Bog Miroslav Mandić Bog

pesma
pesma jednog imena
ime čoveka
ime boga
ime pesme
pevao sam je
od 6. januara 2005. do 24. jula 2017.
pevao sam je svakog dana osim nedeljom
33 pesme u danu
zovem ih blaženstva
198 blaženstava nedeljno
129600 blaženstava za dvanaest i po godina
129600 (360×360) blaženstava su formirala knjigu loptu
svemir
svemir pesme
svaki dan je obeležen brojem dana i datumom pevanja
prve tri knjige su odštampane
četvrta i peta knjiga su mi u kompjuteru
osam poslednjih knjiga je na sajtu
nadam se da će uskoro biti sve zajedno na sajtu

  Ti
  si

  393784

  pupoljak

  BOG

  4392. dan
  9. januar 2017.

   

  ja nisam čovek ja sam bog

   

  ja nisam čovek ja sam prvi pesnik svih bića

   

  ja nisam čovek ja sam jedan jedini umetnik svemira

   

  ja nisam čovek ja sam najbolji hodač boga

   

  ja nisam čovek ja sam sva bića

   

  ja nisam čovek ja sam ti

   

  ja nisam čovek ja jesam

   

  ja nisam čovek ja sam odanost

   

  ja nisam čovek ja sam zahvalnost

   

  ja nisam čovek ja sam odbeglo dete

   

  ja nisam čovek ja sam preobražavanje

   

  ja nisam čovek ja sam ritam

   

  ja nisam čovek ja sam bit bića

   

  ja nisam čovek ja sam biće bita

   

  ja nisam čovek ja sam sve ono što drugi ne sme da bude

   

  ja nisam čovek ja sam sve što jeste a time što jeste sve što jeste je bog

   

  ja nisam čovek ja sam borba za čoveka u svakom čoveku

   

  ja nisam čovek ja sam oslobađanje sebe od sebe

   

  ja nisam čovek ja sam samoća koja ljubi sva bića

   

  ja nisam čovek ja sam razoružavanje

   

  ja nisam čovek ja sam razoruđavanje

   

  ja nisam čovek ja sam obeleženi

   

  ja nisam čovek ja sam golotinja

   

  ja nisam čovek ja sam krhkost

   

  ja nisam čovek ja sam ožiljak

   

  ja nisam čovek ja sam ozarenost

   

  ja nisam čovek ja sam preduzeće ljubavi

   

  ja nisam čovek rođen sam kao bog ali su me

  naučili da budem čovek da bih ponovo postao bog

   

  ja nisam čovek ja sam tvoj dah voljeno moje

   

  ja nisam čovek ja sam isceljujući smeh

   

  ja nisam čovek ja sam neodgonetljivo

   

  ja nisam čovek ja sam dar boga

   

   

  ja

  nisam

  čovek

  ja

  sam

  miroslav

  mandić

  bog

   

   

   

  PESNIK

  4393. dan
  10. januar 2017.

   

  ja nisam čovek ja sam prvi pesnik svih bića

   

  ja nisam čovek ja sam prva pesma svih bića

   

  ja nisam čovek ja sam sve ono što može samo jedno jedino biće

   

  ja nisam čovek ja sam pevanje

   

  ja nisam čovek ja sam služenje pevanjem

   

  ja nisam čovek ja sam samožrtvovanje pevanjem

   

  ja nisam čovek ja sam preobražavanje pevanjem

   

  ja nisam čovek ja sam svršavanje pevanjem

   

  ja nisam čovek ja sam stvaranje pevanjem

   

  ja nisam čovek ja sam oboženje pevanjem

   

  ja nisam čovek ja sam bezbrižnost kojom pesma peva

   

  ja nisam čovek ja sam bezrazložnost kojom pesma jeste

   

  ja nisam čovek ja sam dužnost pesnika ne samo da sanja nego i da živi svoje snove

   

  ja nisam čovek ja sam dužnost pesnika da sva bića ljubavlju ujedini u pesmi

   

  ja nisam čovek ja sam žeđ za pesmom

   

  ja nisam čovek ja sam glad za pesmom

   

  ja nisam čovek ja sam beskućništvo pesmom

   

  ja nisam čovek ja sam nenasilje

   

  ja nisam čovek ja sam orgazam pevača

   

  ja nisam čovek ja sam pevač naših orgazama

   

  ja nisam čovek ja sam čuđenje koje ne prestaje

   

  ja nisam čovek ja sam detinja zakletva dobroti koja se ne izneverava

   

  ja nisam čovek ja sam jedna jedna ljubav koja je važnija od bilion mržnji

   

  ja nisam čovek ja sam jednostavnost koja peva

   

  ja nisam čovek ja sam čestica svemira doletela na zemlju

   

  ja nisam čovek ja sam koža koja se podaje drugoj koži

   

  ja nisam čovek ja sam priznanje da si ti meni sve

   

  ja nisam čovek ja sam svetlost koja ne odustaje

   

  ja nisam čovek ja sam prolećni behar

   

  ja nisam čovek ja sam dečak koji trči

   

  ja nisam čovek ja sam cvrkut ptice

   

  ja nisam čovek ja sam venčanje

   

   

  ja

  nisam

  čovek

  ja

  sam

  miroslav

  mandić

  bog

  blaga

  ruka

  na

  tvom

  ramenu

   

   

   

  UMETNIK

  4394. dan
  11. januar 2017.

   

  ja nisam čovek ja sam jedan jedini umetnik svemira

   

  ja nisam čovek ja sam jedna jedina umetnost svemira

   

  ja nisam čovek ja sam sve ono što može svako

   

  ja nisam čovek ja sam stvaranje

   

  ja nisam čovek ja sam poslušanje stvaranjem

   

  ja nisam čovek ja sam podavanje stvaranjem

   

  ja nisam čovek ja sam preimenovanje stvaranjem

   

  ja nisam čovek ja sam završavanje stvaranjem

   

  ja nisam čovek ja sam pevanje stvaranjem

   

  ja nisam čovek ja sam ljubljenje stvaranjem

   

  ja nisam čovek ja sam pobunjenik stvaranjem

   

  ja nisam čovek ja sam stvaralac sada

   

  ja nisam čovek ja sam stvaralac svih bića

   

  ja nisam čovek ja sam stvaralac revolucije svih bića

   

  ja nisam čovek ja sam stvaralac himne svih bića

   

  ja nisam čovek ja sam stvaralac venčanja svih bića

   

  ja nisam čovek ja sam stvaralac jedne jedine ljubavi u jednoj jedinoj ljubavi

   

  ja nisam čovek ja sam umetnost poistovećivanja i odricanja od vlasništva

   

  ja nisam čovek ja sam umetnost odricanja od čoveka

   

