Bog Miroslav Mandić Bog

pesma
pesma jednog imena
ime čoveka
ime boga
ime pesme
pevao sam je
od 6. januara 2005. do 24. jula 2017.
pevao sam je svakog dana osim nedeljom
33 pesme u danu
zovem ih blaženstva
198 blaženstava nedeljno
129600 blaženstava za dvanaest i po godina
129600 (360×360) blaženstava su formirala knjigu loptu
svemir
svemir pesme
svaki dan je obeležen brojem dana i datumom pevanja
prve tri knjige su odštampane
četvrta i peta knjiga su mi u kompjuteru
osam poslednjih knjiga je na sajtu
nadam se da će uskoro biti sve zajedno na sajtu

  Ti
  si

  404398

  pupoljak

  PESMA MIROSLAV MANDIĆ BOG

  4577. dan
  13. jul 2017.

   

  pesnik i pesma

   

  jedno ime jedna ljubav jedan bog

   

  pesnik daje život za svoju pesmu

   

  pesma daje život za svog pesnika

   

  pesnik i pesma daju sebe jedno drugome

   

  pesnik i pesma kao jedno se podaju bogu

   

  to je pesma miroslav mandić bog

   

  pesma miroslav mandić bog je prvo blaženstvo pesme miroslav mandić bog

  počinjem

  da

  pišem

  knjigu

  koja

  se

  već

  piše

  sama

  tako

  je

  maleno

  to

  iz

  čega

  krećem

  neuhvatljivo

  nevidljivo

  nečujno

  ništa

  koje

  rađa

  sve

   

   

  napisao sam ga odmah čim mi se otkrilo da sam već krenuo

   

  pesma miroslav mandić bog je najodmajskije odmah koje mi se dogodilo

   

  postojalo je desetak minuta pre nego što sam i znao da postoji

   

  evo kratke istorije mojih odmah

   

  odmah sam se prvi put poljubio

   

  odmah sam rekao miroslav mandić jebe svima mater

   

  odmah sam napravio prvu fotografiju jednog čoveka

   

  odmah sam kupio crvenu svesku i počeo da se

  pišem u njoj i to traje već četrdeset i šest godina

   

  odmah sam na jednom papiruću u zatvoru napisao

  ne. ne verujem da se ova rečenica ne čuje i to će

  trinaest godina kasnije postati naslov moje knjige

   

  odmah sam podigao ruku u zatvoru i od

  podignute ruke u zatvorunačinio veliko umetničko delo

   

  odmah sam se odlučio krenuću u nebo kad

  sam ugledao nebo posle izlaska iz zatvora

   

  odmah sam posle jedne ogromne krize u noći između

  14. i 15. oktobra 1980. odlučio ponovo ću se baviti umetnošću

   

  odmahsam odlučio hodaću

   

  odmahsam odlučio napisaću ću knjigu za jednu noć

   

  odmahsam odlučio hodaću deset godina

   

  odmahsam otišao u anonimnu umetnost

   

  odmahsam kao jedinac stavio minđušu u uho

   

  odmah sam počeo da pevam pesmu miroslav mandić bog

   

  odmahsam promenio ime miroslav mandić u ime miroslav mandić bog

   

  pesma miroslav mandić bog je pesma pevana energijom odmah

   

  pesmu miroslav mandić bog je nabolje i čitati odmah svaki dan dvanaestipo

  godina. čitati sa odlukom da promeniš svoj život. kreneš hrabro sebi. bogu

   

  pesma miroslav mandić bog je najteža stvar koju sam uradio u životu

   

  ružom lutanja sam se otisnuo u svemir

   

   pesmom miroslav mandić bog sam postao svemir

   

   

  svemir

  sva

  bića

  bog

  i

  to

  je

  pesma

  miroslav

  mandić

  bog

   

   

   

  PESMA MIROSLAV MANDIĆ BOG

  4578. dan
  14. jul 2017.

   

  bog sam a kad poverujem sebi da sam bog onda sam boginja

  danas je poslednje fotografisanje lica jednog čoveka u pesmi miroslav mandić bog

  petsto pedeset treća fotografija od 14. jula 1971. do 14. jula 2017.

   

  za vreme pevanja miroslava mandića boga od 6. januara 2005

  do danas desilo se mnogo toga a ovo su neke od važnijih stvari

   

  16. februar 2005. događa se ništa i to je događaj boga

  21. april 2005. jesam je postao junak miroslava mandića

  23. april 2005. božanski doživljaj orgazam miroslava mandića je bog

  3. maj 2005. prvi put sam razgovarao sa lastama

  12. maj 2005. ovo je simbolički početak novog beskućništva

  24. maj 2005. podigao sam ustanak protiv čoveka

  4. juni 2005. otvorio umetnost jednog jedinog umetnika

  22. septembar 2005. promena u pisanju kompjuterom promena ka poeziji

   

  1. januar 2006. nacrtao prvu plavu ružu

  13. juni 2006. čitao u zatvoru u sremskoj mitrovici posle 33 godine

  18. avgust 2006. prvo blaženstva pa sve ostalo

  14. novembar 2006. moja kuća miroslavmandic@gmail.com

  2. decembar 2006. početak rada na internetu

   

