada – prefinjavanje

   

   

  *

  lice – preduzimanje

   

   

  *

  pupoljci – predavanje

   

   

  *

  poezija u svemu – prefinjavanje

   

   

  *

  podnošenja – kazna

   

   

  *

  izdržavanja – kazna

   

   

  *

  podignuta ruka u zatvoru – prefinjavanje

   

   

  *

  odluke koje sam doneo u zatvoru – odluka

   

   

  *

  vegetarijanstvo – solidarnost

   

   

  *

  nenasilje – preobražavanje

   

   

  *

  ne zaposliti se – odluka

   

   

  *

  skratiti korak – odluka

   

   

  *

  ćutati – odluka

   

   

  *

  ne govoriti jezikom obrazovanih ljudi – odluka

   

   

  *

  ne posedovati – odluka

   

   

  *

  podeliti knjige – odluka

   

   

  *

  beskućništvo – odluka

   

   

  *

  siromaštvo – odluka

   

   

  *

  skromnost – odluka

   

   

  *

  biti strpljiv – odluka

   

   

  *

  ne posećivati kulturne manifestacije – odluka

   

   

  *

  biti neposlušan prema policiji i tajnim društvima – odluka

   

   

  *

  biti na strani odbačenih i živeti saosećajući sa njima – odluka

   

   

  *

  ne gledati se u ogledalo – odluka

   

   

  *

  nebo – otkrovenje

   

   

  *

  rad na odlukama – istrajavanje

   

   

  *

  zatvorske odluke postale su delo – preobražaj

   

   

  *

  divljenja – prefinjavanje

   

   

  *

  drveće – prefinjavanje

   

   

  *

  pustinjske godine – istrajavanje

   

   

  *

  žudnja za stvaralaštvom – žrtva

   

   

  *

  nesnimljeni filmovi – žrtva

   

   

  *

  odricanja – žrtva

   

   

  *

  iskorenjivanje – prefinjavanje

   

   

  *

  sugestivni govor – zanos

   

   

  *

  mistički govor – zanos

   

   

  *

  savest – smirenje

   

   

  *

  svest – smirenje

   

   

  *

  zaveti – zavet

   

   

  1979-1989

   

  ponovo umetnost – otkrovenje

   

   

  *

  rad sa želimirom žilnikom – iskustvo

   

   

  *

  odluka o hodanju – otkrovenje

   

   

  *

  hodanje – bivanje

   

   

  *

  put – istovetnost

   

   

  *

  ne rađati biološki – rađati duhovno – odluka

   

   

  *

  pažljivost – iskustvo

   

   

  *

  samoća – iskustvo

   

   

  *

  nežnost – prefinjavanje

   

   

  *

  nezaštićenost – prefinjavanje

   

   

  *

  ne-znanje – spoznaja

   

   

  *

  dobrota – istovetnost

   

   

  *

  ličnost – pesma

   

   

  *

  lepota – istovetnost

   

   

  *

  nevažno – prefinjavanje

   

   

  *

  neprimećeno – prefinjavanje

   

   

  *

  ritam – iskustvo

   

   

  *

  sporost – iskustvo

   

   

  *

  ne-ljudsko – spoznaja

   

   

  *

  hrabrost – poslušanje

   

   

  *

  sloboda – iskustvo

   

   

  *

  molitva – poslušanje

   

   

  *

  odricanje od stanarskog prava – odluka

   

   

  1989-1999

   

  bez potomstva

   

  bez vlasništva

   

  bez zdravstvenog osiguranja

   

  bez radnog staža

   

  bez žiro računa

   

  bez advokata

   

  bez članstva

   

  bez nagrada

   

  bez javnosti

   

  bez policije

   

  bez vojske

   

  bez tržišta

   

  bez fondova

   

  bez recenzija

   

  bez kritičara

   

  bez galeriste

   

  bez izdavača

   

  bez matice

   

  bez oružja

   

  bez alata

   

  bez plate

   

  bez tajni

   

  bez laži

   

   

