Bog Miroslav Mandić Bog

pesma
pesma jednog imena
ime čoveka
ime boga
ime pesme
pevao sam je
od 6. januara 2005. do 24. jula 2017.
pevao sam je svakog dana osim nedeljom
33 pesme u danu
zovem ih blaženstva
198 blaženstava nedeljno
129600 blaženstava za dvanaest i po godina
129600 (360×360) blaženstava su formirala knjigu loptu
svemir
svemir pesme
svaki dan je obeležen brojem dana i datumom pevanja
prve tri knjige su odštampane
četvrta i peta knjiga su mi u kompjuteru
osam poslednjih knjiga je na sajtu
nadam se da će uskoro biti sve zajedno na sajtu

  Ti
  si

  327274

  pupoljak

  PEVANJE POŠTENJE JE. STVARANJE POŠTENJE JE. HODANJE POŠTENJE JE. ODAN ČESTITOSTI. ODAN BOGU TEBI I SVIM BIĆIMA

  4345. dan
  23. novembar 2016.

   

  samo davanje života od života stvara ljubav

   

  samo davanje ljubavi od ljubavi stvara boga

   

  o bogu ne govorim. ponekad u zanosu pevam boga. uglavnom sam samo bog

   

  o svemiru ne govorim. ponekad u zanosu pevam svemir. uglavnom sam samo svemir

   

  o svim bićima ne govorim. ponekad u zanosu

  pevam sva bića. uglavnom sam samo sva bića

   

  o zemlji ne govorim. ponekad u zanosu pevam zemlju. uglavnom sam samo zemlja

   

  o vodi ne govorim. ponekad u zanosu pevam vodu. uglavnom sam samo voda

   

  o vazduhu ne govorim. ponekad u zanosu pevam vazduh. uglavnom sam samo vazduh

   

  o suncu ne govorim. ponekad u zanosu pevam sunce. uglavnom sam samo sunce

   

  o životu ne govorim. ponekad u zanosu pevam život. uglavnom sam samo život

   

  o ljubavi ne govorim. ponekad u zanosu pevam ljubav. uglavnom sam samo ljubav

   

  samo davanje pesme od pesme stvara umetnost

   

  samo davanje umetnosti od umetnosti stvara hodanje

   

  samo davanje hodanja od hodanja stvara muziku

   

  moj život moja pesma moja umetnost i moje hodanje potvrđuju da bog je ljubav

   

  moj život moja pesma moja umetnost i moje hodanje potvrđuju da svemir je ljubav

   

  moj život moja pesma moja umetnost i moje hodanje potvrđuju da sva bića su ljubav

   

  moj život moja pesma moja umetnost i moje hodanje potvrđuju da zemlja je ljubav

   

  moj život moja pesma moja umetnost i moje hodanje potvrđuju da voda je ljubav

   

  moj život moja pesma moja umetnost i moje hodanje potvrđuju da vazduh je ljubav

   

  moj život moja pesma moja umetnost i moje hodanje potvrđuju da sunce je ljubav

   

  moj život moja pesma moja umetnost i moje hodanje potvrđuju da život je ljubav

   

  moj život moja pesma moja umetnost i moje hodanje potvrđuju da ljubav je ljubav

   

  potvrđujujući čednu jebežljivost

   

  sama jebežljivost boga sam

   

  sama jebežljivost svemira sam

   

  sama jebežljivost svih bića sam

   

  sama jebežljivost zemlje sam

   

  sama jebežljivost vode sam

   

  sama jebežljivost vazduha sam

   

  sama jebežljivost sunca sam

   

  sama jebežljivost života sam

   

  sama jebežljivost ljubavi sam

   

   

   

  ŽIVIM TE MOJA PESMO. PEVAM TE MOJA UMETNOSTI. STVARAM TE MOJE HODANJE

  4346. dan
  24. novembar 2016.

   

  moj život je moja pesma

   

  moja pesma je moja umetnost

   

  moja umetnost je moje hodanje

   

  moj život moja pesma moja umetnost i moje hodanje potvrđuju da bog je pesma

   

  moj život moja pesma moja umetnost i moje hodanje potvrđuju da bog je umetnost

   

  moj život moja pesma moja umetnost i moje hodanje potvrđuju da bog je hodanje

   

  moj život moja pesma moja umetnost i moje hodanje potvrđuju da svemir je pesma

   

  moj život moja pesma moja umetnost i moje hodanje potvrđuju da svemir je umetnost

   

  moj život moja pesma moja umetnost i moje hodanje potvrđuju da svemir je hodanje

   

  moj život moja pesma moja umetnost i moje hodanje potvrđuju da sva bića su pesma

   

  moj život moja pesma moja umetnost i moje hodanje potvrđuju da sva bića su umetnost

   

  moj život moja pesma moja umetnost i moje hodanje potvrđuju da sva bića su hodanje

   

  moj život moja pesma moja umetnost i moje hodanje potvrđuju da zemlja je pesma

   

  moj život moja pesma moja umetnost i moje hodanje potvrđuju da zemlja je umetnost