  1. januar 2007. početak na mostu u predvečerje

  7. avgust 2007. prvi put se bogu obratio kao detetu

  28. avgust 2007. u podne je počeo moj život i rad u virtuelnom svetu

   

  3. decembar 2008. ideja o drugom obilasku planete

  24. decembar 2008. razmišljam o hodanju svemirom

   

  4. januar 2009. umetnost svakoga dana je pupoljak božiji

  17. februar 2009. počeo da pišem kratku autobiografiju za sajt

  23. februar 2009. neću više štampati knjige miroslav mandić. oslobođenje. novi početak

  2. april 2009. u svakom trenutku svuda i svemu večna umetnost

  30. septembar 2009. miroslav mandić jebe svima mater se posle

  trideset osam godina preobrazilo u miroslav mandić jeste svima mater

   

  1. januar 2010. prvi korak pupoljka hodanja

  proleće 2010. dve slike sa 86400 tačaka. 86400 trenutaka

  umetnosti svakog dana u 86400 sekundi u svakom danu

   

  17. februar 2011. čudesan doživljaj zagrlio boga i osetio njegovo prisustvo

  21. mart 2011. ja sam ti si ja sam bog. četvrti deo tridesetogodišnje knjige

   

  20. mart 2012. prva pesma ja sam bog. pisaću ih po jednu svaki dana do kraja života

   

  9. maj 2013. operacija je počela oko 01.30 h i trajala je

  oko četiri sata. probudio sam se oko 10h. milina praživota

  16. decembar 2013. početak pisanja testamenta

   

  10. mart 2014.

  mala

  pesma

  veliko

  delo

  30. mart 2014. počeo da pišem pesme dame

  16. oktobar 2014. konjski osmeh iscelenja

   

  15. novembar 2015. danas u 13:00 h sam prvi put napisao miroslav mandić ruža boga

  19. novembar 2015. trideset tri godine čitanja mojih knjiga svaki dan

  28. novembar 2015. sve moje reči. misli. osećanja. ideje sam prijavio svemirskom umu

  26. decembar 2015. samo sedim u bogu i bog sam

   

  12. februar 2016. od danas se zovem miroslav mandić bog

   

  najvažnije za pesmu miroslav mandić bog je

   

  početak

   

  ritam 33

   

  lopta u celini od 129600 blaženstava

   

  poezija

   

  samoća

   

  sva bića

   

  ja sam bog

   

  ja sam ti si ja sam bog

   

  bog bogom bogu bog

   

  iscelenja

   

  preobraženja

   

  oboženja

   

  prvi pesnik svakog bića i poslednji pesnik svih bića

   

  jedan jedini umetnik svemira i svaki umetnik bića

   

  najbolji hodač boga i najgori hodač boga

   

  miroslav mandić bog

   

  jednom rečju

   

  bog

   

   

   

  PESMA MIROSLAV MANDIĆ BOG

  4579. dan
  15. jul 2017.

   

  blaženstva su cvrkuti bivanja

   

  blaženstva su orgazmi pevanja

   

  centar miroslav mandić bog iz koga sve peva svemu

   

  pesma miroslav mandić bog je neprestano kruženje reči oko boga reči

   

  lopta

  klupko

  360 puta 360

  129600 blaženstava

   

  pesma miroslav mandić bog slavi boga i slava boga je

   

  pesma miroslav mandić bog je dom svih bića

   

  pesma miroslav mandić bog su dobrota i lepota koje pevaju i ljube kao jedno

   

  pesma miroslav mandić bog je pesma nenasilja i pesma bez neprijatelja

   

  pesma miroslav mandić bog je razoružanje. pesma miroslav mandić bog je razoruđanje

   

  pesma miroslav mandić bog iskupljuje grehove majki i otaca jer

  grehovi majki i otaca sprečavaju preobražavanje čoveka u boga

  u ljudima postoji genetska zavera ćutanja o gresima majki i otaca i zato nema razvoja čoveka

   

  pesma miroslav mandić bog je pesma lagana. ravničarska. svakodnevna

  priča o svakodnevici. priča o živom životu koji se preobražava u ljubav

   

  pesma miroslav mandić bog je bajka o neprestanom preobražavanju

  bajka o čudu običnog. bajka o živoj ljubavi koja se preobražava u boga

   

  pesma miroslav mandić bog je pesma svake reči

  pesma o živom bogu koji peva ja sam miroslav mandić bog

   

  pesma miroslav mandić bog je pesma zato što su sve moje knjige pesma. zato

  što su svi moji radovi pesma. zato što su sve moje odluke pesma. zato što su sva moja

  hodanja pesma. zato što su sva moja ljubljenja pesma. zato što je moja krv pesma

   

  pesma miroslav mandić bog je pesma zato što je pevam iz

  prvog bića. iz ne-moći. uprkos svemu. iz nepodrazumevajućeg

   

  pesma miroslav mandić bog je pesma zato što je pesma žudela da je

  preporodim kao što sam to uradio i sa knjigom ja sam ti je on i hodanjima za poeziju