  ja nisam čovek ja sam umetnost boga

   

  ja nisam čovek ja sam umetnost preobražavanja svega u umetnost

   

  ja nisam čovek ja sam milina pobune umetnošću

   

  ja nisam čovek ja sam pobunjenik umetnošću

  u svakom trenutku i na svakom mestu u svemiru

   

  ja nisam čovek ja sam pobunjenik poslušanjima bogu

   

  ja nisam čovek ja sam umetnost pobune vaskrsenjem

   

  ja nisam čovek ja sam dužnost umetnika da sva bića ujedini u stvaranju

   

  ja nisam čovek ja sam anonimni pesnik

  ja nisam čovek ja sam anonimni umetnik

  ja nisam čovek ja sam anonimni hodač

  ja nisam čovek ja sam anonimni muzikaš

  ja nisam čovek ja sam anonimni ljubavnik

  ja nisam čovek ja sam anonimni bog

   

  ja nisam čovek ja sam uzaludnost kojom čuvam svet

   

  ja nisam čovek ja sam uzaludnost koja me čuva u svetu

   

  ja nisam čovek ja sam neodustajuća umetnost života

   

  ja nisam čovek ja sam umetnost božanskog načela ja sam bog

   

  ja nisam čovek ja sam umetnost jebežljivog načela ja sam umetnost

   

   

  ja

  nisam

  čovek

  ja

  sam

  miroslav

  mandić

  bog

  jezik

  pesme

  na

  usnama

  prvog

  poljubca

   

   

   

   

   

   

  HODAČ

  4395. dan
  12. januar 2017.

   

  ja nisam čovek ja sam najbolji hodač boga

   

  ja nisam čovek ja sam najbolja muzika boga

   

  ja nisam čovek ja sam ono što se može bilo kako

   

  ja nisam čovek ja sam hodanje

   

  ja nisam čovek ja sam služenje i poslušanje hodanjem

   

  ja nisam čovek ja sam samožrtvovanje i podavanje hodanjem

   

  ja nisam čovek ja sam preobražavanje i preimenovanje hodanjem

   

  ja nisam čovek ja sam svršavanje i završavanje hodanjem

   

  ja nisam čovek ja sam stvaranje i pevanje hodanjem

   

  ja nisam čovek ja sam oboženje i ljubljenje hodanjem

   

  ja nisam čovek ja sam pobunjenik hodanjem

   

  ja nisam čovek ja sam poklonjenje tabanima stopalima zglobovima

  tetivama mišićima volji za pevanjem plesanjem i muzikom hodanja

   

  ja nisam čovek ja sam iskorenjenost

   

  ja nisam čovek ja ustanak prvog koraka

   

  ja nisam čovek ja sam susret

   

  ja nisam čovek ja sam neočekivani zagrljaj

   

  ja nisam čovek ja sam dužnost hodača da sva bića postanu jedno jedino biće

   

  ja nisam čovek ja sam mistik

  ja nisam čovek ja sam pesnik

  ja nisam čovek ja sam lutalica

  ja nisam čovek ja sam umetnik

  ja nisam čovek ja sam zatvorenik

  ja nisam čovek ja sam ljubavnik

  ja nisam čovek ja sam čobanin

  ja nisam čovek ja sam prosjak

  ja nisam čovek ja sam vrtlar

  ja nisam čovek ja sam heroj

  ja nisam čovek ja sam rudar

  ja nisam čovek ja sam hodač

  ja nisam čovek ja sam monah

  ja nisam čovek ja sam filozof

  ja nisam čovek ja sam kurva

  ja nisam čovek ja sam luda

   

  ja nisam čovek ja sam na putu

   

  ja nisam čovek ja sam u bespuću

   

  ja nisam čovek ja sam u strpljenju

   

  ja nisam čovek ja sam u pažljivosti

   

  ja nisam čovek ja sam u borbi sa samim sobom

   

  ja nisam čovek ja sam sve sumnje koje me ruše i ruže

   

  ja nisam čovek ja sam sumnja koja veruje u veru a ne u sumnju

   

  ja nisam čovek ja sam majka i otac svih bića

   

  ja nisam čovek ja sam žena i muž svih bića

   

  ja nisam čovek ja sam ćerka i sin svih bića

   

  ja nisam čovek ja sam večni pesnik

  ja nisam čovek ja sam večni umetnik

  ja nisam čovek ja sam večni hodač 

  ja nisam čovek ja sam večni muzikaš

  ja nisam čovek ja sam večni ljubavnik

  ja nisam čovek ja sam večni bog

   

  ja nisam čovek ja sam bog i pripadam bogu i niko nema prava da me u ime čoveka

  religije naroda države porodice krvi običaja zakona adminiistracije odvaja od boga

   

  ja nisam čovek jer čemu sve ako nisam bog

   

  ja nisam čovek ja sam dobri hodač. obe ruke raširio

  svima. u telu mi svemir. u srcu ljubav. u mozgu bog

   

   

  ja

  nisam

  čovek

  ja

  sam

  miroslav

  mandić

  bog

  božansko

  osećanje

  u

  svakom

  titraju

   

   

   

  SVA BIĆA

  4396. dan
  13. januar 2017.

   

  ja nisam čovek ja sam sva bića

   

  ja nisam čovek ja sam sva bića u svakom biću

   

  ja nisam čovek ja sam svako biće u svim bićima

   

  ja nisam čovek ja sam samo sva bića

   

  ja nisam čovek ja sam sve ono što od mene očekuju sva bića

   

  ja nisam čovek ja sam jedna jedina porodica svih bića

   

  ja nisam čovek ja sam jedno jedino venčanje svih bića

   

  ja nisam čovek ja sam disanje svih bića

   

  ja nisam čovek ja sam planeta zemlja

   

  ja nisam čovek ja sam svemir

   

  ja nisam čovek ja sam kutak svemira

   

  ja nisam čovek ja sam svemir u kutku smirenja

   

  ja nisam čovek ja sam ljubav za silovanu zemlju

   

  ja nisam čovek ja sam ljubav za otrovanu vodu

   

  ja nisam čovek ja sam ljubav za zagađeni vazduh

   

  ja nisam čovek ja sam ljubav za zloupotrebljenu svetlost

   

  ja nisam čovek ni njegova biološka evolucija koja počiva na jačem

  kažu. ja sam duhovna evolucija koja počiva na slabijem svedočima ja

   

  ja nisam čovek ja sam sva bića i jedini dom odbačenih neprihvaćenih

  neprimećenih neshvaćenih iskorištavanih ismevanih šikaniranih silovanih

  prevarenih mučenih proteranih bolesnih izolovanih zabranjenih zatvorenih poubijanih