   

  moj život moja pesma moja umetnost i moje hodanje potvrđuju da zemlja je hodanje

   

  moj život moja pesma moja umetnost i moje hodanje potvrđuju da voda je pesma

   

  moj život moja pesma moja umetnost i moje hodanje potvrđuju da voda je umetnost

   

  moj život moja pesma moja umetnost i moje hodanje potvrđuju da voda je hodanje

   

  moj život moja pesma moja umetnost i moje hodanje potvrđuju da vazduh je pesma

   

  moj život moja pesma moja umetnost i moje hodanje potvrđuju da vazduh je umetnost

   

  moj život moja pesma moja umetnost i moje hodanje potvrđuju da vazduh je hodanje

   

  moj život moja pesma moja umetnost i moje hodanje potvrđuju da sunce je pesma

   

  moj život moja pesma moja umetnost i moje hodanje potvrđuju da sunce je umetnost

   

  moj život moja pesma moja umetnost i moje hodanje potvrđuju da sunce je hodanje

   

  moj život moja pesma moja umetnost i moje hodanje potvrđuju da život je pesma

   

  moj život moja pesma moja umetnost i moje hodanje potvrđuju da život je umetnost

   

  moj život moja pesma moja umetnost i moje hodanje potvrđuju da život je hodanje

   

  moj život moja pesma moja umetnost i moje hodanje potvrđuju da ljubav je pesma

   

  moj život moja pesma moja umetnost i moje hodanje potvrđuju da ljubav je umetnost

   

  moj život moja pesma moja umetnost i moje hodanje potvrđuju da ljubav je hodanje

   

   

  pevam

  te

  bože

  svemire

  sva bića

  zemljo

  vodo

  vazduše

  svetlosti

  živote

  ljubavi

   

   

  stvaram

  te

  bože

  svemire

  sva bića

  zemljo

  vodo

  vazduše

  svetlosti

  živote

  ljubavi

   

   

  ljubim

  te

  bože

  svemire

  sva bića

  zemljo

  vodo

  vazduše

  svetlosti

  živote

  ljubavi

   

   

    

  TAČKA

  4347. dan
  25. novembar 2016.

   

  isijavajuća tačka ljubavi sam

   

  svet bez neprijatelja

   

  trepereće vijuganje

   

  šaka u šaci

   

  grlo koje prima i peva

   

  sve ono o čemu ništa ne znam

   

  iskustva koja nisam nikada doživeo

   

  svet bez neprijatelja je duša bez neprijatelja

   

  duša bez neprijatelja je duh boga

  sve što je stvoreno na neprijateljstvu ništavilo je

   

  danima mislim na tačku

   

  otkrio sam je pre četrdeset šest godina

   

  ja je moja reč

   

  tačka je moja slika

   

  korak je moj ritam

   

  ja tačka i korak jedno su

   

  isto

  bog

   

  tako je počelo moje pevanje stvaranje i mišljenje

   

  tako se nastavilo moje pevanje stvaranje i plesanje

   

  tako jeste moje pevanje stvaranje i ljubljenje

   

  u tački nestaju sva neprijateljstva

   

  poetikom stida

   

  matematikom zahvalnosti

   

  podavanjem nepoznatom

   

  odanošću poznatom

   

  poštenjem i čestitošću

   

  upoznavanjem sebe

   

  upoznavanje sebe je suprotno od obuzetosti sobom

   

  upoznavanje sebe me vodi otkriću da sam bog ili ništa

   

  služim se sobom a ne drugima. služim sebe bogu tebi i svim bićima 

  sam za sve

   

  obuzetost sobom vodi đavolu i svetu neprijatelja

  obuzetost sobom vodi obuzetošću našim. obuzetost našim vodi udruživanju. udruživanje vodi stvaranju neprijatelja

   

  bog samo bog

   

  tačka

   

  .

   

   

   

  JA I JA

  4348. dan
  26. novembar 2016.

   

  ovo je bog

   

  ovde je sve

   

  ovako je svako

   

  ja i ja

  ljubav za dvadesetčetvorogodišnjeg autora oblaka neznanja

   

  ovo sam što se kreće

   

  ovo sam što se stidi

   

  ovo sam što miluje

   

  ovo sam što ljubi

   

  ovo sam što jeste

   

  ovo sam što porađa

   

  ovo sam što preporađa

   

  posvećen jebanjem

   

  odan zagrljajem

   

  verujući poljubcem

   

  ljubavan venčanjem

   

  stvaran vaskrsenjem

   

  muče me telesne tegobe

  smrtnosti moja slava si moje besmrtnosti

   

  mučim se što ne znam šta treba da činim

   

  verujem

  verujem u čuda i bez čuda

   

  verujem

  verujem u tvoje lečenje i samoiscelenje iako ih možda nisam dostojan

   

  ljubim te ljubim

  ovim rečima te negujem oslobađam i celim te

   

  podavajući nam se bogu pletem hodački tekst svih bića

   

  hodanjem njušim boga u sebi i u predelu

   

  njušeći te preobražavam put u ružu boga

   

   

  ja

  iskon

  praiskon

  preiskona

  reč bog

  bog

  ja

   

   

  istovetnost svih bića potvrđujem različitošću svakog bića

   

  različitošću svakog bića se podajem istovetnosti svih bića

   

  duša sveta u svakom biću sam

   

  um sveta svakog bića sam

   

  revolucija

   

  revolucija svakog bića u svim bićima

   

  revolucija svih bića u svakom biću

   

  milina milinom milini milina

   

   

   

  BOŽE NEKA BUDE VOLJA TVOJA

  4350. dan
  28. novembar 2016.