  *

  pesnik

   

  umetnik

   

  luda

   

  lutalica

   

  monah

   

  filozof

   

  prosjak

   

  vrtlar

   

  hodač

   

  ljubavnik

   

  mistik

   

  rudar

   

  čobanin

   

  heroj

   

  zatvorenik

   

  kurva

   

  dobro dete

   

  dečavojčica

   

  odbeglo dete

   

  pacifista

   

  boginja

   

   

  *

  ruža – istovetnost

   

  lutanje – istovetnost

   

  kruženje – istovetnost

   

   

  *

  ti – iskustvo

   

   

  *

  mit – iskustvo

   

   

  *

  bajka – iskustvo

   

   

  *

  performansi na ruži lutanja – prefinjavanja

   

   

  *

  prekid sa javnošću – odluka

   

   

  *

  odbijanja – odluka

   

   

  *

  jedan čovek je više od svih ljudi zajedno – otkrovenje

   

   

  *

  100 koraka – otkrovenje

   

   

  *

  bog – bog

   

   

  1999-2009

   

  neuspesi i spisak neuspeha – samoća

   

   

  *

  peta umetnost – samoća

   

   

  *

  suze – samoća

   

   

  *

  najlepše na ovom svetu je biti sa bogom miroslavom mandićem bogom – iskustvo

   

   

  *

  nisam radio za porodicu – svaki čovek radi za porodicu – solidarnost

   

   

  *

  nisam radio za narod – svaki drugi čovek radi za narod – solidarnost

   

   

  *

  nisam radio za policiju – svaki treći čovek radi za policiju – solidarnost

   

   

  *

  nisam bio član nijedne organizacije društva ili

  partije – svaki četvrti čovek član je nečega – solidarnost

   

   

  *

  radio sam za sva bića i svako biće – solidarnost

   

   

  *

  ponosan sam što nisam stekao kuću i porodicu – solidarnost

   

   

  *

  lična karta – istovetnost

   

   

  *

  ja javnosti – rad

   

   

  *

  ja tržišta – rad

   

   

  *

  bog miroslav mandić bog – ljubav

   

   

  *

  kajarodica-bogorodica – ljubav

   

   

  *

  tek rođeno dete božije – ljubav

   

   

  *

  bog-život-umetnost – jedno

   

   

  *

  imena drugih ljudi – saputništva

   

   

  *

  stvaranje imena – predstave

   

   

  *

  sva bića – otkrovenje

   

   

  *

  pesma – ljubav

   

   

  *

  krug – ljubav

   

   

  *

  pupoljak – ljubav

   

   

  *

  večna umetnost – jedno

   

   

  *

  ljubljenje prolaznika i slavljenje njihovih lica – iskustvo

   

   

  *

  želim najveći uspeh – uspeh posle uspeha svakog i svih bića – otkrovenje

   

   

  *

  ti i ja

   

  ista i isti

   

  sve i svi

   

  tija i jati

   

  vir i vihor

   

  ruža i put

   

  stidna i stid

   

  idem i odem

   

  dobro i lepo

   

  život i misao

   

  pička i kurac

   

  večiti i večita

   

  molim i hvala

   

  hejmo i hajmo

   

  heroina i heroj

   

  klitoris i glavić

   

  lunja i lutalica

   

  blizina i daljina

   

  muzika i mistika

   

  snažno i nežno

   

  bivanje i jebanje

   

  pegava i odbegli

   

  smiraj i smirenje

   

  pesnik i umetnik

   

  trunčica i trenčić

   

  činjenje i bivanje

   

  plesanje i pevanje

   

  čednost i odanost

   

  pažljivost i pažnja

   

  voleti i biti voljen

   

  stidljiva i promrzli

   

  stvaranje i pevanje

   

  poljubac i pupoljak

   

  služenje i ljubljenje

   

  strpljenje i trpljenje

   

  bespočetak i beskraj

   

  čednoušna i zlatousti

   

  sagledavanje i delanje

   

  odobravanje i slaganje

   

  privijanje i priljubljivanje

   

  odbeglo dete i dobro dete

   

  bezbrižnost i bezrazložnost

   

  istomišljeništvo i istajebežljivost

   

   