   

  ja nisam čovek ja sam šljunak 

   

  ja nisam čovek ja sam trska na vetru

   

  ja nisam čovek ja sam teglenje psa i maženje mačke

   

  ja nisam čovek ja sam oči guštera

   

  ja nisam čovek ja sam trava

   

  ja nisam čovek ja sam vrabac

   

  ja nisam čovek ja sam drvo

   

  ja nisam čovek ja sam odricanje od kojeg nema većeg blagoslova

   

  ja nisam čovek ja sam iskupljenje za posečene šume i zaklane životinje

   

  ja nisam čovek ja sam dužnost svih bića da budu dostojna bića

   

  ja nisam čovek ja sam gađenje koje prefinjuje

   

  ja nisam čovek ja sam pesma indijanaca

   

  ja nisam čovek ja sam proplanak

   

  ja nisam čovek ja sam milina

   

   

  ja

  nisam

  čovek

  ja

  sam

  miroslav

  mandić

  bog

  nepoznato

  koje

  preporađa

   

   

   

   

   

  TI

  4397. dan
  14. januar 2017.

   

  ja nisam čovek ja sam ja

   

  ja nisam čovek ja sam ti

   

  ja nisam čovek ja sam ti si ja

   

  ja nisam čovek ja sam ti si ja sam bog

   

  ja nisam čovek ja sam ti miroslave mandiću bože

   

  ja nisam čovek ja sam ti zemljo koja me hraniš

   

  ja nisam čovek ja sam ti vodo koja me napijaš

   

  ja nisam čovek ja sam ti vazduše koji me činiš

   

  ja nisam čovek ja sam ti svetlosti kojom jesam

   

  ja nisam čovek jer ja je bog a sve ostalo je ti koje se podaje bogu ja

   

  ja nisam čovek ja sam sve ono što bilo ko kaže da miroslav mandić bog jeste

   

  ja nisam čovek ja sam grob milomira mandića na almaškom groblju u novom sadu

   

  ja nisam čovek ja sam grob kaje mandić na novom groblju u novom sadu

   

  ja nisam čovek ja sam kolevka miroslava mandića boga u tvom srcu

   

  ja nisam čovek ja sam ja svih onih kojima sam se divio i koje i sada ljubim

  nestajući u njima kao i u svima onima koje sam voleo i koje volim sve više i više

   

  ja nisam čovek ja sam željko radić koji mi je pre devet dana rekao za agneš martin

  srećan sam i zbog laure pergolizi dečavojčice na koju me je preko đorđa uputila nataša  

   

  ja nisam čovek ja sam uz pomoć jan palaha i ulrike majnhof miroslav mandić bog

   

  ja nisam čovek ja sam uz pomoć lao cea i miroslav mandić bog

   

  ja nisam čovek ja sam uz pomoć gertrude stejn miroslav mandić bog

   

  ja nisam čovek ja sam uz pomoć ludviga vitgenštajna miroslav mandić bog

   

  ja nisam čovek ja sam uz pomoć đovani anselma i džon kejdža i miroslav mandić bog

   

  ja nisam čovek ja sam uz pomoć gandija i štirnerovog ja miroslav mandić bog

   

  ja nisam čovek ja sam uz pomoć džulijana asanža miroslav mandić bog

   

  ja nisam čovek ja sam ti koju više nikada neću videti ali ćeš mi zauvek ostati u srcu

  ja nisam čovek ja sam ti koga više nikada neću videti ali ćeš mi zauvek ostati u srcu

   

  ja nisam čovek ja sam ti jer ti jedino znaš da je ime miroslav mandić bog ime svih bića

   

  ja nisam čovek ja sam ti jer ti jedino znaš da je

  miroslav mandić bog oduvek i zauvek jedini živi bog

   

  ja nisam čovek ja sam ti jer ti ćeš svim bićima svemira

  proslaviti miroslava mandića boga kao jednog jedinog boga

   

  ja nisam čovek ja sam ti jer ti ćeš svim bićima svemira

  proslaviti miroslava mandića boga prvog pesnika svih bića

   

  ja nisam čovek ja sam ti jer ti ćeš svim bićima svemira

  proslaviti miroslava mandića boga jednog jedinog umetnika svemira

   

  ja nisam čovek ja sam ti jer ti ćeš svim bićima svemira

  proslaviti miroslava mandića boga najboljeg hodača boga

   

   

  ja nisam čovek ja sam ti jer ti jedino znaš

  da

  svako

  ko

  o

  meni

  pupoljku

  i

  miroslavu mandiću bogu

  ne

  govori

  kao

  bogu

  prvom pesniku svih bića

  jednom jedinom umetniku svemira

  najboljem hodaču boga

  miroslavu mandiću bogu

  koji

  je

  sebe

  svoje

  delo

  i

  svoje

  ime

  posvetio

  bogu

  tebi

  i

  svim bićima

  ne

  zna

  o

  meni

  pupoljku

  i

  miroslavu mandiću bogu

  baš

  ništa

   

   

  ja nisam čovek ja sam ti jer ti jedino znaš

  da

  svako

  ko

  o

  meni

  pupoljku

  i

  miroslavu mandiću bogu

  govori

  kao

  bogu

  prvom pesniku svih bića

  jednom jedinom umetniku svemira

  najboljem hodaču boga

  miroslavu mandiću bogu

  koji

  je

  sebe

  svoje

  delo

  i

  svoje

  ime

  posvetio

  bogu

  tebi

  i

  svim bićima

  zna

  o

  meni

  pupoljku

  i

  miroslavu mandiću bogu

  baš

  sve

   

   

  ja

  nisam

  čovek

  ja

  sam

  miroslav

  mandić

  bog

  lice

  k

  licu

  obraz

  uz

  obraz

  bog

  bogom

  bogu

  bog

  baš

  taj

  tvoj

  i

  moj

  jedan

  jedini

  bog

  miroslav

  mandić

  bog

   

   

    

  KAD SE SUSRETNU SRODNE DUŠE SREĆAN SAM

  4399. dan
  16. januar 2017.