   

  pesma miroslav mandić bog je pevajući um. otkrovenje da je svaka reč pesma

   

  kad kamen prepozna boga u sebi i oseti da je i on bog

  kad trava prepozna boga u sebi i oseti da je i ona bog

  kad vrabac prepozna boga u sebi i oseti da je i on bog

   

  kad miroslav mandić prepozna da je u njemu bog i da je on

  miroslav mandić bog i da je njegova pesma miroslav mandić bog

   

  miroslav mandić bog i pesma miroslav mandić bog

  znači da sve što pevam potiče od boga i da je bog

  da sve što stvaram potiče od boga i da je bog

  da sve što hodam potiče od boga i da je bog

   

  pevajući stvarajući i hodajući svaki dan otvorio mi se svemir i svet svih bića

   

  pesma miroslav mandić bog je sve ono što je moje pevanje stvaranje hodanje bivanje

  i ljubljenje. postupnost. prefinjavanje. samospoznavanje. preobražavanje. oboženje

   

  pesma miroslav mandić bog može biti odštampana onako kako sam je pisao

  dvanaestipogodina gde se vide sve promene u pisanju ili je odštampati celu onako

  kako je pevam na kraju. bez velikih slova i bez ikakvih znakova interpunkcije osim tačke

   

  pesmu miroslav mandić bog sam uvek video kako

  se na sedam velikih ekrana neprekidno kreće u raznim

  ritmovima na praznim putevima sve mira i svemira ljubavi  

   

  bilo bi divno kada bi neko snimio kako čitam pesmu miroslav mandić bog 

   

  mogao bih se celog života baviti pesmom miroslav mandić bog ali mislim

  da je bolje da posle 24. jula pevam stvaram hodam i ljubim nešto novo

   

  kao što sam pesmu miroslav mandić bog pevao svaki dan dvanaestipo godina

  ona bi najbolje bila čitana kad bi se čitala i primala dvanaestipo godina svaki dan

   

  da bi se desilo čitanje pesme miroslav mandić bog dvanaestipo

  godina svaki dan dobro bi bilo čitati svakog dana sve ono što sam

  pisao i pevao svakog dana pre pesme miroslav mandić bog

   

  početi

  sonetnim vencem čvor dvesto deset dana

  sonetnim vencem ja sam asfalt i trava dvesto deset dana

  knjigom ja sam ti je on jedna godina

  knjigom waršava jedan dan čitanja za jednu noć pevanja

  knjigom hodanje za poeziju dvadeset dana

  knjigom dete dečak osamnaest dana

  knjigom nevini put osamnaest dana

  knjigom kaja jedna godina

  knjigom ruža lutanja deset godina

  knjigom sva sela sto dana

  knjigom milomir jedna godina

  knjigom miroslav mandić bog dvanaest i po godina

  knjigom ja sam ti si ja sam bog jedna godina

  pesmama ja sam bog pet godina i četiri meseca do sada

   

  preko trideset tri godina čitanja i primanja svakog dana pesme

  koja je pevana i predavana svakog dana preko trideset tri godine

   

  pesma miroslav mandić bog i sve ono što sam pevao svakoga

  dana ti može biti verni drug svakog dana preko trideset tri godine

   

  pesma miroslav mandić bog i sve ono što sam pevao svakoga danati može

  biti izvor zdravlja ljubavi i samobivanja svakog dana preko trideset tri godine

  tek mi se sada peva pesma miroslav mandić bog

   

   

   

  PEVA BOG

  4581. dan
  17. jul 2017.

   

  peva bog sve se ućutalo u bogu

   

  peva bog

   

  peva miroslav mandić bog

   

  bog je

   

  bog peva sve je bog

   

  bog je stanje ljubavi

   

  bog peva svako je bog

   

  miroslav mandić bog je bog peva bog

   

  plavi se nebo peva bog

   

  zeleni se trava peva bog

   

  devojčica grli dečaka peva bog

   

  dečak ljubi devojčicu peva bog

   

  ljubim te ljubim peva bog

   

  hoću mogu. hoću hoću peva bog

   

  miroslav mandić bog prvi pesnik svakog bića i

  poslednji pesnik svi bića je moj pesnik peva bog

   

  miroslav mandić bog jedan jedini umetnik

  svemira i svaki umetnik bića je moj umetnik peva bog

   

  miroslav mandić bog najbolji hodač boga i

  najgori hodač boga je moj hodač peva bog

   

  bog peva peva reč

   

  bog peva pesma sam boga

   

  miroslav mandić bog je moja lutalica peva bog

  miroslav mandić bog je moj filozof peva bog

  miroslav mandić bog je moj monah peva bog

  miroslav mandić bog je moj prosjak peva bog

  miroslav mandić bog je moja luda peva bog

  miroslav mandić bog je moj mistik peva bog

  miroslav mandić bog je moj vrtlar peva bog

  miroslav mandić bog je moj čobanin peva bog

  miroslav mandić bog je moj rudar peva bog

  miroslav mandić bog je moj heroj peva bog

  miroslav mandić bog je moj ljubavnik peva bog

  miroslav mandić bog je moja kurva peva bog

  miroslav mandić bog je moj zatvorenik peva bog

  miroslav mandić bog je moje dobro dete peva bog

  miroslav mandić bog je moje odbeglo dete peva bog

  miroslav mandić bog je moja dečavojčica peva bog

  miroslav mandić bog je moja boginja peva bog

  miroslav mandić bog je moj pacifista peva bog

   