   

  bože neka bude volja tvoja

   

   

  bože

  neka

  bude

  volja

  tvoja

  bože neka bude volja tvoja najlepša pesma je kojom svako biće slobodno je

   

   

  da nije boga ne samo da ne bih bio bog nego ne bih ni bio

   

  bogom ne samo da sam bog nego sam jedan jedini bog

   

  pesma

   

  pesma me vodi sve većoj jednostavnosti

   

  hleb

   

  pola kile pesme pod mišku pa niz put

   

  u ružu voljenu

   

  neprestajuću neprestajući

   

  bilo kojom rečju pesma sam

   

  volim reči zemlja su

   

  volim reči voda su

   

  volim reči vazduh su

   

  volim reči svetlost su

   

  reč sam

   

  svakom sam ono što već jeste

   

  svakom sam ono što želi da bude

   

  svakom sam ono što treba da bude

   

  jedno jednog

   

  bog. ja. tačka. krug

   

  ja svemira je isto ja kao i ja atoma

   

  ja atoma je isto ja kao i ja zemlje

   

  ja zemlje je isto ja kao i ja vode

   

  ja vode je isto ja kao i ja vazduha

   

  ja vazduha je isto ja kao i ja svetlosti

   

  ja svetlosti je isto ja kao i ja pesme zemlje

   

  ja pesme zemlje je isto ja kao i ja pesme vode

   

  ja pesme vode je isto ja kao i ja pesme vazduha

   

  ja pesme vazduha je isto ja kao i ja pesme svetlosti

   

  ja pesme svetlosti je isto ja kao i ja pesme boga

   

  ja pesme boga je isto ja kao i ja boga

   

  svaka pesma je bog svakoj pesmi

   

   

   

  PRISAJEDINJENJE

  4351. dan
  29. novembar 2016.

   

  pesmom sam se iskorenio iz čoveka i sjedinio s bogom

   

  pesma peva boga u svemu

   

  pesma ljubi boga u svima

   

  pesma se podaje bogu u bogu

   

  ljubim li te pevam te. pevam li te ljubim te

   

  ljubeći i pevajući postajem ljubeće i pevajuće

   

  pevajući bog

  nežno pomislih na džon lenona

   

  pesme indijanaca sam

   

  crnac

   

  džulijan asanž

   

  sloboda dvadeset prvog veka

   

  pevam slobodu sloboda me jebe

   

  jeben pevan sam

   

  pevan ljubav svima sam

   

  volim predavanje a još više podavanje

   

  najviše volim nijansu između predavanja i podavanja

   

  nijansa je žudnja za istim

   

  nijanse me vinjavaju u prefinjavaju

   

  prefinjavanja me vode u lišavanja i saosećanja

   

  svetinje odanosti

   

  moja odanost istorija svemira je

   

  moja odanost misterija začetka je

   

  moja odanost čednost početka je

   

  početak je eksplozija nevažnosti

   

  jedino nevažnost ljubi

   

  jedino ljubljenje preobražava

   

  jedino preobražavanje vaskrsava

   

  ja sam niko drugi nego ti

   

  niko je sve

   

  ljubav moje mladosti

   

  ti si moja mladost

   

  veliko ćutanje u mom pevanju

   

  lunjanje

   

   

   

  BOŽE MOJ TVOJ SAM

  4352. dan
  30. novembar 2016.

   

  ja tetovirani

   

  nekad bejah dete

   

  nekad bejah mladić

   

  nekad bejah zaljubljen

   

  nekad bejah posvećen

   

  nekad bejah čovek

   

  nekad bejah živ

   

  sad sam samo bog

   

  ja zatvorenik

   

  nekad bejah dečija molitva

   

  nekad bejah eros u glasovima žena

   

  nekad bejah svetlucanje prašine u sobi

   

  nekad bejah uzbuđenje licem nepoznatih ljudi

   

  nekad bejah čestitost svakodnevnog življenja

   

  nekad bejah uzvišenost svakodnevnog pevanja

   

  sad sam samo prvi pesnik svih bića da bi sve što jeste bilo i radovalo se

   

  ja najnemoćniji

   

  nekad bejah sneg koji pada na mom crtežu

   

  nekad bejah snop tankog pruća

   

  nekad bejah sama umetnost

   

  nekad bejah prekid sa umetnošću

   

  nekad bejah odluka da se podam još nepostojećoj umetnosti

   

  nekad bejah večna umetnost

   

  sad sam samo jedan jedini umetnik svemira

  da bi sve što jeste bilo i neprestano se stvaralo

   

  ja stidljivi

   

  nekad bejah trčanje

   

  nekad bejah skokovi u vodu

   

  nekad bejah fudbaler

   

  nekad bejah plesanje

   

  nekad bejah jebanje

   

  nekad bejah hodanje

   

  sad sam samo najbolji hodač boga da bi sve što jeste bilo i jedno drugo ljubilo

   

  nekad je oduvek i zauvek bilo jeste i biće samo sad

   