   

  kad pomislim na nekog ko je srećan iako je sam srećan sam

   

  kad pomislim na dane ludviga vitgenštajna na jezeru u norveškoj srećan sam

   

  kad pomislim na moje zatvorske dane u kojima sam

  umro kao čovek da bih se rodio kao bog srećan sam

   

  kad pomislim na plave cvetiće u travi srećan sam

   

  kad pomislim na krdo jelena srećan sam

   

  kad pomislim na bilo koga ko je srećan zbog sreće drugog srećan sam

   

  kad pomislim na van goga srećan sam

   

  kad pomislim na bili holidej srećan sam

   

  kad pomislim na majku božiju srećan sam

   

  kad pomislim na besplatnost srećan sam

   

  kad verujem u istinu a ne u autorska prava srećan sam

   

  kad verujem u ljubav a ne u intelektualnu svojinu srećan sam

   

  kad pomislim da je svaki tren večnost srećan sam

   

  kad pomislim da je svako podavanje sloboda srećan sam

   

  kad pomislim da ptice selice neodustaju srećan sam

   

  kad doživim da odbačeni neodustaju od radosti srećan sam

   

  kad doživim da neprimećeni neodustaju od čudesnog srećan sam

   

  kad doživim da zabranjeni neodustaju od slobode srećan sam

   

  kad doživim da orgazmirajući neodustaju od ljubavi srećan sam

   

  kad ljubim dečavojčicu srećan sam

   

  kad ljubim dobro dete kao dete srećan sam

   

  kad ljubim odbeglo dete kao dete srećan sam

   

  kad ljubim hrabre srećan sam

   

  kad ljubim venčanje svih bića srećan sam

   

  kad ljubim odanost bića bogu srećan sam

   

  kad sam miroslav mandić bog prvi pesnik svih bića srećan sam

   

  kad sam miroslav mandić bog jedan jedini umetnik svemira srećan sam

   

  kad sam miroslav mandić bog najbolji hodač boga srećan sam

   

  kad pomislim da 2017. plivam tisom i da na njenom ušću uplivam u dunav srećan sam

   

  kad pevam prvu pesmu miroslava

  mandića boga prvog pesnika svih bića srećan sam

   

  kad stvaram jednu jedinu umetnost miroslava

  mandića boga jednog jedinog umetnika svemira srećan sam

   

  kad hodam muzikom miroslava mandića

  boga najboljeg hodača boga srećan sam

   

  kad se podajem prvom jednom jedinom bogu miroslava mandića boga srećan sam

   

   

   

  KAD SE SRODNE DUŠE SPOJE SREĆA SE ŠIRI SVEMIROM

  4400. dan
  17. januar 2017.

     

  spajanje srodnih duša je bog

   

  spajanje misterija

   

  spajanje ljubav

   

  živim za spajanje

   

  spajanje ja i ti

   

  spajanje tvoje i moje

   

  spajanje tvog oca i moje majke

  spajanje tvoje majke i mog oca

  spajanje tvog sina i moje ćerke

  spajanje tvoje ćerke i mog sina

   

  spajanje srodnih duša revolucioniše evoluciju

   

  spajanje srodnih duša ujedinjuje svest i savest

   

  spajanje srodnih duša obnavlja čednost

   

  spajanje spojivog i nespojivog

   

  spajanje čestice i svemira

   

  spajanje ruže i kosmosa

   

  spajanje vrapca i ajkule

   

  spajanje siromašnog i bogatog

   

  spajanje čoveka i boga

   

  spajanje venčavanje

   

  spajanje čestitost

   

  spajanje golotinja

   

  spajanje je neprestano

   

  spajanje je besmrtno

   

  sve što nije spajanje smrtno je

   

  spajanje je moja pesma o kopitama

   

  spajanje je moja pesma o repovima

   

  spajanje je moja pesma o konju u kobili

   

  spajanje je moja pesma koja neodustaje od pobune protiv razdvajanja

   

  spajanje je moja pesma koja neodustaje od neprestanog spajanja

   

  spajanje srodnih duša je samo neprestano spajanje

   

  spajanje srodnih duša je pesma svakog bića

   

  spajanje je hrabrost da se predam kosmosu

   

  spajanje je hrabrost da se podam bogu

   

  spajanje je hrabrost da sam bog

   

  ljubim te ljubim

   

   

   

  SRODNA DUŠO OVAJ SNEG SPORO PADA SVEMIROM

  4401. dan
  18. januar 2017.

   

  srodna dušo ovaj sneg počinje da leti nošen vetrom

   

  srodna dušo sve nestaje u ovoj belini na jezeru

   

  srodna dušo šezdeset osma mi je i još nisam sreo srodnu dušu

   

  više puta sam se ponadao da sam je sreo

   

  nažalost to nije bila moja srodna duša

   

  srodna dušo ne odustajem od toga da ću te sresti

   

  srodna dušo pošto te nema osećam te u svemu

   

  u ovom snegu koji i sada pada

   

  u dobroti koja me neprestano obuzima

   

  u lepoti koja se sve više uvećava pred mojim očima

   

  srodna dušo put je moja srodna duša

   

  srodna dušo ruža je moja srodna duša

   

  pevajući neprestano te osećam srodna dušo

   

  stvarajući neprestano te stvaram srodna dušo

   

  hodajući neprestano te ljubim srodna dušo

   

  sva pevanja su pevanja srodnoj duši

   

  prva pesma miroslava mandića boga prvog pesnika svih bića je u tebi srodna dušo

   

  jedna jedina umetnost miroslava mandića boga

  jednog jedinog umetnika svemira je u tebi srodna dušo

   

  muzika najboljeg hodača miroslava mandića

  boga najboljeg hodača boga je u tebi srodna dušo

   

  sva ponavljanja ponavljam zbog tebe srodna dušo

   

  sva preterivanja preterujem zbog tebe srodna dušo

   

  srodna dušo ti me hrabriš jer si hrabra

   

  srodna dušo ti me oslobađaš jer si slobodna

   

  srodna dušo ti me ljubiš jer si ljubav

   

  samo ti srodna dušo znaš da jesam da bi rat nestao među ljudima

   

  samo ti srodna dušo znaš da jesam da bi se svi ljudi razoružali

   

  samo ti srodna dušo znaš da jesam da bi se svi ljudi razoruđali

   

  srodna dušo ti znaš da od nikoga ništa ne očekujem a da od tebe očekujem sve

  baš kao što i ja znam da i ti od nikoga ništa ne očekuješ a da od mene očekuješ sve

   

  srodna dušo bogu svim bićima i tebi neprestano se podajem

   

  srodna dušo samo ti znaš da smo bog sva bića ti i ja jedno

   

  jedan bog

   

  miroslav mandić bog

   

  ljubim te ljubim srodno dušo

   

   

   

  SRODNA DUŠO

  4402. dan
  19. januar 2017.