  *

  prvi pesnik – iskustvo

  jedan jedini umetnik – iskustvo

  najbolji hodač – iskustvo

  najstarije ljudsko biće – iskustvo

  boginja – iskustvo

   

   

  2009-

  pupoljak je bog miroslav mandić bog plesanje-hodanje

  pevanje stvaranje svakog trenutka svuda i svemu ljubav

  večna umetnost u pesmi svih bića – načelo

   

   

  *

  86400 trenutaka umetnosti u svakom danu – poetika

   

   

  *

  pupoljak svih bića – otkrovenje

   

   

  *

  besmrtnost – iskustvo

   

   

  *

  malo bratstvo andrea vilijamsa – saputništva

   

   

  *

  spomenik ljubavi eteli merk – spomenik

   

   

  *

  ja sam ti je on – proces

   

   

  *

  ja sam ti si ja – proces

   

   

  *

  ja sam ti si ja sam bog – proces

   

   

  *

  cenovnik žigola – prolaženja

   

   

  *

  neudruživanje – gest

   

   

  *

  svako ko je za državu fašista je – ja

  svako ko je za grad komunista je – ja

  svako ko je za puteve liberal je – ja

   

   

  *

  majke su komunisti – ja

  očevi su fašisti – ja

  deca su liberali – ja

   

   

  *

  koren je komunizam – ja

  stablo je liberalizam – ja

  krošnja je fašizam – ja

   

   

  *

  trave – ja

   

   

  *

  bulke – ja

   

   

  *

  drveće – ja

   

   

  *

  laste – ja

   

   

  *

  crvendać – ja

   

   

  *

  konj – ja

   

   

  *

  ponavljanje – ja

   

   

  *

  prvi juni – ja

   

   

  *

  vaskrsenje – ja

   

   

  *

  bilo šta  ja

   

   

  *

  ljubim te ljubim – tatu

   

   

  *

  umetnost koja nastaje sama – poetika

   

   

  *

  umetnost slomljenog srca – poetika

   

   

  *

  umetnost testamenta – poetika

   

   

  *

  kako sam postajao i postao bog – oboženje

   

   

  *

  poetikom drugog

   

  poetikom živog

   

  poetikom golotinje

   

  poetikom jesam

   

  poetikom ja

   

  poetikom ja sam

   

  poetikom običnosti

   

  poetikom čuda bez čuda

   

  poetikom tajne bez tajne

   

  poetikom očitosti bez očitosti

   

   

  svi ovi radovi su me stvarali

  ljubim vas ljubim

   

  menjali

  promenjen radio bih nove radove

  novi radovi bi me menjali pa bih promenjen otkrio istovetnost u svemu

  istovetnost u svim svojim radovima

  istovetnost bi me vodila odanosti

  odanost čednosti

  čednost ljubljenju

  ljubljenje jebanju

  jebanje pevanju

  pevanje pesmi

  pesma tebi

  ti bogu

  bog bogu

   

  promišljam treba li uopšte moje delo čuvati i pokazati. da li to

  što čovek stvori treba čuvati i sačuvati. i šta bi to trebalo da bude

  ovim bih posebno voleo da se bavim dok sam živ

   

  mnoge radove nisam zabeležio

  ovaj spisak stalno dopunjavati i nastavljati

   

   

  6

   

  PUPOLJAK  DUHOVNO PEVANJE

   

  pupoljak pahulju čini

   

  oko 69% duhovnog pevanja

   

  oko 23% nematerijalnog stvaralaštva

   

  oko 8% materijalnog stvaralaštva

   

  pesma

  duhovno pevanje i sistemi koje stvaram i pevam

  koji pevaju i stvaraju mene i sva bića

  uvek sam voleo da se njima bavim

  oni su moja uteha

  moje detinjstvo

  moj svet

  bajka

  raj

   

  radim ih od kad znam za sebe

  nezavisni su jedan od drugog

  svaki potvrđuje celinu

  zajedno su celina sama

  nisu vezani ni za prostor ni za vreme

  nisu žanrovski formalno stilski niti bilo kako određeni

  ne beležim ni trenutak ni mesto njihovog nastanka

   