   

   

  BOŽE MOJ SVE MOJE JE TVOJE

  4353. dan
  1. decembar 2016.


  hvala

   

  mirjana lukić 48500 dinara

  vladimire macura 12300 dinara

  ivana đokić-saunderson 5000 dinara

  đorđe lukiću 5000 dinara

  marijana i sune mandić 2200 dinara

  violeta jovanović 1500 dinara

  petre miloradoviću 1250 dinara

  marko paunoviću 1132 dinara

  dušane crkvenjakove 340 dinara

   

  hvala ti za novac kojim sam živeo pevao stvarao

  hodao ljubio sva bića i u novembru 2016. godine

   

  hvala ti svakog dana jer se jebeš sa mnom svakog dana od kada je sveta i veka

   

  hvala ti svakog dana jer me pevaš svakog dana od kada je sveta i veka

   

  hvala ti svakog dana jer me ljubiš svakog dana od kada je sveta i veka

   

  hvala ti svakog dana mongolija je suncem okupana

   

  hvala ti svakog dana magnolija je moja posađena

   

  hvala ti svakog dana jer dečaci nikada ne izdaju devojčice

   

  hvala ti svakog dana jer devojčice ljube dečake svakog dana

   

  hvala ti svakog dana jer mi daješ snagu da se borim sa samim sobom

   

  hvala ti svakog dana za svakog ko od svakog dana napravi svoje remek-delo

   

  hvala ti svakog dana za velikog pesnika koji je veliki pesnik iako nije pesnik

   

  hvala ti svakog dana za velikog umetnika koji je veliki umetnik iako nije umetnik

   

  hvala ti svakog dana za velikog muzičara koji je veliki muzičar iako nije muzičar

   

  hvala ti svakoga dana za plimu i oseku

   

  hvala ti svakoga dana za zalivanje cveća

   

  hvala ti svakoga dana za rad sa novcem čistijim od bilo čega drugog

   

  hvala ti svakoga dana za novac koji me nikad nije izneverio

   

  hvala ti svakoga dana za novac koji nadahnjuje moju svest

   

  hvala ti svakoga dana za novac koji nadahnjuje moju savest

   

  hvala ti svakoga dana za novac onih koji stvaraju novi novac

   

  hvala ti svakoga dana za trenutke radosti kojima se predaješ svakog dana

   

  hvala ti svakoga dana za tvoju borbu sa samom sobom

   

  hvala ti svakoga dana za tvoju borbu sa samim sobom

   

  hvala ti svakoga dana za dobročinstva svakog dana

   

  hvala ti svakoga dana za pokajanja svakog dana

   

  hvala ti svakoga dana za iskupljenja svakog dana

   

  hvala ti svakoga dana za ljubaznosti svakog dana

   

  hvala ti svakoga dana za prefinjenosti svakog dana

   

  hvala ti svakoga dana za pažljivosti svakog dana

   

  hvala ti svakoga dana za podavanja svakog dana

   

  hvala ti svakoga dana za davanje života svakog dana

   

   

   

  BOŽE SAMO ONO ŠTO JE TEBI LEPO I DOBRO

  4354. dan
  2. decembar 2016.

   

  pre deset godina na današnji dan počeo je moj život na interenetu

   

  igra

   

  sve je na jednom mestu

   

  pesma svega

   

  neprestana muzika

   

  neprestano rađanje muzikom

   

  muzikom bog sam

   

  bog sam muzika sam

   

  umetnost svega

   

  spavam sa dva kamena i jednim lipovim drvetom

   

  kamenje je svemir

   

  lipovo drvo sva bića

   

  internet mali svemir

   

  svi smo jedno

   

  veče pada na grad

   

  hodam u vetar

   

  gladan sam

   

  spava mi se

   

  potrošio sam se

   

  vetar i umor me usporavaju

   

  pale se ulična svetla

   

  posle zelenog svetla na semaforu buka automobila nadjača huk vetra

   

  muzika svega

   

  sam sam sa svim bićima

   

  sam sam da niko ne bi bio usamljen

   

  život je jako uzbudljiv

   

  život ljubi svačiji život

   

  svačiji život ljubi život

   

  život je pesma kojom živi život

   

  život je pesma kojom se život preobražava u ljubav

   

  život je pesma kojom se ljubav preobražava u boga

   

  tiho plačem od bezrazložne sreće

   

  u trenu u kom osetiš sebe seti se to sam ja

   

   

   

  BOŽE LJUBIM TE LJUBIM

  4355. dan
  3. decembar 2016.