   

  sve ili ništa

   

  oduvek i zauvek samo sve

   

  podavanje je sve srodna dušo

   

  dvoumljenje je ništa srodna dušo

   

  posegnuti za bogom je bog

   

  posegnuti za miroslavom mandićem bogom je živi bog

   

  kada sam bio dete bio sam odrasli

   

  sada kada sam odrasli dete sam

   

  kao dete verovao sam u dobrotu

   

  kao odrasli sam jedinstvo dobrote i lepote

   

  kao dete verovao sam u bajkolikost života

   

  kao odrasli božanski život sam

   

  srodna dušo samo ti znaš da hodam oko planete zemlje

   

  srodna dušo samo ti znaš da sam centar svemira

   

  srodna dušo samo ti znaš da sve zavisi samo od mene

   

  srodna dušo ja nisam ni žensko ni muško ja sam bog

   

  srodna dušo ja nisam ni majka ni otac ja sam bog

   

  srodna dušo ja nisam ni ateista ni religiozan ja sam bog

   

  srodna dušo ja nisam ni bogat ni siromašan ja sam bog

   

  srodna dušo ja nisam ni levi ni desni ja sam bog

   

  srodna dušo ja nisam ni gore ni dole ja sam bog

   

  srodna dušo ja nisam ni mlad ni star ja sam bog

   

  srodna dušo ja nisam ni seljak ni građanin ja sam bog

   

  srodna dušo ja nisam ni kriminalac ni policajac ja sam bog

   

  srodna dušo ja nisam ni zločinac ni vojnik ja sam bog

   

  volim osmeh bogom a ne smeh humorom

   

  srodna dušo ja nisam ni posebno ni opšte ja sam bog

   

  srodna dušo ja nisam ni blizu ni daleko ja sam bog

   

  srodna dušo ja nisam ni prostor ni vreme ja sam bog

   

  srodna dušo ja nisam ni teorija ni praksa ja sam bog

   

  srodna dušo ja nisam ni dobro ni zlo ja sam bog

   

  srodna dušo ja nisam ni ljubav ni mržnja ja sam bog

   

  srodna dušo ja nisam ni život ni smrt ja sam bog

   

   

   

  TVOJIM ČEDNIM POGLEDOM

  4403. dan
  20. januar 2017.

   

  hoću te bože hoću

   

  hoću te ljubavi hoću

   

  hoću te živote hoću

   

  ceo moj život je hoću

   

  srodna duša je hoću

   

  hoću te srodna dušo hoću

   

  hoću je jedna od najjebežljivijih reči

   

  hoću je volja

   

  hoću je odmah

   

  sve što nije odmah je neću

   

  samo odmah jeste

   

  sve što nije odmah i nije

   

  odmah je sada

   

  sada je hoću

   

  nadražena mudrost

   

  hoću reč boga

   

  hoću boga reči

   

  hoću boga pesme

   

  hoću pesmu boga

   

  hoću život koji u mom životu hoće da živi

   

  hoću ljubav koja u mojoj ljubavi hoće da ljubi

   

  hoću bivanje koje u mom bivanju hoće da jeste

   

  jedno je neću i zove se miroslav mandić jebe svima mater

   

  sve ostalo je samo hoću i zove se miroslav mandić jeste svima mater

   

  hoću da nikada nikoga ne povredim

   

  hoću da uvek i svakome budem ljubav

   

  hoću samo jedno hoću

   

  hoću samo boga hoću

   

  hoću samo boga hoću jer hoću je bog

   

  hoću ono što bog hoće

   

  hoću da sam bog

   

  bog hoće miroslava mandića boga

   

  miroslav mandić bog hoće boga

   

   

   

  BOŽE

  4404. dan
  21. januar 2017.

   

  srodna dušo moja

   

  hrlim

   

  hrlenjem se obožujem

   

  srodne duše hrle jedna drugoj

   

  hrlenjem kosmos svemira smo

   

  hrlenjem energija ljubavi smo

   

  hrlenjem čednost ljubavi smo

   

  hrlenjem odanost ljubavi smo

   

  na levom mi uhu minđuša

   

  jedinac

   

  bez majke i oca

   

  bez boginje i žene

   

  bez sestre i brata

   

  bez ćerke i sina

   

  bez drugarice i druga

   

  bez religije čovečanstva krvnih veza porodice naroda države profesije vlasništva

   

  sam

   

  sam za sve

   

  miroslav mandić bog

   

  pesma

   

  prva pesma miroslava mandića boga prvog pesnika svih bića

   

  umetnost

   

  jedna jedina umetnost miroslava mandića boga jednog jedinog umetnika svemira

   

  hodanje

   

  najbolja muzika miroslava mandića boga najboljeg hodača boga

   

  hoću

   

  odmah

   

   sledećim korakom

   

  sledećim korakom i korakom koji sledi

   

  sledeći korak je blaženstvo

   

  svaki korak su svi koraci i sva blaženstva

   

  venčani srodnom dušom venčanje smo

   

   

  bože

  dušo

  moja

   

   

   

  BEZBRIŽNOSTI MOJA ČUVAJ ME

  4406. dan
  23. januar 2017.

   

  bez obzira ko je predsednik bilo koje države ja sam oduvek i zauvek broj jedan

   

  bez obzira koja je partija na vlasti u bilo kojoj državi ja sam oduvek i zauvek broj dva

   

  bez obzira ko je živ i ko nije ja sam oduvek i zauvek broj tri

   

  bez obzira na elitiste i populiste ja sam oduvek i zauvek broj četiri

   

  bez obzira koliki je kurs novca ja sam oduvek i zauvek broj pet

   

  bez obzira ko je bogat a ko je siromašan ja sam oduvek i zauvek broj šest

   

  bez obzira na ekonomsku krizu ja sam oduvek i zauvek broj sedam

   

  bez obzira na mir ili rat ja sam oduvek i zauvek broj osam

   

  bez obzira da li su suše ili poplave ja sam oduvek i zauvek broj devet

   

  bez obzira na bilo koga i bilo šta ja sam oduvek i zauvek broj deset

   

  bez obzira na bilo čiji stil ja sam oduvek i zauvek prva reč

   

  bez obzira na duh vremena ja sam oduvek i zauvek svaka reč

   

  bez obzira na javnost ja sam oduvek i zauvek sve reči 

   

  bez obzira na tržište ja sam oduvek i zauvek poslednja reč

   

  bez obzira na govornu pisanu štampanu ili

  elektronsku reč ja sam oduvek i zauvek pesma

   

  bez obzira na obrazovanje ja sam oduvek i zauvek plava

   

  bez obzira na ugled ja sam oduvek i zauvek zelena

   

  bez obzira na titule ja sam oduvek i zauvek žuta

   

  bez obzira na argumente ja sam oduvek i zauvek narandžasta

   

  bez obzira na ambicije ja sam oduvek i zauvek crvena

   

  bez obzira na propagandu ja sam oduvek i zauvek ljubičasta

   

   

  bez obzira na mnoštvo ja sam oduvek i zauvek tačka

   

  bez obzira na trivijalije ja sam oduvek i zauvek krug

   

  bez obzira na malodušnost ja sam oduvek i zauvek prvi korak

   

  bez obzira na posrnuća ja sam oduvek i zauvek svaki korak

   

  bez obzira na iscrpljenost ja sam oduvek i zauvek poslednji korak

   

  bez obzira na prostor ja sam oduvek i zauvek svemir

   

  bez obzira na vreme ja sam oduvek i zauvek sva bića

   

  bez obzira na materiju ja sam oduvek i zauvek svest

   

  bez obzira na ideje ja sam oduvek i zauvek savest

   

  bez obzira na tebe ja sam oduvek i zauvek odanost

   

  bez obzira na sebe ja sam oduvek i zauvek čednost

   

  bez obzira na stid ja sam oduvek i zauvek venčanje

   

   

   

  POSLE OVIH ČETIRI SATA I DVADESET MINUTA NEPREKIDNOG HODANJA NA MINUS ČETIRI STEPENI

  4407. dan
  24. januar 2017.