   

  *

  bog miroslav mandić bog

  ime boga

  ime čoveka

  ime svih imena

   

   

  *

  rođen sam u postojećem sistemu

  odgajan sam u podrazumevajućem sistemu

  umetnošću sam se pobunio protiv sistema

  izašao sam iz sistema

  živeo sam i stvarao van sistema

  stvorio sam mnogo veći sistem

  jedan jedini sistem

   

  sistem svih bića

  zovem ga bajka

  živim bajku

   

   

  *

  ljubim – prvi pesnik svakog bića i poslednji pesnik svih bića sam

   

  stvaram – jedan jedini umetnik svemira i svaki umetnik bića sam

   

  hodam – najbolji hodač boga i najgori hodač boga sam

   

   

  *

  sve ono što može samo jedan čovek

  moja pesma

   

  sve ono što može svako

  moja umetnost

   

  sve ono što se može svakako

  moje hodanje

   

   

  *

  poetika da

  politika ne

   

   

  *

  življenjem imam iskustvo boga

   

  hodanjem dodirujem boga

   

  stvaranjem živim boga

   

  pevanjem sam bog

   

   

  *

  život

  1950-1960

   

  preobražaj

  1960-1970

   

  prekid

  1970-1980

   

  umetnost

  1980-1990

   

  ruža lutanja

  1990-2000

   

  večna umetnost

  2000-2010

   

  bog miroslav mandić bog

  2010-2020

   

  pupoljak pahulja

  2020-2030

   

  bog

  2030-2040

   

   

  *

  želim da budem bog

   

  želim da ti i ja budemo jedno

   

  želim da ova pesma bude pesma svih bića

   

   

  *

  miroslave kad god hodaš dobro radiš

   

  miroslave kad god se kupaš dobro radiš

   

  miroslave kad god slušaš muziku dobro radiš

   

  miroslave kad god se moliš dobro radiš

   

  miroslave kad god se istežeš dobro radiš

   

  miroslave kad god plačeš dobro radiš

   

  miroslave kad god jebeš dobro radiš

   

  miroslave kad god...

   

   

  *

  1

  bog miroslav mandić bog umetnost

   

  2

  večna umetnost

   

  3

  anonimna umetnost

   

  4

  genijalna umetnost

   

  5

  talentovana umetnost

   

  6

  akademska umetnost

   

  7

  nacionalna umetnost

   

   

  *

  sve i sve svakom ko je sam

  sve i sve svakom ko je sve

  sve i sve svakom ko je za sve

   

   

  *

  radost bivanja

   

   

  *

  umetnost življenja

   

   

  *

  božanstvenost stvaranja

   

   

  *

  usne neprestajućeg ljubljenja

   

   

  *

  um neprestanog samosmiraja

   

   

  *

  sporo isticanje dana koje boga proslavlja

   

   

  *

  preporađanje u iznemoglosti

   

   

  *

  nezaustavljivost i pažljivost

   

   

  *

  tvoj život mi je važniji od mog

   

   

  *

  gužvanje zbog ljubavi

   

   

  *

  ritam spore promene

   

   

  *

  ritam nagle promene

   

   

  *

  tautologija i analogija

   

   

  *

  poniznost i ganutost

   

   

  *

  ushićenost i divljenje

   

   

  *

  ritam ponavljanja

   

   

  *

  dužnost da ljubiš

   

   

  *

  stomak sjedinjenja

   

   

  *

  nežnost kože

   

   

  *

  grlo pesme

   

   

  *

  eros baka

   

   

  *

  planeta uživanja i uživanje u planeti

   

   

  *

  ljubav za fjodorovljevo zajedničko delo i regulaciju svemira i njegov muzej

   

   

  *

  levinasova ljubav prema drugome koja je iznad ljubavi prema samom sebi

   

   

  *

  iskustvo ljubavi božije

   

   

  *

  svako ko boga deli sa drugima bog je

   

   

  *

  sve i sve se može reći jedino rečima

   

   

  *

  sve što sam od boga dobio

   

   

  *

  kosovac ljubica

   