  bog peva peva ja

   

  ja peva boga

   

  ja peva ja sam

   

  ja bog pevam ja sam svako je ja sam

   

  ja bog pevam boga svako je ja

   

  ja bog pevam život svako je život

   

  ja bog pevam svemir svako je svemir

   

  ja bog pevam biće svako je biće

   

  ja bog pevam sva bića svako je sva bića

   

  ja bog pevam ljubav svako je boginja boga

   

  ne znam trenutak kada sam u sebi osetio boga ali kako sam

  sazrevao osećao sam ga sve više i više pogotovo u samoćama. sa

  godinama bog je sve više živeo u meni i obuzimao me sve dok nisam nestao u bogu

   

  bog čuva boga

   

  ljubim te bože ljubim ti si voljeno dete moje

   

   

   

   

  NOVI KOMPJUTER

  4582. dan
  18. jul 2017.

   

  zoltan mi je rekao da je vreme je za novi ajmekjer ovaj iz 2009. radi sve sporije

   

  nadam se da će mi neko pomoći i da ću uskoro raditi sa novim ajmekom

   

  dvanaest godina je kako radim sa kompjuterom

   

  hvala sunu mandiću na poklonjenom laptopu koga zovem crvendać

   

   hvala veri varadi za ajmek koga zovem pup

   

  u avgustu će biti deset godina od sajta miroslav mandic.name

   

  hvala zoltanu varadiju koji mi je programirao sajt

  miroslavmandic.name deset godina ga održavao i plaćao

  domen za njega a pre svega mu hvala jer sam uz njegovo znanje

  saznao za adu bajron i alana turinga i doživeo kompjuter kao najbolju alatku boga

   

  kompjuter je za mene čudo reči slike muzike znanja i seksa

   

  voleo bih da napravim novi sajt ali nemam novca da platim programera

  zoltan bi mi i dalje radio na sajtu sa oduševljenjem rekao je ali nije više u mogućnosti

   

  kao i kod čuvanja pupoljka. stanarine. hranarine. zdravstvenih troškova

  i novi kompjuter i novi sajt zavise od besplatnog rada i novca dobrih ljudi

   

  besplatnost je srce svega

   

  neposedovanje um u svemu

   

  dugi prazni putevi

   

  nedogled koji uživa u sebi

   

  novi sajt bi trebao da bude i početak muzeja miroslava mandića boga

   

  početak života ljubavi radosti dobrote lepote istine slobode boga u svakom biću

   

  muzej boga u kome je svako bog jer svako i jeste jedan jedini bog

   

  kako će biti ne znam niti je moje da znam

   

  meni je samo da budem bog

   

  običan bog

   

  kao što je bog oduvek i bio

   

  neprimećen odbačen

   

  krhak

   

  pahuljica

   

  ništa nije važno nego samo da je bogu milo

   

  bezbrižno i bezrazložno

   

   

  i zato na ovom mestu u pesmi

  miroslav mandić bog ja miroslav mandić bog

  prvi pesnik svakog bića i poslednji pesnik svih bića

  jedan jedini umetnik svemira i svaki umetnik bića

  najbolji hodač boga i najgori hodač boga

  sa ličnom kartom

  adresa u tvom srcu

  narod život

  država svemir

  bračno stanje muž svim bićima

  deca sva bića

  religija bog

  članstvo sam za sve

  svojstvo dete božije

  profesija pesnik umetnik hodač

  molim

  pomozi mi da pronađem

  nekog kome bih poklonio pupoljak

  moje ukupno materijalno nematerijalno i duhovno delo

  da se taj neko posveti pupoljku i da mu da svoj život da bi

  mogao svakodnevno pupoljak darivati bogu i svim bićima

   

   

  želeo bih da pupoljak poklonim nekome ko prepoznaje da

  pupoljak jeste svim bićima ono što sva bića od pupoljka i očekuju

   

  najviše što imam da nekom dam to je da ga inspirišem da mi da svoj život

   

  nadam se da barem jedna osoba oseća da vredi dati svoj život pupoljku. ako samo

  jedna osoba oseća da vredi dati svoj život pupoljku onda će to jednom osećati i svi

  ako to niko ne oseća onda je pupoljak samo obaveza i problem drugima u tom slučaju bih želeo da pupoljak nestane

   

  na putu sam

   

  srećan sam jer na putu uvek susretnem sreću. ja sam tvoja sreća kaže mi sreća na putu

   

  današnjim blaženstvima i današnjim hodanjem na putu hodam ka novom kompjuteru

   

   

   

  HIMNA IMENA

  4583. dan
  19. jul 2017.