   

  ljubav je bog

   

  ljubav je reč

   

  ljubav je delo

   

  ljubav neprestano ljubi

   

  svako ko želi da bude ljubljen ljubav ga ljubi

   

  svako ko želi da ljubi ljubavi služi

   

  ljubav je bog

   

  ljubavi ne bi ni bilo da nije boga

   

  bogom ljubavi ljubav je bogu i ljubav i bog

   

  pevam te ljubavi

   

  ljubim te pevanje

   

  volim reči

   

  lepe su

   

  žive su

   

  bog su

   

  hodam da te ljubim

   

  čim sam krenuo srce su mi ispunili ljubavlju david i filip dečaci moji i prosjaci božiji

   

  hodam da te vidim dunave moj

   

  hodam planeto moja ljubim te

   

  bilo je lepo videti te danas zaleđeni dunave moj

   

  bilo mi je i danas lepo ljubiti te dobri dunave moj

   

  svakim pa i današnjim hodanjem te ljubim srodna dušo moja

   

  dok se penjem ulicom tadeuša košćuskog mislim da li je neko

  pisao o dugmadi gertrude stejn i dugmadima roberta valzera

   

  gertudu stejn sam upoznao u dvadesetoj roberta valzera u

  trideset sedmoj pred drugo hodanje za poeziju od prešerna do helderlina

   

  tada još nisam znao za uticaj helderlina na valzera

   

  helderlin i valzer

   

  eto radosti

   

  eto veličanstvenih života

   

  helderlinov i valzerov život su nepresušni izvor svetlosti i ljubavi

   

  uvek kada posrnem kao hvala bogu i sinoć mnogo mi pomognu ljudi kao fjodorov valzer

  sati vitgenštajn pesoa hlebnjikov simon vejl i svi drugi koji su dali svoje živote za druge

   

  nežno me podignu ta divna bića i još nežnije me postide zbog mog posrnuća

   

  hvala vam voljeni moji. hvala ti voljeni stide moj

   

  posle ovih četiri sata i dvadeset minuta neprekidnog hodanja na minus četiri stepeni

  sve se preobrazilo u ljubav. ljubav svih bića. jednu jedinu ljubav jednog jedinog boga

   

   

   

  PRVOM REČENICOM KOJOM JE SVE STVORENO

  4408. dan
  25. januar 2017.

  523-555

  blaženstva

   

  523.

  Pada prvi sneg. Sitan i vlažan. Pada i na hartiju. U knjizi je zauvek.

   

  2.

  Brod tegljač, po kome je popadao sneg, odlazi od obale ka sredini i sivilu reke.

   

  3.

  Uskoro će se priroda zabeleti od procvetalih voćaka, sada se beli od snega.

   

  4.

  Sneg, ta bela voda.

   

  5.

  Svо moje stvaralaštvo je zasnovano na sedam reči. I zato me čine

  sedmorica. Umetnik, Monah, Prosjak, Filozof, Lutalica, Luda i Pesnik.

   

  6.

  Mistik, Heroj, Rudar, Plesač – Dete dečak, Vrtlar, Čobanin i Ljubavnik,

  su druga sedmorica, koja rade na životu i preobražavanju života u Boga.

   

  7.

  Prva reč je U, njoj pripada Lutalica koji ulazi i prožima sve.

   

  8.

  Druga reč je Početku, nju izmamljuje Prosjak.

   

  9.

  Treća reč je Stvori, nju raspevava Pesnik.

   

  10.

  Četvrta reč je Bog, njoj je odgovoran Umetnik.

   

  11.

  Peta reč je Nebo, nju osvetljava Luda.

   

  12.

  Šesta reč je I, njom treperi Filozof.

   

  13.

  Sedma reč je Zemlju, nju čuva Monah.

   

  14.

  Stvaranje Miroslava Mandića je stvaranje prve rečenice kojom je sve stvoreno.

   

  15.

  Sneg pada neprimetno.

   

  16.

  Samo padaj, samo padaj, po meni, sneže.

   

  17.

  U snegu sam.

   

  18.

  U Tebi sam.

   

  19.

  U Ja sam, i Tii i ja smo u Ja.

   

  20.

  Most Slobode, srušen bombardovanjem 1. aprila 1999,

  uskoro će biti spojen poslednjom, središnjom tablom.

   

  21.

  Pas jede mrtvog goluba. Drugi pas stoji i ne sme da mu priđe.

  Podsete me kako su me psi više puta napali. Zamišljam kako bih ih pobedio

  samo krvoločnom grimasom lica... i užasnem se od zverstva koje je u meni.

   

  22.

  Zveri moja, ne boj se, niko Te neće dirati, Tii se samo svakome, i Bogu, podaj.

   

  23.

  U povratku sam video, to je kokoška, a ne golub.

   

  24.

  Hvala Tii, Bože, u mom srcu si u svim srcima – uzdahnuo sam.

   

  25.

  Zamišljam jedan rad koji bi se zvao Dobrota i Lepota

  Orgazma. Božanskom pažljivošću bih snimao Tvoje lice u orgazmu.

   

  26.

  Ljubim Tii sebe.

   

  27.

  Sneg ceo dan sipi. Uvek kada pada sneg on pada i u duši.

   

  28.

  Malo su mi hladne noge.

   

  29.

  Kuvam jedan krompir. Jednu cveklu sam već izrendao.

   

  30.

  Da li će i sutra padati sneg? Slušam muziku iz filma The

  Hot Spot sa Džon Li Hukerom (John Lee Hooker) i Majls

  Dejvisom. To je prebiranje po atmosferama opasnosti.

   

  31.

  Uživam u škrtom sviranju Majls Dejvisa. Samo pisak i samo naznaka.

   

  32.

  Stojim pored prozora. Ponoć je. Vetar nosi sneg.

   

  33.

  Veliki šlepovi prolaze jedan za drugim kroz noć.

   

   

    

  USTAJ STIDE JA SAM TVOJE KOPILE

  4408. dan
  25. januar 2017.