   

  *

  vitgenštajn

  žan-lik godar

  žana moro

  stefi odran

  džin siberg

  li marvin

  ulrike majnhof

  gudrun enslin

  bili holidej

  diogen

  mani

  zaratustra

  ...

  i svi oni kojima sam se divio i koji će činiti knjigu dani mog života

   

   

  *

  hrabri

   

   

  *

  čuvanje drugog od samog sebe

   

   

  *

  trenuci iščekivanja željene osobe

   

   

  *

  željena osoba

   

   

  *

  drskost da budeš skrušen i skrušenost da budeš drzak

   

   

  *

  čudo odbačenosti

   

   

  *

  zadovoljstvo koje je jedina preostala dobrota ovog sveta

   

   

  *

  pogledati bilo koju reč je kao pogledati lice boga

   

   

  *

  broj jedan kojim se svakog trenutka može pozvati bog

   

   

  *

  institucija najboljeg prijatelja – slobodan tišma

   

   

  *

  institucija bezrazložno najsrećnijeg čoveka na svetu – bog miroslav mandić bog

   

   

  *

  svaki tren

   

   

  *

  svaki pedalj

   

   

  *

  svako slovo

   

   

  *

  namigivanje

   

   

  *

  lepota mog rukopisa

   

   

  *

  ljubav kojom sam ljubio

   

   

  *

  plesanje kojim sam iskusio beskraj

   

   

  *

  jebanje kojim sam slavio ljubav svakog bića

   

   

  *

  najveća količina ljubavi koja je ikada postojala

  koja postoji i koja će ikada postojati u jednom biću

   

   

  *

  sve reči u svakoj reči

   

   

  *

  sve boje u svim bojama

   

   

  *

  svi dodiri u svakom dodiru

   

   

  *

  sve misli u svakoj misli

   

   

  *

  sve žrtve u svakoj žrtvi

   

   

  *

  sva bilo šta u svakom bilo šta

   

   

  *

  sam

   

   

  *

  sam za sve

   

   

  *

  ostavljam sve i sve svakom

   

  ko će od boga miroslava mandića boga

  neprestano stvarati boga miroslava mandića boga

   

  ko će od boga miroslava mandića boga

  neprestano stvarati bog miroslav mandić bog pesmu

   

  ko će od boga miroslava mandića boga neprestano

  stvarati bog miroslav mandić bog umetnost

   

  ko će od boga miroslava mandića boga neprestano

  stvarati bog miroslav mandić bog hodanje

   

  ko će od boga miroslava mandića boga neprestano

  stvarati bog miroslav mandić bog seks

   

  ko će od boga miroslava mandića boga neprestano

  stvarati bog miroslav mandić bog novac

   

  ko će od boga miroslava mandića boga

  neprestano stvarati bog miroslav mandić bog ja

   

  ko će od boga miroslava mandića boga

  neprestano stvarati bog miroslav mandić bog ti

   

  ko će od boga miroslava mandića boga

  neprestano stvarati bog miroslav mandić bog put

   

  ko će od boga miroslava mandića boga neprestano

  stvarati bog miroslav mandić bog ružu

   

  ko će od boga miroslava mandića boga neprestano

  stvarati bog miroslav mandić bog ljubav

   

  ko će od boga miroslava mandića boga neprestano

  stvarati bog miroslav mandić bog slobodu

   

  ko će od boga miroslava mandića boga neprestano

  stvarati bog miroslav mandić bog istinu

   

  ko će od boga miroslava mandića boga neprestano

  stvarati bog miroslav mandić bog sva bića

   

  ko će od boga miroslava mandića boga neprestano

  stvarati boga miroslava mandića boga prvog

   

  ko će od boga miroslava mandića boga neprestano

  stvarati boga miroslava mandića boga jednog jedinog

   

  ko će od boga miroslava mandića boga neprestano

  stvarati boga miroslava mandića boga najboljeg

   

  ko će od boga miroslava mandića boga neprestano

  stvarati boga miroslava mandića boga

   

   

  *

  ostavljam ti kaju i milomira

  kajin grob na novom groblju u novom sadu. milomirov na almaškom groblju u novom sadu