   

  uvek sam voleo da spominjem druge

   

  drugi su me vodili

   

  prefinjavali

   

  inspirisali

   

  najviše volim same hrabre radikalne

   

  one koji daju svoj život

   

  divio sam se drugima

   

  njihova imena su kosmogonija mog bivanja

   

  himna imena

   

  nadam se da ničije ime nisam zloupotrebio

  slede imena koja sam spomenuo u trinaestoj knjizi miroslav mandić bog

   

  david. džulijan asanž. agneš martin. gertruda stejn

  hedwig stavianicek. džordžija o’kif. milomir mandić

  kaja mandić. željko radić. laura pergolizi. đorđe lukić

  nataša đukić. jan palah. ulrike majnhof. lao ce. ludvig

  vitgenštajn.đovani anselmo. džon kejdž. gandi. štirner

  van gog. bili holidej. majka božija. filip. robert valzer

   

  prešern. helderlin.nikolaj fjodorov. erik sati. fernando

  pesoa.velimir hlebnjikov. simon vejl.ćira aćanski. tetka

  nada. slobodan tišma.slavko bogdanović. mirjana lukić

  aleksandar tišma. nhandan chirco. miloš. marko paunović

  ivana đokić saunderson. marijana mandić. sun mandić

  violeta jovanović. petar miloradović. dušan crkvenjakov

   

  entoni flu. sokrat. anri bergson. vilijam karlos vilijams

  fridrih niče. majstor ekhart. ed rajnhard. vesna pešić

  vilijam blejk. endi vorhol. slavica pervić. verner hercog

  suzan zontag. platon. david ristić. meher baba. sebastijan

  salgado. vladimir macura. lazar stojanović. karen armstrong

  šana. nil donad velš. milenko bodirogić. tibika varadi. isus hrist

   

  gudrun eslin. andreas bader. zaratustra. ljubica kosovac

  aristotel. albert ajnštajn. mišel fuko. oljenka jovin. natali vud

  voren biti. fej danavej. džin siberg. žana moro. stefan odran

  džozef košut. martin luter king. ksenija buštrević. henk vilijams

  fec domino. lajtin hopkins. čak beri. elvis prisli. mišel de sert

  bitlsi. džoni keš. roling stounsi. todor veselinović toškara

  ejmi vajnhaus. beara. pele. tereza od avila. novalis

  metrlink. starac tadej. devojčica nada

   

  dušan mišić. božidar mandić. bora dragaš

  mirko radojičić. goran trbuljak. nebojša popov

  judita šalgo. želimir žilnik. bogdanka i dejan poznanović

  branislav štrboja. vujica rešin tucić. marko pogačnik. ješa

  denegri. tom gotovac. branko vučićević. tibor varadi. ljuba

  gligorijević. david albahari. raša livada. vladeta jerotić

   

  drena. nena despotov. dara. goranka matić. vera vasilić

  mirjana d. stefanović. ljilja krtinić. duška jović. goca klajić

  dora. zorica. branka marković. buba popović. daca. lučka

  draga. zoja. branka. vesna bernardić. nataša abramović

  jadranka mihić. vesna milović. sanja. dinka pinjon. verica

  rupar. jelena bošković. rajka sredojević. sanja savić. dada

  felja. dragana varadinac. zorica kovačić. mina novčić. zora

  ivanov. vojislav dudić. marija čukljek. sava moljac

  nina vranešević. laza crkvenjakov. dara zličić

   

  stevo dragaš. sloba dragaš. ista mandić

  rada čupić. vera varadi. nada petronijević čović

  siniša tucić. aja mandić. dolores čaće. paja blašković

  žarko radaković. slavko milekić. ivana baturan. nenad baturan

  tanja marković. srđan valjarević. agnješka berger. duška đorđević

  zoltan varadi. remek hanaj. nenad jovanović. dragana erdevički

  marta kielčevska. nenad kesić. agneš rajačič. valerija lacko

   

  gaga udovičić. dajana jovanović. doroteja stanković. vera midić

  saša eremić. srećko stanković. miško mandić. boris kovač. minja

  janković. slobodan beštić. kaja ćirilović. dejan dejanović. arti sombati

  ivana jovanović. branko popović. dušan belić. branka zgonjanin. biljana

  rončević. peđa šiđanin. deneš i heni. ana đorđević. silvija lorenco. žuža

  varadi. rore popović. ivana živković. nenad racković. aleksandra mirimanov

   

  jelena bešir. jelena holcer. olivera todorović. viktorija radič

  dagmar moser. duško pejin. lidija andonov. oto horvat. laslo

  blašković. bezimeni koji mi je namignuo u francuskim šumama

  dete isak. david. hermes trismegistos. pitagora. buda. parmenid

  heraklit. empedokle. diogen. bogorodica. apostol jovan. plotin

  tertulijan. sveti antonije. mani. atanasije aleksandrijski

  jovan lestvičnik. hatidža. li po. rabija

   

  franja asiški. dželaludin rumi. grigorije palama. fransoa vijon

  tomas kempinski. anonimus oblaka neznanja. braća limburg

  nikola kuzanski. sandro botičeli. etijen de la boetie. montenj

  isak luria. jakob beme. paskal. angelus silesijus. macuo

  bašo. tomazo albinoni. antonio vivdaldi. baal šem tov

  georg fridrih hendl. johan sebastijan bah

  žan žak ruso. lorens stern. mocart

   

  serafim sarovski. hokusai. vilijam vordsvord. ludvig betoven

  joakim vujić. kaspar david fridrih. beau brummell. poglavica sijetla

  lord bajron. šopenhauer. emerson. đorđe marković koder. prudon

  žerar de nerval. edgar alan po. nikolaj gogolj. seren kjerkegor. tolstoj

  rihard vagner. ada bajron. karl marks. volt vitmen. gotfried keler

  dostojevski. dante gabriel roseti. emili dikinson. ramakrišna

  anonimus traženja jednog bogotražitelja. klod mone

  laza kostić. dejvid henri toro. petar kropotkin

   