   

  na ovom svetu najviše nedostaje ljubavi za boga i zato

   

  ljubim boga

   

  pevam boga

   

  stvaram boga

   

  hodam boga

   

  najbolji način da ljubim boga je da sam bog

   

  najbolji način da pevam boga je da sam pesma boga

   

  najbolji način da stvaram boga je da sam umetnost boga

   

  najbolji način da hodam boga je da sam ples boga

   

  a

   

  najbolji način da sam bog je da sam jedan jedini bog

   

  najbolji način da sam pesma boga je da sam prvi pesnik svih bića

   

  najbolji način da sam umetnost boga je da sam jedan jedini umetnik svemira

   

  najbolji način da sam ples boga je da sam najbolji hodač boga

   

  a

   

  najbolji način da sam jedan jedini bog je da sam miroslav mandić bog

   

  najbolji način da sam prvi pesnik svih bića je da

  sam miroslav mandić bog prvi pesnik svih bića

   

  najbolji način da sam jedan jedini umetnik svemira je da

  sam miroslav mandić bog jedan jedini umetnik svemira

   

  najbolji način da sam najbolji hodač boga je da

  sam miroslav mandić bog najbolji hodač boga

   

  a

   

  belo suvo vino 8 tamburaša iz vinarije zvonko bogdan predstavlja kupažu

  raskošnog bukea sa izraženim aromama breskve i dunje obogaćenih nežnim

  mineralnim i citrusnim tonovima i diskretnim nijansama belog livadskog cveća

   

  dišem te

   

  pijem te bože

   

  živeo bože

   

  samo tobom sam miroslav mandić bog

   

  samo tobom sam miroslav mandić bog prvi pesnik svih bića

   

  samo tobom sam miroslav mandić bog jedan jedini umetnik svemira

   

  samo tobom sam miroslav mandić bog najbolji hodač boga

   

  jer

   

  svaka moja pesma si ti bože i moja ljubav za tebe bože

   

  sva moja umetnost si ti bože i moja ljubav za tebe bože

   

  svako moje hodanje si ti bože i moja ljubav za tebe bože

   

  bog

   

   


  ŠEZDESETOSMOGODIŠNJAK

  4357. dan
  5. decembar 2016.

   

  juče mi je bio šezdeset sedmi rođendan

   

  od danas sam šezdesetosmogodišnjak

   

  proslavio sam ga sam

   

  sam sa samima

   

  sami bog i ja

   

  sami svemir i ja

   

  sami sva bića i ja

   

  sami ti i ja

   

  sam sa džulijanom asanžom i svim zatvorenima

   

  sam sa suncem

   

  sam sa tikveškim belim vinom tamjanika

  najlepšim vinom koje sam pio u poslednjih nekoliko godina

   

  sam da niko ne bi bio sam

   

  sam bez religije bog sam

   

  sam bez nauke sve sam

   

  sam bez porodice porodica svih bića sam

   

  sam bez naroda narod samog života sam

   

  sam bez države država svemir sam

   

  sam bez bogatstva najveće bogatsvo sam

   

  sam bez žene neprestano tvoje i moje venčanje sam

   

  sam bez ćerke i sina sve mladice i sva mlad sam

   

  sam bez druga odanost sam drugu mom

   

  nepotkupljiva darežljivost dobrih

   

  nespoznatljivo podavanje lepih

   

  skromnost samo skromnost

   

  kad sam bog bog je bog

   

  najveća skromnost je biti bog

   

  kad sam svemir svemir je svemir

   

  najelementarnija skromnost je biti svemir

   

  kad sam sva bića sva bića su sva bića

   

  najmilija skromnost je biti sva bića

   

  pesmom umetnost ljubavi sam

   

  umetnošću ljubav boga sam

   

  ljubavlju boga bog sam

   

   

   

  RAZNEŽIVANJE

  4358. dan
  6. decembar 2016.

   

  ponekad biti bog nije ništa drugo nego biti sam

   

  sam za sve

   

  sam obnavlja sve

   

  sam čuva sve

   

  sam je sve

   

  sam dostojan sam svih onih koji su dali svoje živote za sve

   

  šejk bejbi šejk

   

  mešanje svime je moja muzika

   

  mešanje kukovima svemira

   

  muzika jednog

   

  žudnja tela sam da ljubi srce

   

  žudnja srca sam da ljubi um

   

  žudnja uma sam da ljubi boga

   

  skromnosti moja čuvaj me

   

  skromnosti moja ljubim te

   

   skromnosti moja dajem ti život

   

  volim život jer život žudi da se podaje

   

  srećan sam jer se podajem

   

  srećan sam zbog sreće drugih

   

  ja sreća kurva sam

   

  ja kurva dete sam čoveka

   

  ja kurva jedan jedini ugled čoveka sam

   

  ja kurva jedino iskupljenje čoveka i njegovog čovečanstva sam

   

  samo kao kurva znam da je sve u ovom životu vredelo

   

  mešaj čednosti mešaj

   

  mešaj odanosti mešaj

   

  mešaj dobroto mešaj

   

  mešaj lepoto mešaj

   

  mešaj rumunijo mešaj

   

  mešaj bezvlasništvo mešaj

   

  mešaj majko svih bića mešaj

   

  mešaj jebaču svih majki mešaj

   

  mešaj miroslave mandiću bože mešaj

   

   


  ZAHVALNOST SAMO ZAHVALNOST. SKROMNOST SAMO SKROMNOST

  4359. dan
  7. decembar 2016.