   

   

  joj koliko je toga nezapisanog

  uzbuđuje me da sve to

  zapišem. pevam

  ovaj spisak stalno dopunjavati i nastavljati

   

   

  7

   

  ne posedujem ništa osim pupoljka pahulje koji sam stvorio

  nemam nikakvo vlasništvo ni novac

  ceo život živim i radim od novca koji mi daju prijatelji

   

  trenutno živim i radim u iznajmljenom stanu u kome se nalazi i pupoljak pahulja

  pupoljak pahulja je spakovan u velike i male foldere

  veliki folderi su na podu a mali su složeni na tri metalne police

   

  želeo bih da ti

  koja-koji čitaš ove reči

  preuzmeš pupoljak pahulju i predaš ga svim bićima

   

  iako te nema svaki tren živim sa tobom

  ti si moje delo

  ti si moja pesma

  ti si istomišljeništvo

  ti si istovetnost

  ti si svi koji su mi pomagali u životu

  tebi pripada pupoljak pahulja i

  moja preduzeća moje preduzeće

   

  u slučaju da umrem pre nego što se

  sretnemo molim te da pupoljak pahulju zadržiš

  dva-tri meseca u stanu u kome sam živeo

  da bi se za to vreme u skladu sa mojim

  testamentom našlo jedno od tri rešenja

   

  otvaranje

  čekanje

  uništavanje

   

  otvaranje – potvrđivanjenegovanje pupoljka pahulje bogu tebi i svim bićima

   

  čekanje – zapakovati pupoljak pahulju na

  deset sto ili hiljadu godina sve dok se ti ne pojaviš

   

  uništavanje – uništiti moje delo u slavu boga

  miroslava mandića boga pupoljka pahulje i boga

   

  tek

  želim da znaš da sam te celog života voleo

   

  da sam živeo živim i da ću zauvek živeti za tebe

   

  želim da znaš da si besmrtna. želim da znaš da si besmrtan

   

  želim da znaš da sam se svakog dana trudio da zaustavim rat

   

  želim da znaš da je svaki osmeh bio moćniji od svakog užasa

   

  bog prisutniji od bilo koga ili čega

   

  i

   

  da je meni u testamentu najvažnije

  da

  bog miroslav mandić bog

  i

  pupoljak pahulja

  pripadaju

  zemlji

  vodi

  vazduhu

  svetlosti

  mineralima

  biljkama

  životinjama

  duhovima prirode

  ljudima

  višoj inteligenciji

  večnoj umetnosti

  jednom jedinom jeziku svih bića

  svim bićima

  svemiru

  tebi

  bogu

  a

  da

  ne

  pripadaju

  krvi

  porodici

  narodu

  državi

  čovečanstvu

  religiji

  civilizaciji

  profesiji

  kulturi

  zakonima

  znanjima

  jezicima

  otimanju

  udruživanju

  nasilju

   

   

  8

   

  pesma

  je

  bog

   

   

  ja

  pesnik

  umetnik

  hodač

  pevam

  sva

  bića

  tebe

  svemir

  boga

   

   

  pesma

  je

  jedini

  zakon

  kome

  verujem

  i

  pripadam

   

   

  pesma

  je

  jedina

  država

   

   

  pesma

  je

  jedini

  narod

   

   

  pesma

  je

  jedina

  porodica

   

   

  pesma

  sveljubavi

  svakom

  biću

   

   

  pesma

  slobode

  svih

  bića

   

   

  voleo bih da živim i radim još dugo

   

  voleo bih da svakog dana radim radosno

   

  voleo bih da zanosno radim do poslednjeg trenutka u životu

   

  voleo bih da budem spreman da umrem svakog dana

   

  pomozi mi u svemu tome

  to je nulta želja mog testamenta

   

   

  od boga i mene zavisi stvaranje mog dela

   

  od tebe zavisi sve ostalo

   

   

  besmrtnost

  moja

  je

  u

  očima

  tvojim

   

  na čukaričkoj padini u svemiru 15. oktobra 2018. u večnosti