  lotreamon. oskar vajld. artur rembo. vasilije rozanov. nikola tesla

  konstantin ciolkovski. čehov. gustav maler. alfred nort vajhhed

  rudolf štajner. vojislav ilić. blek elk.gurđijev. starac siluan. gandi

  ema goldman. matis. roza luksemburg. aleksandar skrjabin. rilke

  pit mondrian. šri aurobindo. bertrand rasel. džon kuper pouis

  alisa b. toklas. berđajev. jung. džek london. isidora sekulić

  herman hese. stevan luković. kazimir maljevič

  stiven volas. paul kle. oto vajninger

   

  džems džojs. igor stravinski. franc kafka

  halil džubran. gaston bašlar. vitkijevič. ezra paund

  žan arp. georg trakl. mark šagal. marsel dišan. blez

  sandrar. čarli čaplin. martin hajdeger. mikhail naima

  nadežda mandeljštam. vaclav nježinski. valter benjamin

  marina cvetajeva. tin ujević. henri miler. bruno šulc

   

  ernst jinger. krišnamurti. bakminster fuler. ilija bosilj

  big bil brunzi. džon hart misisipi. miloš crnjanski. karl zelig

  ferdinand selin. gavrilo princip. čarls reznikof. oldos haksli

  žak vaše. ljubomir micić. sava šumanović. antonen arto

  bela hamvaš. vilhelm rajh. bertold breht. ešer. henri markuze

  branko v. poljanski. borhes. luis bunjuel. erih from. luj armstrong

   

  rober breson. verner hajzenberg. leni rifenštal. isak biševis singer

  sreten marić. džordž orvel. mark rotko. hans hartung. edvard kocbek

  koleman houkins. barnet njuman. žan vigo. žan pol sartr. jan gebser

  artur kestler. greta garbo. daniel harms. jovan tucakov. samjuel beket

  emanuel levinas. starac porfirije. danijel andrejev. hodočasnica mira

   

  čezare paveze. ben vebster. konstantin nojka. lester jang

  majka tereza. faludi đerđ. žan žene. emil sioran. maršal makluan

  alan tjuring. džekson polok. vudi gatri. roza parks. alber kami

  sergej dimitrijevič matvejev. vilijam barouz. margaret diras

  antonije blum. alan lomaks. sister rozeta tarp. orson vels

  čedomir veljačić. rolan bart. din martin. džoni li huker

   

  telonijus monk. dejvid bom. andre bazen. paul celan

  nelson mendela. čarls bukovski. čarli parker. mangelos

  sofija šol. džek keruak. čarls mingus. vasko popa. rajko mitić

  duško radović. džonas mekas. sergej paradžanov. li marvin

  marlon brando. julije knifer. enriko josif. šarl aznavur. frederik

  ešton. ivo malec. janika balaš. don huan. vera horvat

  pintarić. majls dejvis. alen ginzberg. džon koltrejn

   

  heri din stenton. dušan stojanović. ivan foht. če gevara

  ronald leing. rinus mihels. iv klajn. donald džad. himzo polovina

  sol levit. radoslav putar. džon kasavetis. mišel serez. klod šabrol

  godar. taras kermnauer. imanuel volerstin. gi de bor. tomas

  bernhard. antonio de melo. đorđe marjanović. roman opalka

  fransoa trifo. anica zubović. andrej tarkovski. karl perkins

   

  leonid šejka. abebe bikila. patsi klajn. dušan makavejev. vojislav

  jakić. on kavara. joko ono. žan pol belmondo. piero manzoni. jerži

  grotovski. danijel dragojević. branko miljković. aleksandar ristović

  leonard koen. mihajlo mihajlov. danilo kiš. kristo. ilija šoškić

  džeri li luis. la monti jang. valter de maria. alen delon

  ljuba gligorijević. šaban bajramović. skot pek

   

  andre vilijams. ebi hofman. srđa popović. ted nelson. milovan

  danojlić. edvard stahura. dragoslav šekularac. bobi čarlton. rajmon

  karver. džeri rabin. arsen dedić. venedikt jerofejev. toma zdravković

  fritjof kapra. harvi kajtel. stefan pešić. miroslav cerar. rolf diter brinkman

  vilma rudolf. lori peper. džon lenon. božidarka frajt. joška skoblar

  bob dilan. tomaž šalamun. biljana tomić. cesarija evora

  zvonko bogdan. kasijus klej

   

  džon hamond. džimi hendriks. peter handke. neša

  paripović. bas jan ader. dženis džoplin. bobi fišer. mik

  džeger.robert kramp. džim morison. ginter necer. brenda li

  mršavi zatvorenik u zatvoru u sremskoj mitrovici. ričard long

  vim venders. dragan džajić. katalin kešeri. hamiš fulton

  robert malpertof. pati smit. zvonko maković. johan krojf

   

  vojislav stojanović. jovan aćimović. brian haw. ken vilber

  lazarov miodrag pashu. tom vejc. vojislav despotov. tičen ksi

  vlado martek. marko brecelj. džo stramer. džon luri. džim džarmuš

  džoni štulić. miloje radaković. stiv džobs. vladica milosavljević

  vlasta delimar. džoni roten. endi golsvorti. pol veler. čovek tenk

   

  majkl džordan. branislav babić kebra. saša stojanović

  brus li kralj kanalizacije. monika seleš. džulija baterflaj hil

  madlene peroks. mat harding. natali kohen vaksberg. iguman

   amvrosije i vučica alfa. kim kardašijan. edvard snouden. muhamed

  buazizi. magibon. vrabac huligan. husein bolt. novak đoković. mesi

  nadežda tolokonjikova. čelzi mening. kiti dejzi i luis. ajlan kurdi

  erne nemeček. pavle korčagin. larigen. anonimni umetnik

   