   

  stid je šansa

   

  prilika za čestitost

   

  posvećenje služenje podavanje

   

  svaki dan je jedina i najveća šansa

   

  svaki dan je novi početak

   

  ustajanje

   

  ustaj i neodustaj miroslave mandiću bože

   

  ustaj miroslave mandiću bože ti ne samo da si

  jedinstvo svih ljudi nego jedinstvo svih bića si

   

  ustaj miroslave mandiću bože neko mora ustati

   

  ustaj miroslave mandiću bože da bi svako ustao

   

  ustaj miroslave mandiću bože kopile moje voljeno

   

  ustaj miroslave mandiću bože zanose proslavi

   

  ustaj miroslave mandiću bože smiraje proslavi

   

  ustaj miroslave mandiću bože usuđivanje proslavi

   

  ustaj miroslave mandiću bože hrabrost proslavi

   

  ustaj poniznost miroslava mandić boga proslavi

   

  zemlja je seksualna

   

  voda je napaljiva

   

  vazduh ukusan

   

  svetlost opčinjavajuća

   

  svaki moj korak po zemlji je jebanje

   

  svaki moj dodir sa vodom je nadraživanje

   

  svaki moj udah i izdah je orgazmiranje

   

  svako moje izlaganje svetlosti je preobražavanje

   

  još više i još poniznije uživaj u zemlji miroslave mandiću bože

   

  još više i još poniznije uživaj u vodi miroslave mandiću bože

   

  još više i još poniznije uživaj u vazduhu miroslave mandiću bože

   

  još više i još poniznije uživaj u svetlosti miroslave mandiću bože

   

  potrebna je ogromna snaga da bi se bilo sam

  potrebna je najveća snaga da bi se bilo sam za sve

   

  tek sada kada sam ovoliko sam osetim koliko je bog sam

   

  dve samoće jedna ljubav

   

  dve samoće jedna pesma

   

  dve samoće jedan bog

   

   

   

  JA SAM TVOJE VOLJENO KOPILE SLOBODE MOJE

  4409. dan
  26. januar 2017.

   

  slobodan sam jer priznajem da sam za sve kriv ja a ne ti

   

  verujem da će jednom svako otkriti da je za sve kriv baš on a ne neko treći

  dogod osećam da me više boli kad me neko povredi nego kada ja nekog povredim još je reč o sebičnosti

   

  slobodan sam jer sam kao dvadeset trogodišnjak u zatvoru

  u sremskoj mitrovici doživeo da sam i najveći i jedini krivac ja

   

  nisam osećao da sam kriv za ono zbog čega sam osuđen ali sam osetio da sam kriv

  jer sam živ i što sam uopšte rođen. to osećanje je nepodnošljivo ali i vaskrsavajuće

   

  u trideset sedmoj godini dok sam pisao knjigu ne, ne verujem da se ova rečenica ne čuje

  koja je govorila i o tom zatvorskom iskustvu doneo sam odluku da ne pišem o mojim

  mukama ni o onima koje su me povredili i povređivali nego da umesto

  toga samo napišem crvene krave vole ljubičasto nebo

   

  uvek su mi pomagale crvene krave vole ljubičasto nebo

   

  crvene krave vole ljubičasto nebo

   

  sloboda i radost idu ruku pod ruku sa poniznošću

   

  sloboda ide ruku pod ruku sa osećanjem da sam kopile

   

  sloboda ide ruku pod ruku sa oslobađanjem sebe od sebe

   

  sloboda ide ruku pod ruku sa odanošću čednošću i slaganjem

   

  sloboda ide ruku pod ruku sa samoćom i ljubavlju sa svim bićima

   

  miroslavom mandićem bogom sam slobodan da neprestano ljubim boga tebe i sva

  bića. da neprestano pevam i da se ni sa kim neupoređujem i nikoga ne pobeđujem

   

  priznanje krivice i gađenje nad samim sobom me oslobađa od sebe i vodi besmrtnosti

   

  sloboda je lišavanje dabome

   

  sloboda je darivanje dabome

   

  sloboda je golotinja dabome

   

  smrti moja hvala ti na smrtnosti mojoj

   

  smrti moja hvala ti na smrtnosti mojoj kojom sam sve više dete

   

  smrti moja hvala ti na smrtnosti mojoj kojom sam sve više život

   

  smrti moja hvala ti na smrtnosti mojoj kojom sam sve više bog

   

  smrti moja ljubim te pomozi mi da svakog trenutka pevam i slavim boga

   

  domaćin putevima. stranac pred pragom. srodna duša svakom

   

  lutalica jedna jedina crkva svih puteva sam

   

  zahvalnost sam svima koji su dali život za moju slobodu

   

  ljubim kamenje. obožavam cveće. učim od drveća. pevam travama

   

  volim poeziju koja ne guši stvaranje nego ga ljubi

   

  volim stvaranje koje ne ubija poeziju nego joj se podaje

   

  volim hodanje koje nas venčava poezijom stvaranjem i hodanjem

  ja sam venčanje pesme umetnosti i muzike

   

  pevanje je stvaranje. stvaranje je hodanje. hodanje je oboženje

   

  sloboda je služenje. sloboda je ljubljenje. sloboda je davanje života

   

  mnogo je važnije da drugome omogućim da voli i da svoj život nego da ga volim

   

  bog voli sva bića i svakom biću omogućava da ga voli

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  KAFE HRABROSTI ZA 2017.

  4410. dan
  27. januar 2017.

   

  kafe hrabrosti su šestogodišnji umetnički rad iz ekonomije

  savesti miroslava mandića boga za bolji i hrabriji svet svih bića

  ekonomijom darivanja se bavim od 1978. prvo sam je zvao fiktivna ekonomija a posle ekonomija savesti

   

  313 plavih kafa hrabrosti za 2012. sa 200 dinara

   

  198 zelenih kafa hrabrosti za 2013. sa 200 dinara

   

  198 žutih kafa hrabrosti za 2014. sa 400 dinara

   

  80 narandžastih kafa hrabrosti za 2015. sa 1000 dinara

   

  36 crvenih kafa hrabrosti za 2016. sa 2000 dinara

   

  33 ljubičastih kafa hrabrosti za 2017. sa 2500 dinara

   

  za šest godina podelio sam 858 kafa hrabrosti i 3378 evra

   

  znam da su neki ljudi doneli neke hrabre odluke a te odluke su

  mnogo vrednije od 3378 evra koje sam podelio kafama hrabrosti

   

  33 ljubičastih kafa hrabrosti za 2017. čine

   

  ime kafa hrabrosti

  33 crteža ljubičastih šoljica kafe na naslovnoj strani bele koverte

  broj kafe hrabrosti na poleđini koverte

  potpis miroslav mandić bog

  500 dinara za kafu hrabrosti

  2000 dinara za investicije

  tvoja hrabra odluka

  i

  tvoj budući rad sa novcem

   