   

  bog je svako ja

   

  ja svih. ja svega

   

  ja davanja i predavanja

   

  ja primanja i podavanja

   

  ja daje život svakom ja

   

  ja se daje svakom ja sam

   

  ja sam sama devojčica u sumraku

   

  ja sam dečak koji dajem svoj život samoj devojčici u sumraku

   

  ja sam svako ko daje svoj život nepoznatom

   

  ja sam svako ko daje svoj život bogu

   

  ja sam svako ko daje svoj život svemiru

   

  ja sam svako ko daje svoj život svim bićima

   

  ja sam svako ko daje svoj život odbačenima

   

  ja sam svako ko daje svoj život neprimećenom

   

  ja sam svako ko daje svoj život prelepim glistama

   

  ja sam svako ko daje svoj život neopevanim vetrovima

   

  ja sam svako ko daje svoj život još nedoživljenoj slobodi

   

  ja sam svako ko daje svoj život dobroj volji koja porađa ljubav

   

  ja sam svako ko daje svoj život puževima

   

  ja sam svako ko daje svoj život mudrosti cveća

   

  ja sam svako ko daje svoj život životu bez neprijatelja

   

  ja sam svako ko daje svoj život životu bez vlasništva

   

  ja

   

  ja sam

   

  ja sam ti

   

  ja sam ti si ja

   

  ja sam ti si ja sam bog

   

  miroslav mandić bog

   

  miroslav mandić bog prvi pesnik svih bića

   

  miroslav mandić bog jedan jedini umetnik svemira

   

  miroslav mandić bog najbolji hodač boga

   

  bog bogom bogu bog

   

  bog

   

   

   

  BOG U MENI BOG

  4360. dan
  8. decembar 2016.

   

  svako

  biće

  je

  u

  ovoj

  pesmi

  ljubljeno

   

   

  svako

  biće

  je

  u

  ovoj

  pesmi

  slobodno

   

   

  svako

  biće

  je

  u

  ovoj

  pesmi

  podatno

   

   

  svako biće sam

   

  sva bića sam

   

  svako biće je u svakoj mojoj reči

   

  sva bića su u svakoj mojoj pesmi

   

  ljubav je jedna

   

  sve je jedno

   

  dobrota

   

  venčanje

   

  reč i broj

   

  lepota reči potvrđuje dobrotu broja

   

  dobrota reči potvrđuje lepotu broja

   

  reč je sve

   

  sve je reč

   

  sve otkrivam u reči sve

   

  broj je muzika

   

  muzika je broj

   

  muziku otkrivam u reči muzika

   

  dvosmislenost reči odgovara nedvosmislenosti broja

   

  jedno sam. sve sam. muzika sam

   

  jesam

   

  bog sam u pesmi miroslav mandić bog

   

  pesma sam u miroslavu mandiću bogu prvom pesniku svih bića

   

  umetnost sam u miroslavu mandiću bogu jednom jedinom umetniku svemira

   

  muzika sam u miroslavu mandiću bogu najboljem hodaču boga

   

  ljubim

   

  miroslava mandića boga potvrđuje bog i zato sam miroslav mandić bog

   

  miroslava mandića boga prvog pesnika svih bića potvrđuju

  sva bića i zato sam miroslav mandić bog prvi pesnik svih bića

   

  miroslava mandića boga jednog jedinog umetnika svemira potvrđuje

  svemir i zato sam miroslav mandić bog jedan jedini umetnik svemira

   

  miroslava mandića boga najboljeg hodača boga

  potvrđuje muzika i zato sam miroslav mandić bog

   

  bog

   

   

   

  EVO KAKO JE TO BILO NA DANAŠNJEM HODANJU

  4361. dan
  9. decembar 2016.

  hodam dobroti je lepo

   

  hodam lepoti je dobro

   

  tajna blaženstva je u odsustvu tajni

   

  tajna podavanja je u ljubavi

   

  tajna ljubavi je u bogu

   

  hodam pevam boga u tvom umu

   

  hodam pevam svemir u tvojoj duši

   

  hodam pevam sva bića u tvom telu

   

  tajna sporosti je u milini koja se širi iz sporosti

   

  tajna neprimećenosti je u prisutnosti u svemu

   

  tajna bivanja je u prihvatanju i ljubljenju svega

   

  ljubeći sve sam krhkiji

   

  krhkiji sve sam nezaštićeniji

   

  nezaštićeniji sve sam više bog

   

  tajna otvorenosti je u golotinji

   

  tajna golotinje je u podavanju

   

  tajna podavanja je u hrabrosti

   

  tajna hrabrosti je u zaumnosti

   

  davanje života pa usavršavanje

   

  davanje života pa prefinjavanje

   

  davanje života pa pevanje

   