   

  ŠTA POSLE 24. JULA 2017.

  4584. dan
  20. jul 2017.

   

  posle 24. jula 2017. se zaokružuje i završava period od dvadeset osam godina

  mog života. od četrdesete do šezdeset osme. od 1989. godine do 2017. godine

   

  sve je počelo u oktobru 1989. sa odlukom da ću deset godina hodati

  to je postala ruža lutanja. kada sam ružu lutanja završio u novembru

  2001. odlučio sam da ću je tri godine promovisati. na kraju tog vremena

  voljom boga 6. januara 2005. započeo sam pesmu miroslav mandić bog

   

  bila su to dva duga puta

   

  put ruže lutanja i pesma miroslav mandić bog

   

  put zemaljskog i pesma božanskog

   

  spoljašnjeg i unutrašnjeg

   

  ruža lutanja je put boga

   

  miroslav mandić bog je ruža boga

   

  uspeh boga

   

  zahvalnost samo zahvalnost

   

  šta sad posle dvadeset osam godina

   

  najvažnije stvari posle 24. jula 2017. su

   

  bog

   

  miroslav mandić bog

   

  miroslav mandić bog prvi pesnik svakog bića i poslednji pesnik svih bića

  sve ono što može da učini samo jedan čovek

   

  miroslav mandić bog jedan jedini umetnik svemira i svaki umetnik bića

  sve ono što može samo svako

   

  miroslav mandić bog najbolji hodač boga i najgori hodač boga

  sve ono što se može bilo kako

   

  86400

   

  novi početak

   

  pupoljak

   

  boginja

   

  srodna duša

   

  svako biće

   

  sva bića

   

  svemir

   

  muzej miroslava mandića boga

   

  sajt miroslavmandic.name

   

  iscelenje

   

  iskupljenje

   

  preda mnom su još dve i po godine pupoljka hodanja drugog obilaska planete

   

  važno je da do kraja života živim i radim od novca ljubavi za koji se nadam

  da ću ga dobijati od dobrih ljudi jer moja umetnost jeste i umetnost novca

   

  bog. seks. novac. tri najveća tabua

  čednost. odanost. čestitost. miroslav mandić bog umetnost

   

  želim da moj život u bogu i za boga u starosti bude još hrabriji

  posvećen kao i do sada pesmi umetnosti i hodanju. ljubavi i slobodi za

  sva bića. posvećen razoružanju i razoruđanju. besplatnosti i neposedovanju

  iako ima mnogo posla oko mojih knjiga materijalne nematerijalne i duhovne umetnosti najvažnije

  je da sve što pevam stvaram hodam jesam i ljubim bude bogu tebi i svim bićima milo

   

   

   

  DRAGI ČOVEČE

  4585. dan
  21. jul 2017.

   

  bol preobražena u radost sam

   

  radost u ljubav. ljubav u boga

   

  život. ljubav. radost. dobrota. lepota. istina. sloboda. bog

   

  nema života bez ljubavi

   

  nema ljubavi bez radosti

   

  nema radosti bez dobrote

   

  nema dobrote bez lepote

   

  nema lepote bez istine

   

  nema istine bez slobode

   

  nema slobode bez boga

   

  nema boga bez tebe

   

  nema tebe bez mene

   

  nema mene bez miroslava mandića boga

   

  čoveče hvala ti za šezdeset osam godina gostoprimstva na ovom svetu

   

  čoveče ljudi su taoci grehova majki i otaca

   

  čovečanstvo ćuti nad svojim zločinima. deca ćute nad zločinima svojih majki i otaca

   

  skoro niko se ne oseća kriv pogotovo ne obrazovani bogati i oni koji vladaju drugima

   

  kad čovek ubije čoveka on je zločinac a kad ubije na hiljade on je heroj nacije

   

  u postojećem militarističkom ljudskom svetu najvažnija je uzaludnost

   

  uzaludnost oslobađa od ubijanja i jedini smisao u ljudskom svetu je

   

  čoveče obožavam slaganje jer slaganje obožuje

  najlepše slaganje je nomadski razgovor koji sam otkrio pre ruže lutanja

   

  ne verujem u dijalog polemiku kritiku sukobe. sve je to borba za sopstveni

  interes i konfor u postojećem. ne verujem u polnu dominaciju ni u rat među

  polovima ni u rat među ljudima. ne verujem u zaljubljenost jer je bekstvo

  od slobode. verujem u ljubav jer je ljubav život za slobodu

   

  jer gle čuda boga nećeš pronaći nigde u svetu nego u samom sebi

   

  verujem u krhkost. pahuljicu. trepet krila leptirovih

   

  čoveče kad se energija potroši najbolje je vratiti se korenima

   

  povratak korenima obnavlja energiju

   

  preporađa. revolucioniše. vaskrsava

   

  moj povratak je povratak bogu

   

  bogu sada. sada boga

   

  ja sam preporođeni bog

   

  revolucija boga

   

  vaskrsenje boga

   

  miroslav mandić bog

   

   

   

   

   

  LJUBLJENI BOŽE

  4586. dan
  22. jul 2017.