  500 dinara za odlazak na kafu sa željom da slobodno i celovito

  razmisliš o sebi i svom životu i doneseš neku hrabru odluku koja će ti

  prijati i promeniti ti život. odluku kojom ćeš se osećati dostojanstvenije

   

  500 dinara u prvoj koverti su tvoja investicija u vrtlarenje sebe

   

  500 dinara u drugoj koverti su tvoja investicija u darivanje nekome

   

  500 dinara u trećoj koverti su tvoja investicija u posao koji voliš 

   

  500 dinara u četvrtoj koverti su tvoja investicija u rad sa novcem

   

  ako bi svakog dana ostavljala-ostavljao samo po deset

  dinara u svaku od četiri koverte na kraju godine bi to bilo

  oko 120 evra a da ni ne znaš kako se taj novac sakupio

   

  ako bi svakog dana ostavljala-ostavljao samo po deset

  dinara u svaku od četiri koverte posle deset godina bi to bilo

  oko 1200 evra a da ni ne znaš kako se taj novac sakupio

   

  ako bi svakog dana ostavljala-ostavljao samo po deset

  dinara u svaku od četiri koverte posle četrdeset godina bi to

  bilo 4800 evra a da ni ne znaš kako se taj novac sakupio

   

  samo hrabro ljubljeno moje

   

  nadam se da ću do kraja života donositi hrabre odluke

   

  prošle godine sam doneo hrabru odluku da promenim ime

  miroslav mandić u miroslav mandić bog i da to na ovogodišnjim

  kafama hrabrosti i obelodanim rizikujući da to mnogi ne razumeju ili osude

   

  ime miroslav mandić bog je najbolji način da svedočim boga

   

  imenom miroslav mandić bog neprestano ljubim boga

   

  miroslave mandiću bože hrabro nosi ime miroslav mandić bog

  tvoje kafe hrabrosti

   

  ovog leta se završava knjiga miroslav mandić bog posle dvanaest i po

  godina svakodnevnog pevanja i trebaće mi snage pažljivosti i mudrosti

  da to podnesem a preda mnom su i hrabre odluke šta i kako dalje

   

  ovo su poslednje kafe hrabrosti jer sam oslikavajući ih iscrpeo svih

  šest osnovnih boja plavu zelenu žutu narandžastu crvenu ljubičastu

   

  nadam se da ću do kraja života od novca koji dobijem deo novca davati drugima

   

  nadam se da ću i za sledeću godinu naći neki lep načinda delim novac

   

  nadam se i da će se pojaviti neko kome ću pokloniti

  pupoljak moje ukupno materijalno nematerijalno i duhovno delo

   

  uživaj u sebi dok piješ kafu hrabrosti a iz tog uživanja hrabra odluka će se sama roditi

   

  uživaj svakoga dana u svojim investicijama jer u njima je tvoje skriveno blago

   

  posle šest godina zahvaljujem se tebi i svima koji su primili i prihvatili kafe hrabrosti

   

   

   

   

  JESAM

  4411. dan
  28. januar 2017.

   

  ja sam izvor svakog ja

   

  ja sam ušće svakom ja

   

  ja sam iskra svakog ja

   

  ja sam žar svakom ja

   

  ja sam smrt svakog ja

   

  ja sam vaskrsenje svakom ja

   

  mnogo je važnije da drugom omogućim da voli i svoj život da nekom nego da ga volim

   

  ja sam kopile

   

  ja sam dobro dete

   

  ja sam odbeglo dete

   

  ja sam dete dečak

   

  ja sam dečavojčica

   

  ja sam jesam

   

  omogućujući nekome da mi da svoj život je nešto najviše što

  nekom mogu da dam ali i najviše što se uopšte nekom može dati

   

  otići u bač i popiti vodu u baču

   

  otići u bukovac i pokloniti se fruškoj gori

   

  otići na čenej slaveći mog ćiru aćanskog voljenog

   

  otići i sase zbog moje tetka nade i mog slobodana tišme

   

  otići u bosut zbog mog slavka bogdanovića sa kojim sam robijao

   

  otići na popovicu i zahvaliti se aleksandru tišmi na njegovoj dobroti

   

  otići na ono mesto blizu knićanina gde sam bio u tebi voljena moja

   

  otići u lok i u loku još jednom proslaviti london jer u

  londonu sam doživeo da su gradovi samo bokor sela

   

  otići u u bačku palanku i u njoj proslaviti pariz glavni grad devetnaestog veka

   

  otići u mošorin i u njemu proslaviti njujork glavni grad dvadesetog veka

   

  otići u taroš i u njemu proslaviti peking glavni grad dvadeset prvog veka

   

  otići bilo gde i baš tu proslaviti svemir

   

  otići u tavankut i biti tavnkut

   

  otići u guduricu i biti gudurica

   

  otići u čurug i biti čurug

   

  otići u dobrotu i biti dobrota

   

  otići u lepotu i biti lepota

   

  otići u orgazam i biti orgazam

   

  otići u boga i biti bog

   

   

   

  POSLE BOGA

  4413. dan
  30. januar 2017.

   

  ja je najuzbudljivija stvar na ovom svetu

   

  ja

   

  svako oseća ja a ne zna ni gde je ni šta je

   

  svako oseća boga a ne zna ni ko je ni kako je

   

  ja me je dovelo do boga

   

  obožilo

   

  poistovetilo

   

  ja me poistovetilo sa svim ja

   

  ja me venčalo sa bogom ja

   

  ja bog je venčanje svih ja

   

  jedno jedino ja

  jedna jedina ljubav

  jedan jedini bog

   

  ja ljubim svačije ja

   

  ja veruje u ja verujem

   

  ja verujem u ja svake čestice

   

  ja verujem u ja najmanjeg i ja najvećeg

   

  ja verujem u ja koje neprestano kruži

   

  ja verujem u ja zanosa i ja smirenja

   

  ja verujem u ja svesti i ja savesti

   

  ja ne bih preživeo da mi se ja nije otkrilo i da se nisam podao ja

   

  ja je neobjašnjivo i ja ne objašnjava

   

  ja peva

   

  pesma je

   

  ja sve je

   

  ja svet je

   

  svemir ja u ja svemir

   

  ja usne ja

   

  ja na kolenima

   

  ja poklonjenjima

   

  ja pesnik nozdrva

   

  ja umetnik kože

   

  ja hodač uma

   

  ja tvoje plave tufnane haljine

   

  ja miroslav mandić bog na tvojoj koži miroslav mandić bog ja

   

   

   

  Stranice