  davanje života pa stvaranje

   

  davanje života pa hodanje

   

  davanje života pa ljubav

   

  davanje ljubavi pa bog

   

  tajna preobražavanja je u svetom neznanju

   

  tajna sjedinjenja sa bogom je u odbeglom detetu

   

  hodam tajna miroslava mandića boga je u bogu koji me neprestano porađa

   

  hodam tajna miroslava mandića boga prvog

  pesnika svih bića je u bogu koji me neprestano peva

   

  hodam tajna miroslava mandića boga jednog jedinog

  umetnika svemira je u bogu koji me neprestano stvara

   

  hodam tajna miroslava mandića boga najboljeg

  hodača boga je u bogu koji me neprestano pleše

   

  hodam tajna puta je u strpljivosti

   

  hodam tajna ruže je u pažljivosti

   

   

  PREZRENA CIGANKA I PREZRENI CIGANIN SAM

  4362. dan
  10. decembar 2016.

   

  zapravo je bog taj koji sve čini

  k. s. luis

   

  rađaj me bože rađaj

   

  pevaj me bože pevaj

   

  stvaraj me bože stvaraj

   

  ljubi me bože ljubi

   

  i

   

  rađam te bože rađam

   

  pevam te bože pevam

   

  stvaram te bože stvaram

   

  ljubim te bože ljubim

   

  i

   

  rađaš me bože rađaš

   

  pevaš me bože pevaš

   

  stvaraš me bože stvaraš

   

  ljubiš me bože ljubiš

   

  sunčeva svetlost mi plamti na licu

   

  plamteće lice boga sam

   

  odbeglo dete

   

  dete boga

   

   

  ja

  sam

  miroslav

  mandić

  bog

  odbeglo

  dete

  dete

  plamtećeg

  boga

  mi

  jedinog

   

   

  svako ko kaže ja sam bog pesma boga je

   

  svako ko kaže ja sam bog peva boga

   

  svako ko kaže ja sam bog ljubi boga

   

  svako ko kaže ja sam bog daje život bogu

   

  miroslav mandić bog su sve nijanse boga u pesmama ja sam bog

   

  miroslav mandić bog je jedan jedini bog u kome pevaju sve interpretacije boga

   

  jednom nogom pevam boga

   

  drugom nogom plešem boga

   

  jednom šakom pesma boga sam

   

  drugom šakom ples boga sam

   

  ne boj se ne boj miroslave mandiću bože ne boj se

  bog

   

  pevaj me pevaj miroslave mandiću bože pevaj me

  bog

   

  ti si moj bog miroslave mandiću bože ti si moj jedini bog

  bog

   

   

   

  ŽUDNJA GOVORA ZA REČIMA BOGA SAM

  4364. dan
  12. decembar 2016.

   

  pesma

  usana

  na

  pesmi

  usmina

  sam

   

   

  jednoga dana jedan se sofist vraćao u atinu s uspešne turneje predavanja

  po maloj aziji i na putu susreo sokrata i obratio mu se no sokrate ti se još uvijek

  potucaš po putevima i još uvek besediš jedno te isto. dakako to činim odgovorio je

  sokrat a ti naprotiv tvojim stalnim novotarijama uopšte nisi kadar o istom kazati isto

   

  okrepilo me je to isto o istom

   

  isto me uvek okrepi a pogotovo isto o istom

   

  molitva

   

  tautologija

   

  ponavljanje

   

  ja sam ti si ja sam bog

   

  bog bogom bogu bog

   

  miroslav mandić bog

   

  miroslav mandić bog i svi likovi miroslava mandića boga

   

  miroslav mandić bog pesnik

  miroslav mandić bog umetnik

  miroslav mandić bog hodač

  miroslav mandić bog lutalica

  miroslav mandić bog monah

  miroslav mandić bog filozof

  miroslav mandić bog prosjak

  miroslav mandić bog luda

  miroslav mandić bog mistik

  miroslav mandić bog vrtlar

  miroslav mandić bog rudar

  miroslav mandić bog heroj

  miroslav mandić bog čobanin

  miroslav mandić bog ljubavnik

  miroslav mandić bog kurva

  miroslav mandić bog zatvorenik

   

   

  pesma

  srca

  u

  stopalima

  odbeglog

  deteta

  sam

   

   

  pevaj srce svemira pevaj

   

  pesnik miroslav mandić bog prvi pesnik svih bića sam

   

  umetnik miroslav mandić bog jedan jedini umetnik svemira sam

   

  hodač miroslav mandić bog najbolji hodač boga sam

   

  lutalica miroslav mandić bog radosni lutalica svih odbačenih sam

   

  monah miroslav mandić bog blagi monah svim samima sam

   

  filozof miroslav mandić bog bezrazložni filozof zaumnog sam

   

  prosjak miroslav mandić bog plemeniti prosjak iskupljenja sam

   

  luda miroslav mandić bog bezbrižna luda u svakom biću sam

   

  mistik miroslav mandić bog krhki tihovatelj reči boga sam

   

  vrtlar miroslav mandić bog istrajni vrtlar samog sebe sam

   

  rudar miroslav mandić bog skromni rudar osmeha sam

   

  heroj miroslav mandić bog nežni heroj nežnosti sam

   