   

  ljubljeni bože ne tražim od tebe blagost jer ti si moja blagost

   

  blagi bože ne tražim od tebe blagost za miroslava mandića boga

   

  blagi bože ne tražim od tebe blagost za prvog

  pesnika svakog bića i poslednjeg pesnika svih bića

   

  blagi bože ne tražim od tebe blagost za jednog

  jedinog umetnika svemira i svakog umetnika bića

   

  blagi bože ne tražim od tebe blagost za najboljeg hodača boga i najgoreg hodača boga

   

  blagi bože ne tražim od tebe blagost ni za pesmu miroslav mandić bog

   

  blagi bože ne tražim od tebe blagost ni za pupoljak

   

  blagi bože ne tražim od tebe blagost jer verujem da sam samim tim

  što sam se usudio da budem miroslav mandić bog dobio tvoju blagost

   

   da sam samim tim što sam se usudio da budem prvi pesnik

  svakog bića i poslednji pesnik svih bića dobio tvoju blagost

   

  da sam samim tim što sam se usudio da budem jedan jedini

  umetnik svemira i svaki umetnik bića dobio tvoju blagost

   

  da sam samim tim što sam se usudio da budem najbolji

  hodač boga i najgori hodač boga dobio tvoju blagost

   

  da sam samim tim što sam se usudio da pevam

  pesmu miroslav mandić bog dobio tvoju blagost

   

  da sam samim tim što sam se usudio da pevam

  stvaram i hodam pupoljak dobio tvoju blagost

   

  blagi bože ne tražim od tebe blagost nego želim

  da ti na kraju pesme miroslav mandić bog kažem

   

  blagi bože ti si pesma miroslav mandić bog

   

  blagi bože neizmerno te volim

   

  blagi bože pesmo moja miroslave mandiću bože sve što sam pevao

  stvarao hodao bivao činio ljubio bilo je prožeto ljubavlju za tebe bože

   

  bože

   

   

  ti

  nisi

  ti

   

   

  bože

   

   

  ti

  si

  ja

   

   

  ja sam bog

  ja sam ti si ja sam bog

  bog bogom bogu bog

  miroslav mandić bog

  bog

   

  ponekad bog nije ništa drugo nego izdržati biti bog

   

  ponekad bog nije ništa drugo nego biti bog na putu

   

  biti bog u samoći

   

  biti bog u trenu večnosti

   

  biti bog u vilijamsovim vrapcima

   

  biti bog u van gogovim autoportretima

   

  biti bog kad te svi osporavaju i ostavljaju

   

  biti bog orgazmima miroslava mandića boga

  jer orgazmi miroslava mandića boga su bog

   

  biti bog dok gledam boga na bilo čijem licu

   

  ljubim te bože ljubim

  pevam bogu

   

  ljubim te miroslave mandiću bože ljubim

  peva bog

   

   

   

  PEVANJE I JESTE LJUBAV BOGA

  4588. dan
  24. jul 2017.

   

  počinjem

  da

  pišem

  knjigu

  koja

  se

  već

  piše

  sama

  tako

  je

  maleno

  to

  iz

  čega

  krećem

  neuhvatljivo

  nevidljivo

  nečujno

  ništa

  koje

  rađa

  sve

   

   

  to je prvo blaženstvo pesme miroslav mandić bog

  zapevalo je u meni 6. januara 2005. godine

   

  prvi naslov bio jepisanje i jeste život boga

   

  pisanje i jeste život boga baš kao što pevanje i jeste ljubav boga

   

  još deset blaženstava do poslednjeg 129600. blaženstva pesme miroslav mandić bog

   

  ovo je sada oduvek i zauvek pesma miroslav mandić bog

   

  pesma miroslava mandića boga prvog

  pesnika svakog bića i poslednjeg pesnika svih bića

   

  pesma miroslava mandića boga jednog

  jedinog umetnika svemira i svakog umetnika bića

   

  pesma miroslava mandića boga

  najboljeg hodača boga i najgoreg hodača boga

   

  pevao sam je četiri hiljade petsto osamdeset

  osam dana sa 129600 pesama koje zovem blaženstva

   

  cvrkuti

   

  dah boga

   

   

  pesma

  miroslav

  mandić

  bog

  počinje

  tek

  sad

  zar

  ne

   

   

  počinjem

  da

  pišem

  knjigu

  koja

  se

  već

  piše

  sama

  tako

  je

  maleno

  to

  iz

  čega

  krećem

  neuhvatljivo

  nevidljivo

  nečujno

  ništa

  koje

  rađa

  sve

   

   

  bog

   

   

   

   

   

  Stranice