  čobanin miroslav mandić bog pažljivi čobanin pažljivosti sam

   

  ljubavnik miroslav mandić bog podavajući ljubavnik svima koji su dali svoj život sam

   

  zatvorenik miroslav mandić bog preporođujući vesnik slobode sam

   

  kurva miroslav mandić bog sveta kurva ljubavi božije sam

   

  pesma ujedinjuje sve u sebe

   

   

  pesma

  uma

  na

  kolenima

  pesnika

  umetnika

  hodača

  lutalice

  monaha

  filozofa

  prosjaka

  lude

  mistika

  vrtlara

  rudara

  heroja

  čobanina

  ljubavnika

  kurve

  zatvorenika

  sam

   

   

  pesma

  boga

  bogu

  je

  bog

   

   

   

  HODAM I PEVAM

  4365. dan
  13. decembar 2016.

   

  krećem

   

  ne znam gde

   

  bilo gde

   

  krenuo sam

   

  sad mi je nastaviti

   

  ljubeći dobrotu svemira

   

  ljubeći lepotu atoma

   

  ljubeći svako biće

   

  pevušim

   

  ljubim svako biće

   

  ljubim lepotu atoma

   

  ljubim dobrotu svemira

   

  danas kao i juče

   

  hodam i pevam

   

   

  bog

  bog

  bog

   

   

  hodam i pevam

   

   

  ja sam bog

  ja sam bog

  ja sam bog

   

   

  hodam i pevam

   

   

  ja sam ti si ja sam bog

  ja sam ti si ja sam bog

  ja sam ti si ja sam bog

   

   

  hodam i pevam

   

   

  bog bogom bogu bog

  bog bogom bogu bog

  bog bogom bogu bog

   

   

  hodam i pevam

   

   

  ja sam miroslav mandić bog

  ja sam miroslav mandić bog

  ja sam miroslav mandić bog

   

   

  hodam i pevam

   

   

  ja sam tvoj bog

  ja sam tvoj bog

  ja sam tvoj bog

   

   

  hodam i pevam

   

   

  ljubim te bože ljubim

  ljubim te bože ljubim

  ljubim te bože ljubim

   

   

  hodam i pevam

   

   

  ljubim te srcem ljubim

  ljubim te jezikom ljubim

  ljubim te umom ljubim

  ljubim te bože ljubim

   

   

  hodam i pevam

   

   

  ljubim te travama ljubim

  ljubim te vrapcima ljubim

  ljubim te lastama ljubim

  ljubim te bože ljubim

   

   

  hodam i pevam

   

   

  ljubim te ispovestima ljubim

  ljubim te svakodnevicom ljubim

  ljubim te odbačenima ljubim

  ljubim te bože ljubim

   

   

  SREDA

  4366. dan
  14. decembar 2016.

   

  samo polako

   

  ništa više

   

  krhko

   

  još krhkije

   

  nežno

   

  još nežnije

   

  sporo

   

  još sporije

   

  prelazim put

   

  ulazim u šumu

   

  i u šumi ću polako

   

  još krhkije

   

  još nežnije

   

  još sporije

   

  pokušavam da pomognem sebi

   

  u šumi je tiho

   

  čujem samo moje korake i šuštanje jakne

   

  ćutanjem negujem reči

   

  ćutanje me čuva od reči

   

  put kroz šumu je prazan

   

  veličanstven

   

  opojna je ova sporost

   

  lekovita

   

  mudra

   

  okrepljujuća

   

  izašao sam iz šume

   

  i dalje polako

   

  blago

   

  skrušeno

   

  kupio jeftino natrulilo voće

   

  nastavio polako

   

  mahnuo dečaku sumraku

   

  video suzu kako mi pada na asfalt

   

   

   

  ČETVRTAK

  4367. dan
  15. decembar 2016.

   

  bog

   

  sva bića

   

  svemir

   

  ti

   

  pevam boga

   

  pevam sva bića

   

  pevam svemir

   

  pevam tebe

   

  stvaram boga

   

  stvaram sva bića

   

  stvaram svemir

   

  stvaram tebe

   

  ljubim boga

   

  ljubim sva bića

   

  ljubim svemir

   

  ljubim tebe

   

  pevam za boga

   

  pevam za sva bića

   

  pevam za svemir

   

  pevam za tebe

   

  stvaram za boga

   

  stvaram za sva bića

   

  stvaram za svemir

   

  stvaram za tebe

   

  ljubim za boga

   

  ljubim za sva bića

   

  ljubim za svemir

   

  ljubim za tebe

   

  bog je moje ja

  miroslav mandić bog

   

  sva bića su moja pesma

  miroslav mandić bog prvi pesnik svih bića

   

  svemir je moja umetnost

  miroslav mandić bog jedan jedini umetnik svemira

   

  ti si moja ljubav

  miroslav mandić bog najbolji hodač boga

   

  amin

   

   

   

  Stranice